№ 94 (2016)

Зміст

До літературних ювілеїв

Through the Microscope: Understanding “The Tempest” in the Context of the Introduction to Pico della Mirandola’s “Oration on the Dignity of Man” PDF (English)
Michaela Krämer 7-29
Крізь мікроскоп: прочитання “Бурі” в контексті інтродукції до “Промови про гідність людини” Піко делла Мірандоли (пер. з англ. Ірини Сатиго) PDF
Michaela Krämer 30-47
Сучасне франкознавство як проблема PDF
Roman Mnich 48-67
Брненская судьба Романа Якобсона в призме vota separata PDF (Русский)
Ivo Pospíšil 68-81

Поетика. Історична поетика

Урбаністичний образ Нью-Йорка в англомовній поезії Рози Ауслендер PDF
Iryna Vikyrchak 82-90
Германн Гессе и Латвия PDF (Русский)
Silvestras Gaižiūnas 91-107
Роман-фрагмент Інґеборґ Бахман “Реквієм за Фанні Ґольдман”: рецепція післявоєнної австрійської метрополії та провінції PDF
Yulia Isapchuk 108-122
Культурологічний конструкт у сприйнятті персоносфери романних текстів Айріс Мердок PDF
Aliona Matiychak 123-140
Роман Г. Майринка “Голем” и готическая традиция в литературе PDF (Русский)
Sergey Tuzkov 141-152

Жанрологія

Жанрові новації в сучасній драматургії: драма-кросовер PDF
Yevheniy Vasilyev 153-171
Факт і вимисел як наскрізна бінарність біографічного наративу PDF
Tereza Levchuk 172-182
Жанрово-стильові інтенції алегорії: “Дума пралісу” Осипа Турянського PDF
Mariia Moklytsia 183-193

Компаративні студії

Михайло Коцюбинський і Володимир Винниченко: біографіка творчих “ландшафтів” PDF
Svitlana Kyryliuk 194-206
“Космология любви” в художественной системе А. К. Толстого и А. А. Кондратьева PDF (Русский)
Vadim Smirnov 207-214
Boris Poplavsky and Eugeniy Malaniuk: Typology of Expatriation as an Aspect of Cultural Allotropy PDF (English)
Olha Chervinska, Yulia Vilchanska 215-225

Рецензії

“Найперше – музика у слові!” [Рецензія на книгу: Маценка С. П. Партитура роману : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 528 с.] PDF
Petro Rychlo 226-229