Германн Гессе и Латвия

Silvestras Gaižiūnas

Анотація


Висвітлено зв’язок німецького письменника Германа Гессе з балтійським історико-літературним контекстом. Ознайомлено з найдавнішим корінням письменника в Латвії. Показана доля роману „Степовий вовк” в латвійській літературно-культурній свідомості. Акцентовано найтісніші типологічні зв’язки  Гессе з латиськими неоромантиками. Здійснено порівняння повісті Порукса „Шукач перлин” („Pērļu zvejnieks”, 1895) і роману Гессе „Петер Каменцинд” („Peter Camenzind”, 1904). В обох творах продовжені традиції роману виховання. Порукса і Гессе пов’язує також пильна увага до культури гернгутерів. Роман Плаудіса (1902–1957) „Лісовик” деякими жанровими особливостями, зокрема атмосферою утопії, перегукується з „Грою в бісер” Гессе.

Ключові слова


романтизм; неоромантизм; синтез розуму і почуттів; роман виховання; пієтизм; гернгутери; мандрівник; фаустівська душа; платонівська академія; гра; homo ludens

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Hesse H. Igra v biser [The Glass Bead Game]. Available at: http://lib.ru/GESSE/biser.txt (accessed 1 November 2016). (in Russian).

Hesse H. Peter Camencind [Peter Camenzind]. Available at: http://www.hesse.ru/books/read/?book=peter (accessed 1 November 2016). (in Russian).

Hesse H. Stepnoj volk [Steppenwolf]. In: Sobranie sochinenii : v 8 t. Moscow, Kharkiv, 1994, vol. 3, pp. 223–400. (in Russian).

Meier P. Paracels – doktor i providec [Paracelsus – Doctor and Prophet]. Moscow, 2014, 560 p. (in Russian).

Bārda F. Zemes dēls [Son of the Earth]. In: Raksti divos sējumos [Selected works in two volumes]. Rīga : Liesma, 1990, vol. 1, pp. 19–222. (in Latvian).

Darvina R. Hermaņa Heses pasaulē [In the World of Hermann Hesse]. Rīga, 1987, 286 p. (in Latvian).

Freinberga S. Garīgās enerģijas avoti [Sourse of the Spirituel Energy]. Padomju Jaunatne, 1982, 21 September. (in Latvian).

Hesse H. Geleitwort [Introduction]. In: Mein Onkel Hermann. Erinnerung an Alt-Estland [My Oncle Hermann. Memoirs about Old Estonia]. Erlangen, 1955, pp. 7–8. (in German).

Hesse H. Sämtliche Gedichte in einem Band [Selected poems in one volume]. Frankfurt am Main, 1992, 848 p. (in German).

Hunius M. Mein Onkel Hermann. Erinnerung an Alt-Estland [My Uncle Hermann. Memoirs about Old Estonia]. Erlangen, 1955, 125 p. (in German).

Plaudis J. Sila Runcis [Lynx]. Rīga, 1989, 332 p. (in Latvian).

Poruks J. Pērļu zvejnieks [The Pearls Fisher]. In: Raksti trīs sējumos [Works in tree volumes]. Rīga, 1971, vol.1, pp. 402 – 509. (in Latvian).

Spertāle D. Stepes vilks Dailē [“Steppenwolf” in Daile]. Padomju Jaunatne, 1982, 24 January. (in Latvian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гессе Г. Игра в бисер [Электронный ресурс] / Г. Гессе. – Режим доступа : http://lib.ru/GESSE/biser.txt.

Гессе Г. Петер Каменцинд [Электронный ресурс] / Г. Гессе. – Режим доступа : http://www.hesse.ru/books/read/?book=peter.

Гессе Г. Степной волк / Г. Гессе // Собрание сочинений : в 8 т. – М. : АО Изд. группа „Прогресс”–„Литера” ; Харьков : Фолио, 1994. – Т. 3. – С. 223–400. – (Urbi et Orbi).

Майер П. Парацельс – врач и провидец / П. Майер. – М. : Новый Акрополь, 2014. – 560 с.

Bārda F. Zemes dēls / Fricis Bārda // Raksti divos sējumos. – Rīga : Liesma, 1990. – 1 sēj. – Lpp.9–222.

Darvina R. Hermaņa Heses pasaulē / Rasma Darvina. – Rīga : Zinātne, 1987. – 286 lpp.

Freinberga S. Garīgās enerģijas avoti / Silvija Freinberga // Padomju Jaunatne. – 1982. – 21 Septembrī.

Hesse H. Geleitwort / Hermann Hesse // Hunius M. Mein Onkel Hermann. Erinnerung an Alt-Estland. – Erlangen : Eugen Salzer Verlag, 1955. – S. 7–8.

Hesse H. Sämtliche Gedichte in einem Band / Hermann Hesse. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1992. – 848 S.

Hunius M. Mein Onkel Hermann. Erinnerung an Alt-Estland / Monika Hunnius. – Erlangen : Eugen Salzer Verlag, 1955. – 125 S.

Plaudis J. Sila Runcis / Jānis Plaudis. – Rīga : Liesma, 1989. – 332 lpp.

Poruks J. Pērļu zvejnieks / Jānis Poruks // Raksti trīs sējumos. – Rīga : Liesma, 1971. – 1 sēj. – Lpp. 402–509.

Spertāle D. „Stepes vilks“ Dailē / Diāna Spertāle // Padomju Jaunatne. – 1982. – 24 Janvārī.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Silvestras Gaižiūnas

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine