Факт і вимисел як наскрізна бінарність біографічного наративу

Tereza Levchuk

Анотація


Біографічні твори увиразнюють властивість художньої літератури поєднувати факт і вимисел. Ця бінарність закладена вже на рівні документальної основи біографіки, представленої мемуарами, епістолярієм, щоденниками. Формування власного іміджу з різних причин супроводжується певною містифікацією. Біографічний наратив є продуктивним способом входження окремої особистості в культуру. Своєрідним феноменом модерністської літератури стала его-белетристика (Ю. Коцюбинський, О. Кобилянська, В. Стефаник), що постала як літературна форма індивідуалізму. Оригінальна творчість виступає вдячним матеріалом для подальшого моделювання художньої біографії, оскільки містить не тільки автобіографічні мотиви, а й виражає глибинні рефлексії. Сучасна біографіка знаменує перехід від сюжетно-подієвої до асоціативно-психологічної. У процесі написання психобіографічних творів об’єкт реальної історії перетворюється на об’єкт авторської рефлексії. Посилюється естетичний імператив – свідоме прагнення письменника відтворити життєву біографію особистості і цікаво, й художньо довершено.

Ключові слова


біографічна проза; факт; домисел; мемуари; епістолярій; О. Кобилянська; В. Стефаник; С. Процюк

Повний текст:

PDF

Посилання


Aheieva V. Dzerkala y zadzerkallia Viktora Domontovycha [The mirrors and “behind the mirrors” of Viktor Domontovych]. In: Samotnii mandrivnyk prostuie po samotnii dorozi. Kyiv, 2012, pp. 3–19. (in Ukrainian).

Halych A. Sovremennaia khudozhestvennaia dokumentalno-byohrafycheskaia proza (Problemы razvytyia zhanra) [Modern biographical documentary prose (Problems of the genre’s development)]. Extended abstract of PhD dissertation (Literary theory). Donetsk State University. Kyiv, 1984, 23 p. (in Russian).

Yevshan M. Krytyka; Literaturoznavstvo; Estetyka [Critics; Literary criticism; Aesthetics]. Kyiv, 1998, 658 p. (in Ukrainian).

Protsiuk S. Troianda rytualnoho boliu : roman pro Vasylia Stefanyka [Rose of ritual pain: the novel about Vasyl Stefanyk]. Kyiv, 2010, 184 p.

Rudnytskyi M. Vid Myrnoho do Khvylovoho. Mizh ideieiu i formoiu. Shcho take “Moloda Muza”? [From Peace to Wave. Between the idea and form. What is the "Young Muse"?]. Drohobych, 2009, 502 p. (in Ukrainian).

Stefanyk V. Tvory [Writings]. Kyiv, 1964, 551 p. (in Ukrainian).

Stone I. Biograficheskaia povest' [Biographical novel]. In: Prometei: Ist.-biogr. al'manakh serii „Zhizn' zamechatel'nykh liudei”. Moscow, 1966, vol. 1, pp. 335–345. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеєва В. Дзеркала й задзеркалля Віктора Домонтовича / Віра Агеєва // Самотній мандрівник простує по самотній дорозі : романізовані біографії / [передмова, упорядкування В. Агеєвої]. – К. : Смолоскип, 2012. – С. 3–19.

Галич А. А. Современная художественная документально-биографическая проза (Проблемы развития жанра) : автореф. дис. на соиск. учён. степени канд. филол. нак : спец. 10.01.08 „Теория литературы” / А. А. Галич. – К., 1984. – 23 с.

Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика / Микола Євшан ; [упор. Н. Шумило]. – К. : Основи, 1998. – 658 c.

Процюк С. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – К. : ВЦ „Академія”, 2010. – 184 с.

Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке „Молода Муза”? / Михайло Рудницький. – Дрогобич : Відродження, 2009. – 502 с.

Стефаник В. Твори / Василь Стефаник. – К. : Дніпро, 1964. – 551 с.

Стоун И. Биографическая повесть / Ирвинг Стоун // Прометей : Ист.-биогр. альманах серии „Жизнь замечательных людей”. – М. : Молодая гвардія, 1966. – Т. 1. – С. 335–345.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Tereza Levchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine