Through the Microscope: Understanding “The Tempest” in the Context of the Introduction to Pico della Mirandola’s “Oration on the Dignity of Man”

Michaela Krämer

Анотація


В інтерпретаційному форматі розкривається творча лабораторія шекспірівської „Бурі”. На загальну думку критики „Буря” не має конкретних джерел. Дане дослідження, однак, припускає, що Шекспір міг посилатися на базовий концепт та, з цієї перспективи, навіть дуже докладно спиратися на його деталі. Звідси доводиться, що світоглядним імпульсом шекспірівської трагедії можна вважати інтродукцію до „Промови про гідність людини” Джованні Піко делла Мірандоли, створену до забороненої пізніше богословської дискусії відповідної тематики в Римі (1486 р.), де йшлося про можливість морального самовизначення та індивідуальну відповідальність. Накладаючи рядки з трактату Піко на образи й сюжет драми Шекспіра, одразу помічаємо переплетене тривимірне зображення, перехід від абстрактних взаємовідносин до видимих процесів існування та свідомості, фантастичних і реальних водночас. Даний аналіз базується на твердженні, що „Буря” може бути проінтерпретована як інсценування пам’ятних образів Піко. Це припущення релевантне точці зору, згідно з якою Шекспір міг би обрати ідею з Промови чи безпосередньо з уривка цього тексту. Шекспір свідомо йде далі ідей Піко. Якщо цитати з тексту Піко розглянути як підтекст, то відразу стає очевидним, що місце дії, персонажі й дія п’єси засновані на складній концептуальній схемі. Із підтекстом Промови Піко „Буря” являє собою потужний творчий експеримент, розсудливий висновок про унікальність людського життя і заклик до свободи духовного вибору людини. Таким чином, дана розвідка, не вдаючись в обговорення конкретних аспектів п’єси, спонукає до наукової дискусії про її прихований зміст.

Ключові слова


Вільям Шекспір; „Буря”; Джованні Піко делла Мірандола; „Промова про гідність людини”; інтертекст; рецепція; інтерпретація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aquinas, St Thomas. Of the Various Kinds of Law, q. 91, art. 1, FS. In: The Summa Theologica : in 3 vols. New York, 1947–1948, vol. 1. Available at: http://dhspriory.org/thomas/summa/FS/FS091.html#FSQ91OUTP1 (accessed 15 August 2015).

Aquinas, St Thomas. Questiones Disputatae de Veritate, q. 17, art. 1. In: Truth : in 3 vols. Chicago, 1952–1954. Available at: http://dhspriory.org/thomas/QDdeVer.htm (accessed 15 August 2015).

Bloom H. Shakespeare. The Invention of the Human. London, 1999, 745 p.

Cassirer E. An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. Garden City, 1954, 294 p.

Collected Works of Erasmus. Toronto, 1974, vol.1, 368 p.

Craven W. G. Giovanni Pico della Mirandola, Symbol of his Age: Modern Interpretations of a Renaissance Philosopher. Genève, 1981, 173 p.

Döring T. Change and Strange: Transformations of Shakespeare's The Tempest. An Introduction. In: Critical and Cultural Transformations: Shakespeare's 'The Tempest' – 1611 to the Present. Tübingen, 2013, pp. xi–xxi.

Grant P. The Magic of Charity: A Background to Prospero. Review of English Studies, 1976, vol. 27, pp. 1–16.

Kermode F. Introduction. In: Shakespeare W. The Tempest. London, 1983, pp. xi–xciii.

Kristeller P. O. Eight Philosophers of the Italian Renaissance. London, 1965, 194 p.

Kristeller P. O. Renaissance Thought II: Papers on Humanism and Arts. New York, 1965, 234 p.

Lowell J. R. Shakespeare Once More. In: The Writings of James Russell Lowell in Prose and Poetry. Volume 3: Literary Essays. Boston, 1910, pp. 1–94.

McConica J. Thomas More as Humanist. In: The Cambridge Companion to Thomas More. Cambridge, 2011, pp. 22–45.

Mirandola G. P. On the Dignity of Man. On being and the One. Heptaplus. Indianapolis, 1998, 174 p.

Nabokov V. Strong Opinions. New York, 1990, 335 p.

O'Donnel A. M. Erasmus Desiderius (c. 1466/1469–1536). In: The Routledge Encyclopedia of Tudor England. London, 2010, pp. 237–238.

Safranski R. Das Böse oder das Drama der Freiheit [Evil or the Drama of Freedom]. Frankfurt, 1999, 334 p.

Shakespeare W. The Tempest: An Authoritative Text, Sources and Contexts, Criticism, Rewritings and Appropriations. New York, 2004, 355 p.

Stoll E. E. Shakespeare and other Masters. Cambridge, 1940, 430 p.

Stoll E. E. Shakespeare's Young Lovers; The Alexander Lectures at the University of Toronto, 1935. London, New York, 1937, 118 p.

Strachey L. Shakespeare's Final Period. In: Books and Characters: French and English. London, 1934, pp. 41–56.

Vaughan A. T., Vaughan V. M. Shakespeare's Caliban: A Cultural History. Cambridge, 1991, 290 p.

Vaughan V. M., Vaughan A. T. Additions and Reconsiderations. In: Shakespeare W. The Tempest. London, 2011, pp. 139–160.

Vaughan V. M., Vaughan A. T. Introduction. In: Shakespeare W. The Tempest. London, 2011, pp. 1–138.

Yates F. A. Shakespeare's Last Plays: A New Approach. London, 1975, 140 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Aquinas, St Thomas. Of the Various Kinds of Law, q. 91, art. 1, FS [Electronic resource] / St. Thomas Aquinas // The Summa Theologica : in 3 vols. ; trans. Fathers of the English Dominican Province. – New York : Benziger Bros., 1947–1948. – Vol. 1. – Available at : http://dhspriory.org/thomas/summa/FS/FS091.html#FSQ91OUTP1.

Aquinas, St Thomas. Questiones Disputatae de Veritate, q. 17, art. 1 [Electronic resource] / St. Thomas Aquinas // Truth : in 3 vols. ; trans. Robert W. Mulligan, James V. McGlynn, and Robert W. Schmidt. – Chicago : H. Regnery Co., 1952–1954. – [Repr.: Indianapolis : Hackett Pub. Co., 1994]. – Available at : http://dhspriory.org/thomas/QDdeVer.htm.

Bloom H. Shakespeare. The Invention of the Human / Harold Bloom. – London : Fourth Estate, 1999. – 745 p.

Cassirer E. An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture / Ernst Cassirer. – Garden City : Doubleday, 1954. –294 p.

Collected Works of Erasmus ; ed. Alexander Dalzell. – Toronto : University of Toronto Press, 1974. – Vol.1. – 368 p.

Craven W. G. Giovanni Pico della Mirandola, Symbol of his Age: Modern Interpretations of a Renaissance Philosopher / William G. Craven. – Genève : Librairie Droz, 1981. – 173 p. – (Traveaux d'Humanisme et Renaissance CLXXXV).

Döring T. Change and Strange: Transformations of Shakespeare's The Tempest. An Introduction / Tobias Döring // Critical and Cultural Transformations: Shakespeare's 'The Tempest' – 1611 to the Present ; ed. Tobias Döring and Virginia Mason Vaughan. – Tübingen : Narr, 2013. – P. xi–xxi. – (REAL: Yearbook of Research in English and American Literature, 29).

Grant P. The Magic of Charity: A Background to Prospero / Patrick Grant // Review of English Studies. – 1976. – Vol. 27. – P. 1–16.

Kermode F. Introduction / Frank Kermode // Shakespeare W. The Tempest ; ed. Frank Kermode. – 6th ed., repr. – London : Methuen, 1983. – P. xi–xciii. – (Arden edition of the works of William Shakespeare).

Kristeller P. O. Eight Philosophers of the Italian Renaissance / Paul Oskar Kristeller. – London : Chatto & Windus, 1965. – 194 p.

Kristeller P. O. Renaissance Thought II: Papers on Humanism and Arts / Paul Oskar Kristeller. – New York : Harper & Row, 1965. – 234 p.

Lowell J. R. Shakespeare Once More / James Russell Lowell // The Writings of James Russell Lowell in Prose and Poetry. Volume 3: Literary Essays. – Boston : Houghton, Mifflin, 1910. – P. 1–94.

McConica J. Thomas More as Humanist / James McConica // The Cambridge Companion to Thomas More ; ed. George M. Logan. – Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – P. 22–45.

Mirandola G. P. On the Dignity of Man. On being and the One. Heptaplus / Giovanni Pico della Mirandola ; [trans. Charles Glenn Wallis, Paul J. W. Miller, and Douglas Carmichael]. – Repr. – Indianapolis : Hackett Pub., 1998. – 174 p.

Nabokov V. Strong Opinions / Vladimir Nabokov. – New York : Vintage Books, 1990. – 335 p.

O'Donnel A. M. Erasmus Desiderius (c. 1466/1469–1536) / Anne M. O'Donnel // The Routledge Encyclopedia of Tudor England ; ed. Arthur F. Kinney and Thomas W. Copeland. – London : Routledge, 2010. – P. 237–238.

Safranski R. Das Böse oder das Drama der Freiheit [Evil or the Drama of Freedom] / Rüdiger Safranski. – 4th ed. – Frankfurt : Fischer-Taschenbuch-Verl., 1999. – 334 p.

Shakespeare W. The Tempest: An Authoritative Text, Sources and Contexts, Criticism, Rewritings and Appropriations / William Shakespeare ; ed. Peter Hulme and William H. Scherman. – New York : W. W. Norton, 2004. – 355 p.

Stoll E. E. Shakespeare and other Masters / Elmer Edgar Stoll. – Cambridge : Harvard University Press, 1940. – 430 p.

Stoll E. E. Shakespeare's Young Lovers; The Alexander Lectures at the University of Toronto, 1935 / Elmer Edgar Stoll. – London, New York : Oxford University Press, 1937. – 118 p.

Strachey L. Shakespeare's Final Period / Lytton Strachey // Books and Characters: French and English. – London : Chatto & Windus, 1934. – P. 41–56.

Vaughan A. T. Shakespeare's Caliban: A Cultural History / Alden T. Vaughan, Virginia Mason Vaughan. – Cambridge : Cambridge University Press, 1991. – 290 p.

Vaughan V. M. Additions and Reconsiderations / Virginia Mason Vaughan, Alden T. Vaughan // Shakespeare W. The Tempest : [Revised Edition] ; ed. Virginia Mason Vaughan and Alden T. Vaughan. – London : A & C Black, 2011. – P. 139–160. – (The Arden Shakespeare).

Vaughan V. M. Introduction / Virginia Mason Vaughan, Alden T. Vaughan // Shakespeare W. The Tempest : [Revised Edition] ; ed. Virginia Mason Vaughan and Alden T. Vaughan. – London : A & C Black, 2011. – P. 1–138. – (The Arden Shakespeare).

Yates F. A. Shakespeare's Last Plays: A New Approach / Frances A. Yates. – London : Routledge and Kegan Paul, 1975. – 140 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Michaela Krämer

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine