Роман Г. Майринка “Голем” и готическая традиция в литературе

Sergey Tuzkov

Анотація


Поданий аналіз роману Ґ. Майрінка „Ґолем” крізь призму готичної традиції в літературі. Зазначається, що при організації оповіді автор роману використовує не тільки готичний хронотоп, але й такі елементи готичного інваріанта, як мотиви таємниці та жаху, гри, року, рукопису, привиду тощо. Система персонажів роману „Ґолем”, у свою чергу, співвідноситься з образами готичного роману: головні герої проходять ряд випробувань, перш ніж у фіналі роману знаходять щастя в ідеальному коханні; готичний злодій втілює цілковите зло і зазнає неминучого покарання; привид, як двійник героя, вказує на прозорість (примарність) межі між двома світами – реальним та інфернальним. Аналіз роману Ґ. Майрінка „Ґолем” переконує, що форма готичного роману в літературі ХХ століття зберегла свою актуальність і продуктивність.

Ключові слова


Ґ. Майрінк; готична традиція; готичний інваріант; система персонажів; реальне; інфернальне

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Meyrink G. Golem [The Golem]. Saint Petersburg, 1999, 560 p. (in Russian).

Kaminskaya Y. V. Romany Gustava Mairinka 1910-kh godov [Gustav Meyrink's novels of 1910ss]. Saint Petersburg, 2004, 140 p. (in Russian).

Kanarsh G. Y. Gustav Meyrink: put' k Sokrovennomu [The Way to Internal]. Znanie. Ponimanie. Umenie, 2006. no. 1, pp. 188–195. (in Russian).

Mamonova E. Y. Bibleiskiy motiv “voskreseniya” v romanah G. Meyrinka “Golem” i “Beliy dominikanets” [The bible motiv of resurraction in G. Meyrink's novels “The Golem” and “The White Dominican”]. In: Bibliya i natsionalnaya kultura. Perm, 2004, pp. 61–64. (in Russian).

Telichko A. V. Poe'tologicheskiye osobennosti romanov G. Meyrinka [Poetological peculiarities of G. Meyrink's novels]. PhD dissertation (Literature of Foreign Countries). Lomonosov Moscow State University. Moscow, 2015, 190 p. (in Russian).

Telichko A. V. Son i snovideniye v romane G. Meyrinka “Golem” [Sleep and dream in G. Meyrink's novel “The Golem”]. In: Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo foruma “LOMONOSOV 2013”. Moscow, 2013. Available at: http://www.rsso.su/archive/Lomonosov_2013/structure_27_2295.htm (accessed 31 July 2016). (in Russian).

Tuzkov S. A. Avtor – geroy – chitatel': motiv igry v goticheskoy literature kontsa XIX – nachala XX veka. [Author – Character – Reader: the play motiv in the gothic literature of the end of the XIX – the beginning of the XX century]. Naukoviy Visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universitetu: Seriya “Filologiya”. Odesa, 2015, no. 17, pp. 100–103. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Майринк Г. Голем : роман / Густав Майринк. – СПб. : Терция, Кристалл, 1999. – 560 с.

Каминская Ю. В. Романы Густава Майринка 1910-х годов / Юлиана Владимировна Каминская. – СПб. : СПбГУ, 2004. – 140 с.

Канарш Г. Ю. Густав Майринк: путь к Сокровенному / Григорий Юрьевич Канарш // Знание. Понимание. Умение. – 2006. – № 1. – С. 188–195.

Мамонова Е. Ю. Библейский мотив „воскресения” в романах Г. Майринка „Голем” и „Белый доминиканец” / Е. Мамонова // Библия и национальная культура : межвузовский сборник научных статей и сообщений. – Пермь : Перм. гос. ун-т, 2004. – С. 61–64.

Теличко А. В. Поэтологические особенности романов Г. Майринка : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03/ Теличко Анна Владиславовна. – М., 2015. – 190 с.

Теличко А. В. Сон и сновидение в романе Г. Майринка „Голем” [Электронный ресурс] / Анна Владиславовна Теличко // Материалы Международного научного форума „ЛОМОНОСОВ – 2013”. – М. : МАКС Пресс, 2013. – Режим доступа : http://www.rsso.su/archive/Lomonosov_2013/structure_27_2295.htm.

Тузков С. А. Автор – герой – читатель: мотив игры в готической литературе конца XIX – начала XX вв. / Сергей Александрович Тузков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія „Філологія”. – Одеса, 2015. – № 17. – С. 100–103.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Sergey Tuzkov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine