№ 91 (2015)

Зміст

До літературних ювілеїв

Тканина життєтвору Ролана Барта в інтелектуальній біографії письменника Тіфен Самойо PDF
Galyna Dranenko 7-22

Поетика

Концептосфера Джойсового “Улісса” Дарії Віконської та діалогізм літературознавчих студій PDF
Olha Bandrovska 23-33
(Авто)біографічна фальсифікація як знаряддя десакралізації канонічного автора (“Трагедія Артура” А. Філіпса) PDF
Natalia Vysotska 34-45
La pensée ésotérique dans "L'autre côté de la vie" de Philippe Ragueneau PDF (Français)
Hala Esmat Elkady 46-68

Історична поетика

Класична філологія і літературознавство PDF
Markiyan Dombrovskyi 69-80
Чи можлива / доцільна історія української сатиричної літератури? PDF
Rostyslav Semkiv 81-87

Емігрантологія

Творчість Рози Ауслендер періоду американської еміґрації PDF
Iryna Vikyrchak 88-97
Евгений Ляцкий и его роман “Тундра” как художественная квинтэссенция пражского эмигрантского опыта PDF (Русский)
Ivo Pospíšil 98-109

Літературознавча історіографія

Когнітологічні зміни історичного шляху літературознавства PDF
Tetyana Bovsunivska 110-122
Монодрама як об’єкт теоретичної та критичної рефлексії: історія досліджень PDF
Zhanna Bortnik 123-136
Спадкоємність у літературознавстві: механізми реалізації та значення PDF
Igor Kozlyk 137-150
Засади медієвістичного літературознавства у Львові в контексті сучасної германістичної медієвістики PDF
Svitlana Macenka 151-163
Ольга Петрівна Гуля (1907–1994): науковець в умовах ідеологічної диктатури PDF
Natalia Nikoryak 164-174
Історіографія маланюкознавства: регіоналізація дослідницьких практик PDF
Tetyana Yarovenko 175-184

Методологія. Психоаналітичні та гендерні студії

Естетика Ґ. В. Ф. Геґеля в контексті методологічних пошуків сучасного літературознавства PDF
Natalia Astrachan 185-195
Особливості формування ґендерного літературознавства в Китаї PDF
Natalia Isaieva 196-208
Концепція феміністичної критики PDF
Svitlana Kryvoruchko 209-219
Психоаналітичні дослідження в сучасному українському літературознавстві PDF
Svitlana Natiazhko 220-233

Рецензії

Від онтології до антології: монографія Олени Галети як вдала спроба оновлення жанрологічного напрямку науки про літературу PDF
Olha Chervinska 234-243