Концептосфера Джойсового “Улісса” Дарії Віконської та діалогізм літературознавчих студій

Olha Bandrovska

Анотація


Проаналізовано літературно-критичну працю західноукраїнської письменниці і літературного критика 20–30‑х рр. ХХ ст. Дарії Віконської „Джеймс Джойс. Тайна його мистецького обличчя” (1934), відповідність сьогоденню висловлених про видатного англо-ірландського письменника ХХ століття ідей. Теоретичним акцентом виступає діалогічна природа літературознавства. Показано, що система діалогічних взаємовідносин є не лише художнім об’єктом літературознавчого дослідження, а й сутнісною характеристикою критичного слова про літературу. Враховано тезу К. Поппера про те, що розвиток наукового знання не варто уявляти як „прогресивний, кумулятивний” процес, адже наукове знання потребує постійного перегляду і перебудови теорій. У діалозі критичних підходів, взаємній критиці та взаємовпливах формується літературознавче знання про світовий літературний процес. З цього „діалогічного” погляду простежується становлення українського літературознавства, зокрема, української рецепції західноєвропейського модернізму і творчості Дж. Джойса. Доводиться, що діалогічність і західноєвропейський контекст міркувань Д. Віконської про Дж. Джойса дає змогу розглядати її розвідку як фундаментальну працю національного літературознавства.


Ключові слова


Дарія Віконська; Джеймс Джойс; „Улісс”; літературознавство; діалогізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Dariia Vikons′ka (1893–1945 rr.) [Daria Vikonska (1893–1945)]. Lviv, 2007, 162 p. (in Ukrainian).

Vikonska Daria. James Joyce: Taina ioho mystets′koho oblychchia. Zhinka v chornomu [James Joyce. The mystery of artistic face. Woman in Black]. Lviv, 2013, 76 p. + 108 p. (in Ukrainian).

Vikonska Daria. Revoliutsiinist′ i mystets′ki metody: (James Joyce) [Revolutionary and artistic techniques: (James Joyce)]. Vsesvit, 1995, no. 3–4, pp. 160–167. (in Ukrainian).

Gabor V. Arystokratka dukhu: Dariia Vikons′ka. In: Vikonska Daria. James Joyce: Taina ioho mystets′koho oblychchia. Zhinka v chornomu [James Joyce. The mystery of artistic face. Woman in Black]. Lviv, 2013, pp. 7–16. (in Ukrainian).

Joyce J. Uliss [Ulysses]. Kyiv, 2015, 736 p. (in Ukrainian).

Lotman Yu. Nepredskazuemye mekhanizmy kul'tury [Unpredictable cultural mechanisms]. Tallinn, 2010, 233 p. (in Russian).

Striha M. Oskar Vaild na tli ukraïns′kykh siuzhetiv [Oscar Wilde at background Ukrainian stories]. Vsesvit, 2007, no. 3–4, pp. 139–143. (in Ukrainian).

Evoliutsionnaia epistemologiia i logika sotsial'nykh nauk: Karl Popper i ego kritiki [Evolutionary epistemology and the logic of the social sciences: Karl Popper and his critics]. Moscow, 2000, 464 p. (in Russian).

Jung C. G. Monolog “Ulissa” [Monologue of “Ulysses]. Availible at: http://www.james-joyce.ru/articles/ung-monolog-ulysses.htm (accessed 19 October 2015). (in Russian).

Delanoy W., Helbig J., James A. Towards a Dialogic Anglistics. Wien ; London, 2007, 306 p.

Lodge D. The Novelist at Crossroad and Other Essays on Fiction and Criticism. London, 1971, XI, 297 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дарія Віконська (1893–1945 рр.) : бібліогр. покажч. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, від-ня „Н.-д. центр періодики”; уклад., передм., прим. В. Ґабор; відп. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2007. – 162 с.

 

Віконська Дарія. Джеймс Джойс: Тайна його мистецького обличчя. Жінка в чорному : етюди, поезії в прозі, нариси, діалоги / Дарія Віконська ; [упор., літ. ред., передм. і прим. В. Ґабора]. – Львів : ЛА „Піраміда”, 2013. – 76 с. + 108 с.

 

Віконська Дарія. Революційність і мистецькі методи : (Джеймс Джойс) / Дарія Віконська // Всесвіт. – 1995. – № 3–4. – С. 160–167.

 

Ґабор В. Аристократка духу: Дарія Віконська / В. Ґабор // Віконська Дарія. Джеймс Джойс: Тайна його мистецького обличчя. Жінка в чорному : етюди, поезії в прозі, нариси, діалоги / Дарія Віконська ; [упор., літ. ред., передм. і прим. В. Ґабора]. – Львів : ЛА „Піраміда”, 2013. – C. 7–16.

 

Джойс Дж. Улісс / Джеймс Джойс ; [пер. О. Тереха, О. Мокровольського]. – К. : Вид-во Жупанського, 2015. – 736 с.

 

Лотман Ю. Непредсказуемые механизмы культуры / Ю. Лотман ; [ред. Т. Д. Кузовкина]. – Таллин : Tallinn University Press, 2010. – 233 с.

 

Стріха М. Оскар Вайлд на тлі українських сюжетів / Максим Стріха // Всесвіт. – 2007. – № 3–4. – С. 139–143.

 

Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики / сост.: Д. Г. Лахути, В. Н. Садовский, В. К. Финн ; [пер. с анг. Д. Г. Лахути ; вступ. ст. В. Н. Садовского]. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 464 с.

 

Юнг К. Монолог „Улисса” [Электронный ресурс] / Карл Юнг. – Режим доступа : http://www.james-joyce.ru/articles/ung-monolog-ulysses.htm.

 

Delanoy W. Towards a Dialogic Anglistics / Werner Delanoy, Jörg Helbig, Allan James. – Wien ; London : LIT Verlag Münster, 2007. – 306 p.

 

Lodge D. The Novelist at Crossroad and Other Essays on Fiction and Criticism / D. Lodge. – London : Routledge & Kegan Paul, 1971. – XI, 297 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Olha Bandrovska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine