Чи можлива / доцільна історія української сатиричної літератури?

Rostyslav Semkiv

Анотація


Наголошено причини, що роблять доцільним написання історії української сатиричної літератури: сміхова література унаочнює зв’язок письменства з культурною та національною ідентичністю, тобто історія сатири буде також історією цінностей певної спільноти в конкретну історичну епоху. Вказано також на особливу роль бурлеску як форми комічного, котра відмінна від сатири, проте суголосна з нею. Бурлеск є карнавальним сміхом, спрямованим навсібіч, тоді як сатира має чітке спрямування на окремий об’єкт. Однак бурлеск часто переростає в сатиру, стає її засобом. Українська література, поруч із сатиричною, містить видиму традицію бурлеску. Зроблено висновок про можливість історії української бурлескно-сатиричної літератури як інтегральної моделі комічного в національному письменстві. 


Ключові слова


історія літератури; комічне; сатира; бурлеск

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin, Mikhail. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovia i Renesansa [Writings of François Rabelais, and the folk culture of Middle Ages and Renaissance]. Moscow, 1990, 541 p. (in Russian).

Liotard, Jean. Sostoyaniye postmoderna [Postmodern Condition]. Moscow, 1998, 159 p. (in Russian).

Literaturoznavcha encyclopediya [Literary Criticism Encyclopedia]. Кyiv, 2007. vol. 1, 608 p. (in Ukrainian).

Sloterdijk, Peter. Krytyka tsynichnoho rozumu [The Critique of Cynical Reason], Kyiv, 2002, 544 p. (in Ukrainian).

Ryan-Hayen K. Contemporary Russian Satire. Cambridge, 1995, 289 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1990. – 541 с.

 

Лиотар Ж. Состояние постмодерна / Ж. Лиотар. – М. : Алетейя, 1998. – 159 с.

 

Літературознавча енциклопедія : в 2 т. / авт.-уклад. Ю. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – Т. 1. – 608 с. – (Енциклопедія ерудита).

 

Слотердайк П. Критика цинічного розуму / П. Слотердайк. – К. : Тандем, 2002. – 544 с.

 

Ryan-Hayen K. Contemporary Russian Satire / K. Ryan-Hayen. – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – 289 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Rostyslav Semkiv

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine