Історіографія маланюкознавства: регіоналізація дослідницьких практик

Tetyana Yarovenko

Анотація


Робиться стислий огляд процесу формування регіональних маланюкознавчих осередків із окресленням стратегічних напрямів дослідження життєпису й творчого доробку Євгена Маланюка (ґенеза художнього мислення митця, націоцентризм і європейськість як головні якості його поетичного світу, необароковий пафос історіософізму, амбівалентність раціо та емоціо, апокаліптичність світосприйняття як основа візіонерства й міфологізму тощо). Простежується думка про остаточне утвердження маланюкознавства як самостійного сегмента українського літературознавства та беззаперечної реконструкції цілісного національного літературного процесу.


Ключові слова


амбівалентність; апокаліптичність; візіонерний; ґенеза; елітарність; Євген Маланюк; ідеософія; націоцентризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Hol′nyk O. Mif u khudozhn′omu sviti Ievhena Malaniuka [Myth in the artistic world of Eugene Malanyuk]. Kirovograd, 2013, 218 p. (in Ukrainian).

Ievhen Malaniuk: literatura, istoriosofiia, kul′turolohiia. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 100-richchiu vid dnia narodzhennia Ie. Malaniuka [Eugene Malanyuk: literature, historiosophy, culturology. Materials of international scientific conference marking the centenary of the birth of Eugene Malanyuk]. Kirovograd, 1997, unit III, 64 p. (in Ukrainian).

Ivanyshyn P. Natsional′no-ekzystentsial′na interpretatsiia (osnovni teoretychni ta prahmatychni aspekty) [National and existential interpretation (basic theoretic and pragmatic aspects]. Drogobych, 2005, 308 p. (in Ukrainian).

Klochek H. Kniaz′ dukha i mysli [Prince of genius and idea]. Kurier Kryvbasu, 1997, no. 4, pp. 68–89. (in Ukrainian).

Krupach M. “Pid kaminniam vazhkoho neba…” (Do problemy khudozhn′oi interpretatsii apokaliptychnykh tekstiv) [“Under heavy sky stones…” (To the problem of artistic interpretation of apocalyptic texts)]. Dzvin, 1997, no. 4, pp. 128–134. (in Ukrainian).

Kutsenko L. Dominus Malaniuk: tlo i postat′ [Dominus Malanyuk: background and personality]. Kirovograd, 2001, 264 p. (in Ukrainian).

Kutsenko L. Boian stepovoi Ellady [Boyan of steppe Hellas]. Kirovograd, 1993, 56 p. (in Ukrainian).

Malaniuk Ie. Povernennia: Poezii. Literaturoznavstvo. Publitsystyka. Shchodennyky. Lysty [Return: Poetry. Literary study. Journalism. Workbooks. Letters]. Lviv, 2005, 496 p. (in Ukrainian).

Panchenko V. Ivan Mazepa v istorychnii publitsystytsi Ievhena Malaniuka [Ivan Mazepa in historical journalism of Eugene Malanyuk]. Naukovi zapysky, 1998, no. 85, pp. 291–299. (in Ukrainian).

Salyha T. Zaliznykh imperator strof… [Imperator of iron strophes…]. In: Malaniuk Ie. Poeziï. Lviv, 1992, pp. 3–30. (in Ukrainian).

Tvorchist′ Ievhena Malaniuka v konteksti visnykivs′koho neoromantyzmu: kul′turna epokha, idei, khudozhn′o-styl′ovi tendentsii. Materialy Vseukrains′koi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 115-richchiu Ievhena Malaniuka i 60-richchiu profesora, doktora filolohichnykh nauk Leonida Kutsenka [Eugene Malanyuk's creative work in the context of visnykivsky neoromanticism: cultural epoch, ideas, artistic and style tendencies. Materials of Ukraine-wide research and practice conference marking the 115th of Eugene Malanyuk and the 60th of professor, doctor of philology Leonid Kutsenko]. Naukovi zapysky. Kirovograd, 2013, no. 124, 232 p. (in Ukrainian).

“Ia obrav svii shliakh…”. Leonid Kutsenko u spohadakh, lystakh, pamiati [“I’ve taken my own path…”. Leonid Kutsenko in memoirs, letters, mind]. Odessa, 2012, 334 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гольник О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка : [монографія] / Оксана Гольник. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с.

 

Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100‑річчю від дня народження Є. Маланюка : у 3 ч. – Кіровоград : КДПУ, 1997. – Ч. ІІІ. – 64 с.

 

Іванишин П. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти) / Петро Іванишин. – Дрогобич : Відродження, 2005. – 308 с.

 

Клочек Г. Князь духа і мислі / Григорій Клочек // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 4. – С. 68–89.

 

Крупач М. „Під камінням важкого неба…” (До проблеми художньої інтерпретації апокаліптичних текстів) / Микола Крупач // Дзвін. – 1997. – № 4. – С. 128–134.

 

Куценко Л. Dominus Маланюк: тло і постать / Леонід Куценко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – 264 с.

 

Куценко Л. Боян степової Еллади: науково-популярна література / Леонід Куценко. – Кіровоград : Вечірня газета, 1993. – 56 с.

 

Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Євген Маланюк. – Львів : Світ, 2005. – 496 c. – („Ad Fontes – До джерел”).

 

Панченко В. Іван Мазепа в історичній публіцистиці Євгена Маланюка / Володимир Панченко // Наукові записки. – Вип. 85. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград : РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1998. – С. 291–299.

 

Салига Т. Залізних імператор строф… : [передмова] / Тарас Салига // Маланюк Є. Поезії. – Львів : УПІ ім. Івана Федорова ; Фенікс ЛТД, 1992. – С. 3–30.

 

Творчість Євгена Маланюка в контексті вісниківського неоромантизму: культурна епоха, ідеї, художньо-стильові тенденції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115‑річчю Євгена Маланюка й 60‑річчю професора, доктора філологічних наук Леоніда Куценка. Наукові записки. Випуск 124. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 232 с.

 

„Я обрав свій шлях…”. Леонід Куценко у спогадах, листах, пам’яті / [упоряд., підгот. текстів та примітки І. М. Задої]. – Одеса : Астроспринт, 2012. – 334 с. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Tetyana Yarovenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine