Засади медієвістичного літературознавства у Львові в контексті сучасної германістичної медієвістики

Svitlana Macenka

Анотація


Відзначено вагомий науковий доробок кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка у сфері медієвістичного літературознавства. Наголошено, що хоч відповідна літературознавча школа і не була створена, однак тут закладено серйозне підґрунтя для вивчення літературних явищ західноєвропейського Середньовіччя, яке набуло свого продовження. Вказано, що цьому передусім сприяла публікація посібника „Історія Середніх віків та Відродження” М. С. Шаповалової, Г. Л. Рубанової, В. А. Моторного, а також „Історії світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (ІІІ–ХІV ст.)” Г. Л. Рубанової. Ці книги є не тільки інформаційним джерелом та методологічним керівництвом у навчальному процесі, вони переконливо засвідчили свій науковий потенціал. Проаналізовано концепцію підручника, яка ґрунтується на ідеї порівняльного вивчення середньовічної західноєвропейської літератури і теорії історичної антропології й склалася під впливом визнаної західною наукою російської школи. У зв’язку із такою складною і важливою сферою зацікавлення на кафедрі, окреслено низку актуальних проблем, пов’язаних із новітньою медієвістикою, які можна вважати дослідницькими векторами, а саме означення історичного знання, розуміння інакшості і модерності середньовічної літератури, наголошення на змінному образі Середньовіччя у великому часі, тлумачення картини світу середньовічної культури. До аналізу залучено також рецензію на посібник відомого медієвіста-літературознавця І. Качуровського, який особливу увагу звертає на необхідність забезпечення навчального курсу з історії західноєвропейської середньовічної літератури відповідними україномовними матеріалами, звернувши увагу поміж іншим на переклади найстарших пам’яток германської поезії І. Франком. Констатовано необхідність особливо уважного ставлення до напрацьованого матеріалу з метою подальшого розвитку цього важливого літературознавчого фаху. 


Ключові слова


історія літератури західноєвропейського Середньовіччя; Г. Л. Рубанова; медієвістика; порівняльне вивчення літератур; інаковість і модерність середньовічної літератури

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhyrmunski V. M. Srednevekovye literatury kak predmet srawnitelnogo literaturowedeniya [Medieval literatures as an object of comparative literature studies.]. Izvestiya AN SSSR. Otdelenie literatury i jazyka [News of USSR Academy of Sciences. Literature and language department]. Moscow, 1971, v. ХХХ, ed. 3, pp. 185–197. (in Russian).

Gurevich A. Ya. Kategorii srednevekovoy kultury [Categories of medieval culture]. Moscow, 1984, 350 p. (in Russian).

Kachurovsky І. Generyka i arkhitektonika [Genesis and architectonics]. Kyiv, 2005, 380 p. (in Ukrainian).

Rudnytskyi L. Ivan Franko i nimetska literatura [Ivan Franko and German literature]. Munich, 1974, 225 p. (in Ukrainian).

Shapovalova M. S., Rubanova H. L., Motornyi V. A. Istoriia zarubiznoi literatury. Seredni viky ta Vidrodzhennia [The History of the Middle Ages and the Renaissance]. Kyiv, 2011, 476 p. (in Ukrainian).

Bräuer R. Kriterien der Literaturgeschichtsschreibung. In: Mediävistische Literaturgeschichtsschreibung. Gustav Ehrismann zum Gedächtnis (Symposion Greifswald, 18.09 bis 1.9.1991). Göppingen, 1992, S. 63–80.

Goetz H.-W. Die Aktualität des Mittelalters und die „Modernität“ der Mediävistik. In: Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung. Munich, 2003, S. 11–18.

Jauss H. R. Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. In: Gesammelte Aufsätze 1956–1976. Munich, 1977, S. 9–48.

Oexle O. G. Die Dauer des Mittelalters. Berlin, 2008, S. 3–25.

Schiewer H.-J. Zur Situation der Mediävistik. In: Kerncurriculum BA-Germanistik. Chancen und Grenzen des Bologna-Prozesses. Bielefeld, 2006, S. 53–63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жирмунский В. М. Средневековые литературы как предмет сравнительного литературоведения / В. М. Жирмунский // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. – М., 1971. – Т. ХХХ. – Вып. 3. – С. 185–197.

 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1984. – 350 с.

 

Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка / Ігор Качуровський. – К. : Вид дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – 380 с.

 

Рудницький Л. Іван Франко і німецька література / Леонід Рудницький. – Мюнхен : Logos, 1974. – 225 c.

 

Шаповалова М. С. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний ; [за ред. Я. І. Кравця]. – К. : Знання, 2011. – 476 с.

 

Bräuer R. Kriterien der Literaturgeschichtsschreibung / Rolf Bräuer // Mediävistische Literaturgeschichtsschreibung. Gustav Ehrismann zum Gedächtnis (Symposion Greifswald, 18.09 bis 1.9.1991) ; [Hrsg. von Rolf Bräuer und Otfried Ehrismann]. – Göppingen : Kümmerle Verlag, 1992. – S. 63–80.

 

Goetz H.-W. Die Aktualität des Mittelalters und die „Modernität“ der Mediävistik / Hans-Werner Goetz // Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung. – München : Wilhelm Fink, 2003. – S. 11–18.

 

Jauss H. R. Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur / Hans Robert Jauss // Gesammelte Aufsätze 1956–1976. – München : Wilhelm Fink Verlag, 1977. – S. 9–48.

 

Oexle O. G. Die Dauer des Mittelalters / Otto Gerhard Oexle ; [Hrsg. von A. Speer, D. Virmer]. – Berlin : Walter de Gruyter, 2008. – S. 3–25.

 

Schiewer H.-J. Zur Situation der Mediävistik / Hans-Jochen Schiewer // Kerncurriculum BA-Germanistik. Chancen und Grenzen des Bologna-Prozesses ; [Hrsg. von G. Mein]. – Bielefeld : Transcript, 2006. – S. 53–63. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Svitlana Macenka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine