Спадкоємність у літературознавстві: механізми реалізації та значення

Igor Kozlyk

Анотація


Розглянуто механізми спадкоємності у звичних кодифікованих (джерелознавчо-історіографічна робота, методологічний аналіз конкретних евристичних практик, феномен наукової школи) та некодифікованих видах літературознавчої діяльності (кінодокументалістика). Показано, що механізм спадкоємності закладений вже у логіці розгортання пізнавальної роботи. Феномен наукових шкіл передбачає у своєму функціонуванні не лише диференціальні, а й інтегральні складові, ключовою з яких є особистість ученого, в якій людське (включаючи морально-етичне, психологічне) невід’ємне від фахового (професійний рівень). Ось чому коли йдеться про спадкоємність, то це стосується не лише принципів дослідницької роботи, а й загальнокультурних орієнтирів, ставлення до своєї професії, формування творчої і людської особистості діяча науки, стилю міжособистісного спілкування в середовищі фахівців. Повнота відтворення цього зумовлює необхідність звернення до документальних жанрів кіно і телебачення, тісну взаємодію літературознавців з журналістами та представниками мас-медіа.


Ключові слова


спадкоємність; літературознавство; наука; культура; документальне кіномистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Born M. Moia zhizn' i vzgliady [My Life and My Views]. Moscow, 1973, 176 p. (in Russian).

Heisenberg W. Fizika i filosofiia. Chast' i tseloe [Physics and philosophy]. Moscow, 1989, 400 p. (in Russian).

Hromyak R. Oriientatsiï. Rozmysly. Dyskursy. 1997–2007 [Orientations. Reflections. Discourses. 1997–2007]. Ternopil, 2007, 368 p. (in Ukrainian).

Husev O. “Zvykhnuvsia chas... o dole zla moia! Chomu ioho napravyt′ mushu ia?”. Ukrainska kultura, 2012, no. 10(1006), pp. 14–17. (in Ukrainian).

Erasmus Roterodamus. Oruzhie khristianskogo voina [Handbook of a Christian Knight]. In: Erazm Rotterdamskii. Filosofskie proizvedeniia. Moscow, 1986, pp. 90–217. (in Russian).

Seelig C. Albert Einshtein [Albert Einstein]. Moscow, 1966, 232 p. (in Russian).

Sommerfeld A. Puti poznaniia v fizike [The Path of Knowledge in Physics]. Moscow, 1973, 319 p. (in Russian).

Kozlyk I. V. Bibliohrafichnyi pokazhchyk prats′ [Bibliographical index]. Available at: http://personal.pu.if.ua/depart/ihor.kozlyk/resource/file/pdf/Додаток%20-%20Бібліографічний%20покажчик%20праць.pdf (accessed 24 September 2015). (in Ukrainian).

Kozlyk I. Roman Hromiak : metodolohichni parametry naukovoï diial′nosti uchenoho [Roman Gromyak: Methodological Options of Scientific Activities of the Scientist]. Studia methodologica, 2015, no. 40, pp. 6–22. (in Ukrainian).

Kozlyk I. V. Teoretychne vyvchennia filosofs′koï liryky i aktual′ni problemy suchasnoho literaturoznavstva [Theoretical Study of Philosophical Lyrics and Topical Problems of Modern Literary Criticism]. Іvano-Frankivsk, 2007, 591 p. (in Ukrainian).

Kravets Ya. Chycherins′ki chytannia u L′vivs′komu universyteti [Chicherin Readings University in of Lviv]. In: Oleksii Chycherin: biobibliohrafichnyi pokazhchyk: (Do 100 richchia vid dnia narodzhennia). Lviv, 2000, pp. 110–116. (in Ukrainian).

Livanova A. L. D. Landau [L. D. Landau]. Moscow, 1978, 192 p. (in Russian).

Lotman Yu. M. Fenomen kul'tury [Phenomenon of Culture]. In: Izbrannye stat'i [Selected Articles]. Tallinn, 1992, vol. 1, pp. 34–46. (in Russian).

Milosz Cz. Velyke kniazivstvo literatury. Vybrani eseï [Grand principality of literature. Selected essays]. Kyiv, 2011, 440 p. (in Ukrainian).

Torop P. Tartuskaia shkola kak shkola [Tartu School as School]. In: Lotmanovskii sbornik 1. Moscow, 1995, pp. 223–239. Available at: http://www.ruthenia.ru/lotman/txt/torop95.html (accessed 24 September 2015). (in Russian).

Chervinska O. V. Vybrane z istorii chernivetskoi literaturoznavchoi kafedry [Selected from the History of Chernivtsi Literature Department]. Pytannia literaturoznavstva, 2007, no. 73, pp. 196–201. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борн М. Моя жизнь и взгляды / Макс Борн. – М. : Прогресс, 1973. – 176 с.

 

Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое / Вернер Гейзенберг. – М. : Наука, 1989. – 400 с.

 

Гром’як Р. Орієнтації. Розмисли. Дискурси. 1997–2007 / Роман Гром’як. – Тернопіль : Джура, 2007. – 368 с.

 

Гусєв О. „Звихнувся час... о доле зла моя! Чому його направить мушу я?” / О. Гусєв // Українська культура. – 2012. – № 10(1006). – С. 14–17.

 

Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина / Эразм Роттердамский // Философские произведения / Эразм Роттердамский. – М. : Наука, 1986. – С. 90–217. – (Памятники философской мысли).

 

Зелиг К. Альберт Эйнштейн : [сокр. пер. с нем.] / Карл Зелиг. – [Изд. 2‑е, испр. и доп.]. – М. : Атомиздат, 1966. – 232 с.

 

Зоммерфельд А. Пути познания в физике : [сборник статей] / Арнольд Зоммерфельд. – М. : Наука, 1973. – 319 с.

 

Козлик І. В. Бібліографічний покажчик праць (1982 – поточний момент) [Електронний ресурс] / І. В. Козлик. – Режим доступу : http://personal.pu.if.ua/depart/ihor.kozlyk/resource/file/pdf/Додаток%20-%20Бібліографічний%20покажчик%20праць.pdf.

 

Козлик І. Роман Гром’як : методологічні параметри наукової діяльності ученого / Ігор Козлик // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 40. – С. 6–22.

 

Козлик І. В. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства : [монографія] / Ігор Володимирович Козлик. – Івано-Франківськ : Поліскан ; Гостинець, 2007. – 591 с.

 

Кравець Я. Чичерінські читання у Львівському університеті / Ярема Кравець // Олексій Чичерін : біобібліографічний покажчик : (До 100‑річчя від дня народження) / укладач Л. Панів. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – С. 110–116.

 

Ливанова А. Л. Д. Ландау / Анна Ливанова. – М. : Знание, 1978. – 192 с. – (Творцы науки и техники).

 

Лотман Ю. М. Феномен культуры / Юрий Михайлович Лотман // Избранные статьи : в 3 т. – Таллин : Александра, 1992. – Т. 1 : Статьи по семиотике и типологии культуры. – С. 34–46. Мілош Ч. Взаємні порахунки / Чеслав Мілош ; [пер. із. польської А. Павлишин] // Велике князівство літератури. Вибрані есеї. – К. : Дух і Літера, 2011. – С. 175–219. Тороп П. Тартуская школа как школа [Электронный ресурс] / Пеэтэр Тороп // Лотмановский сборник 1. – М. : Изд-во „ИЦ – Гарант”, 1995. – С. 223–239. – Режим доступа : http://www.ruthenia.ru/lotman/txt/torop95.htmlЧервінська О. В. Вибране з історії чернівецької літературознавчої кафедри / О. В. Червінська // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 73. – С. 196–201.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Igor Kozlyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine