Питання літературознавства

„Питання літературознавства” – найстаріший в Україні періодичний науковий журнал із проблем поетики та історії світової літератури.

Видається з 1966 року.


cover

У 1966–1991 pр. виходив під назвою „Вопросы русской литературы” (ISSN 0321-1215).

З 1993 р., за рішенням редакційної колегії (гол. ред. А. Р. Волков), назву журналу змінено на „Питання літературознавства”.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 16266-4738 Р від 31.12.2009.

Журнал затверджений ВАК як наукове фахове видання (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 6. – С. 7).

У 2012 р. журнал перереєстрований у Centre International de l'ISSN (Key title: Pitannâ lìteraturoznavstva; Abbreviated key title: Pitannâ lìteraturozn.). Виданню присвоєний ISSN 2306-2908.

Видається спільно з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

Періодичність: двічі на рік.

У журналі публікуються статті українською, російською, англійською, німецькою, польською та французькою мовами.


№ 96 (2017)

Зміст

Поетика

Видалення тексту як диспозитив ієрархізації другорядного (роман Ж. Вайцмана “Заборонене”) PDF
Galyna Dranenko 7-24
„Sprache, du heilige“: Sprachreflexionen in der deutschen Dichtung der Bukowina PDF (Deutsch)
Petro Rychlo 25-39
“По той бік…” “Жінки його мрії” PDF
Feliks Shteynbuk 40-54

Інтертекстуальність

Пасіонарність малої прози: оповідання Зігфріда Ленца “Das serbische Mädchen” PDF
Tetiana Basniak 55-70
Роман Дж. М. Кутсі “Володар Петербурга” як фікційна біографія PDF
Olexandr Keba 71-93
Трансформація старозавітних жіночих образів у ліриці Рози Ауслендер PDF
Olha Kravchuk 94-105

Імагологія

Метафора єврейського народу в англомовній поезії Рози Ауслендер на прикладі віршів “The Forbidden Tree” та “The Clinic” PDF
Iryna Vikyrchak 106-115
Другорядне “Я”: феномен іншості та двійництва в сучасній шотландській прозі PDF
Viktoriia Ivanenko 116-135
Образ країни-сусіда та проблеми самоідентифікації у тревелозі М. Щиґела “Зроби собі райˮ PDF
Olesia Kalyniushko 136-151
Персоносфера роману А. Кокотюхи “Червоний” PDF
Lyudmila Romas 152-173

Методологія та гендерні студії

The Concept of Post-Non-Classic al Methodological Strategy by Professor Olexander Oguy PDF (English)
Olha Chervinska 174-186
Russian-Soviet Literature of the 1960s and 1970s: Motherhood in Disguise, or A Male Anti-Feminist Rethoric for what it’s Worth PDF (English)
Olga Tabachnikova 187-203

Міждисциплінарний дискурс

Дискурс влади і критика споживацтва в романі “Хмарний атлас” Д. Мітчелл PDF
Dmytro Drozdovskyi 204-214
Австрійська регіональна література 1930-40-х рр.: між літературою “крові та землі” й “асфальтною літературою” PDF
Yulia Isapchuk 215-230
Культурологический дискурс рассказа А. Аверченко “Смерть африканского охотника” PDF (Русский)
Marina Lebedzeva 231-246
Специфіка маргінального героя у творах німецьких письменників генерації 1968-го року PDF
Maryna Orlova 247-261