Питання літературознавства

„Питання літературознавства” – найстаріший в Україні періодичний науковий журнал із проблем поетики та історії світової літератури.

Видається з 1966 року.


cover

У 1966–1991 pр. виходив під назвою „Вопросы русской литературы” (ISSN 0321-1215).

З 1993 р., за рішенням редакційної колегії (гол. ред. А. Р. Волков), назву журналу змінено на „Питання літературознавства”.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 16266-4738 Р від 31.12.2009.

Журнал затверджений ВАК як наукове фахове видання (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 6. – С. 7).

У 2012 р. журнал перереєстрований у Centre International de l'ISSN (Key title: Pitannâ lìteraturoznavstva; Abbreviated key title: Pitannâ lìteraturozn.). Виданню присвоєний ISSN 2306-2908.

Видається спільно з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

Періодичність: двічі на рік.

У журналі публікуються статті українською, російською, англійською, німецькою, польською та французькою мовами.


№ 95 (2017)

Зміст

Поетика

Вставна новела в художній структурі роману М. Фріша “Нехай мене звуть Ґантенбайн” PDF
Natalia Astrachan 7-19
Поетика другорядного в романі “Торжество мізерності” Мілана Кундери PDF
Tetyana Bovsunivska 20-31
Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п’єси Павла Ар’є “Людина в підвішеному стані”) PDF
Oleksandra Visych 32-44
Поетика помилки в творчості Лесі Українки PDF
Svitlana Kocherga 45-61

Жанрологія

Жанрові модифікації фарсу в сучасній драматургії PDF
Yevheniy Vasilyev 62-77
Творча репліка Л. Толстого до М. Костомарова в жанрі мідквел PDF
Inna Volkovynska 78-89
Література “другого ряду” в контексті розвитку російського історичного роману PDF
Mykola Dudnicov 90-105
Поезії у прозі як маргінальний жанр української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть PDF
Tatiana Lyakh 106-119

Інтертекстуальність та інтермедіальність

Шевченківські мотиви в малій прозі письменників-емігрантів 20–30-х років PDF
Iryna Zhylenko 120-129
The Secondary in Concept of Resistance and Processes of Modernism: Rethinking Baltic Minimalism PDF (English)
Jūratė Landsbergytė-Becher 130-145
Пародія як феномен літературної критики PDF
Natalіia Naumenko 146-159
Оригінальна другорядність: кіносценарій за літературним текстом (“Intermezzo” Сергія Параджанова) PDF
Nataliia Nikoriak 160-174

Наратологія

Першорядність “мовчазного” персонажа у прозі Михайла Коцюбинського PDF
Svitlana Kyryliuk 175-188
Поетика другорядного в координатах сповідальної модальності французького роману першої половини ХХ століття PDF
Anastasia Stetsenko 189-199
Функціональність передмови в цілісному сприйнятті тексту (Вітольд Ґомбрович “Транс-Атлантик”) PDF
Alyona Tychinina 200-216
Поетика наративу в романах Антуана Володіна PDF
Victoriya Chub 217-233

Рецензії

Поетика українських перекладів Вергарна [Рецензія на книгу: Кравець Я. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади)]. – Львів : Тріада плюс, 2016. – 344 с.] PDF
Galyna Dranenko 234-237