Фемінна ідея в романі Сімони де Бовуар “Мандарини”

Svitlana Kryvoruchko

Анотація


Есе С. де Бовуар „Друга стать” (1949 р.) розглядається як „фемінний” культурний код історії цивілізації, якому підкоряються „феміністський” та „жіночий” аспекти. Суть „фемінного” коду полягає у відкритті „Іншого” мислення жінки, сформованого маскулінним світоглядом, у подоланні „Іншого” як психологічного комплексу неповноцінності. У романі „Мандарини” 1954 р. С. де Бовуар будує конфлікт Надін і Анрі як виявлення притчевого пласту („міф” про Адама і Єву), який є субстанціональним, оскільки не вирішується силами персонажів твору. Залагодити непорозуміння Адама і Єви – Надін і Анрі – може лише плин часу і хід історії. У художньому образі Надін письменниця долає „іншість” як певний психологічний комплекс неповноцінності, прогнозує ймовірний шлях подальшої самореалізації жінки.

Ключові слова


С. де Бовуар; екзистенціалізм; художній образ; „Інша”; фемінна ідея; конфлікт, криза

Повний текст:

PDF

Посилання


Aivazova S. Simone de Beauvoir: etika podlinnogo sushestvovanija [Simone de Beauvoir: Ethics of genuine existence]. Moscow, 1997, 197 p. (in Russian).

Аrbatova М. Simone de Bovuar: Vtoroj pol kak poiski zhanra [Simone de Beauvoir: The second sex as a genre search]. Moscow, 2004, 2 p. Available at: http://french-book.net/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=Bio&contentsite=beauvoir4.html (accessed 14 September 2012). (in Russian).

Bovuar S. de. Druga stat′ [The Second Sex]. Kyiv, 1994, vol. 1, 390 p. (in Ukrainian).

Bovuar S. de. Druga stat′ [The Second Sex]. Kyiv, 1994, vol. 2, 392 p. (in Ukrainian).

Pоltoratskaia N. I. Simona de Bovuar i ee roman “Маndariny” [Simone de Beauvoir and her novel “Mandarines”]. In: Beauvoir S. de. Les Mandarins. Moscow, 2005, pp. 561–600. (in Russian).

Bovuar S. de. Les Mandarins. Pаris, 1954, vol. ІІ, 507 р.

Duran J. Eight Women Philosophers: Theory, Politics, and Feminism. Urbana-Champaign, 2006, 288 р.

Evans M. Simone de Beauvoir: a feminist mandarin. London, 1985, 143 р.

Grimwood T. Re-Reading The Second Sex's ‘Simone de Beauvoir’. British Journal for the History of Philosophy, 2008, no. 16(1), pp. 197–213.

Henry A.-M. Simone de Beauvoir ou l’echec d’une chrétienté. Pаris, 1961, 97 p.

Hutchings K. Simone de Beauvoir and the Ambiguous Ethics of Political Violence. Hypatia : A Journal of Feminist Philosophy, 2007, no. 22(3), pp. 111–132.

Jeanson F. Simone de Beauvoir ou l’entreprise de vivre. Paris, 1966, 95 р.

Kruks S. Simone de Beauvoir and the Limits to Freedom. Social Text: Theory/Culture/Ideology, 1987, no. 17, pp. 111–122.

Lilar S. Le Malentendu du Deuxième Sexe. Pаris, 1969, 307 p.

Mann B. Beauvoir and the Question of a Woman's Point of View. Philosophy Today, 2008, no. 52(2), pp. 136–149.

Schwarzer A. After The Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir. New York, 1984, 120 р.

Zephir J.–J. Le Néoféminisme de Simone de Beauvoir. Pаris, 1982, 420 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айвазова С. Симона де Бовуар : этика подлинного существования / С. Айвазова. – М.; СПб. : Прогресс, 1997. – 197 с.

 

Арбатова М. Симона де Бовуар: „Второй пол.” как поиски жанра [Электронный ресурс] / М. Арбатова. – 2004. – 2 с. – Режим доступа : http://french-book.net/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=Bio&contentsite=beauvoir4.html.

 

Бовуар С. де. Друга стать : у 2 т. / С. де Бовуар ; [пер. з франц. Н. Воробйова, П. Воробйов, Я. Собко]. – К. : Основи, 1994. – Т. 1. – 390 с.

 

Бовуар С. де. Друга стать : у 2 т. / С. де Бовуар; [пер. з франц. Н. Воробйова, П. Воробйов, Я. Собко]. – К. : Основи, 1994. – Т. 2. – 392 с.

 

Полторацкая Н. И. Симона де Бовуар и её роман „Мандарины” / Н. И. Полторацкая // Бовуар С. де. Мандарины. – М. : Ладомир; Наука, 2005. – С. 561–600.

 

Beauvoir S. de. Les Mandarins / S. de Beauvoir. – Paris : Gallimard, 1954. – V. ІІ. – 507 р.

 

Duran J. Eight Women Philosophers : Theory, Politics, and Feminism / J. Duran. – Urbana-Champaign : Univ. of Illinois Pr., 2006. – 288 р.

 

Evans M. Simone de Beauvoir: a feminist mandarin / M. Evans. – London : Tavistock Publications Ltd., 1985. – 143 р.

 

Grimwood T. Re-Reading The Second Sex's ‘Simone de Beauvoir’ / T. Grimwood // British Journal for the History of Philosophy. – 2008. – № 16(1). – Р. 197–213.

 

Henry A.-M. Simone de Beauvoir ou l’echec d’une chrétienté / A.‑M. Henry. – Paris : Sedes, 1961. – 97 p.

 

Hutchings K. Simone de Beauvoir and the Ambiguous Ethics of Political Violence / K. Hutchings // Hypatia : A Journal of Feminist Philosophy. – № 22(3). – 2007. – Р. 111–132.

 

Jeanson F. Simone de Beauvoir ou l’entreprise de vivre / F. Jeanson – Paris : Le Seuil ; Albin Michel, 1966. – 95 р.

 

Kruks S. Simone de Beauvoir and the Limits to Freedom / S. Kruks // Social Text: Theory/Culture/Ideology. – 1987. – № 17. – Р. 111–122.

 

Lilar S. Le Malentendu du Deuxième Sexe / S. Lilar. – Paris, 1969. – 307 p.

 

Mann B. Beauvoir and the Question of a Woman's Point of View / B. Mann // Philosophy Today. – № 52(2). – 2008. – Р. 136–149.

 

Schwarzer A. After The Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir / A. Schwarzer. – New York : Pantheon Books, 1984. – 120 р.

 

Zephir J.–J. Le Néoféminisme de Simone de Beauvoir / J.–J. Zephir. – Paris : Denoёl–Gonthier, 1982. – 420 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Svitlana Kryvoruchko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine