Інтермедіальність поетики Василя Голобородька

Olena Kytcan

Анотація


Засобами інтермедіального аналізу вивчаються особливості взаємодії різних видів мистецтва, а саме літературного і музичного, у творчості відомого українського поета Василя Голобородька. Показано, що інтермедіальність не заперечує верлібра, а є ще одним свідченням його свободи, вільного вибору задля досягнення найглибшого естетичного враження. Інтермедіальність поезій В. Голобородька проявляється не лише на змістовому рівні, але й на структурному. Зазвичай, заголовок орієнтує читача на музичне начало вірша. На позначення жанрових найменувань верлібрів автор запозичує значний пласт термінів з інших видів мистецтва (симфонія, пісня, ноктюрн, сюїта, фуга тощо), що дозволяє характеризувати вільний вірш як особливий різновид контактної зони. Особливу увагу приділено вільним віршам, які мають у заголовку чи підзаголовку назву традиційного, сталого з точки зору версифікації ліричного жанру: „Балада”, „Пісенька”, „Романс”.


Ключові слова


алюзія; верлібр; екфразис; заголовок; інтермедіальність; музика; синкретизм; синтез мистецтв; поезія; В. Голобородько

Повний текст:

PDF

Посилання


Broitman S. N. Istoricheskaia poetika [Historical poetics]. Moscow, 2001, 421 p. (in Russian).

Bruzgene R. Literatura i muzyka: o klassifikatsiiakh vzaimodeistviia [Literature and music: about classifications of cooperation]. Vestnik Permskogo universiteta, 2009, no. 6, pp. 93–99. (in Russian).

Holoborod′ko V. Letiuche vikontse [Volatile window]. Paris, Baltimore, 1970, 234 p. (in Ukrainian).

Holoborod′ko V. My idemo [We go]. Kyiv, Rivne, 2005, 1056 p. (in Ukrainian).

Kondratiuk L. Khudozhni vzaiemodiï riznykh vydiv mystetstva iak problema literaturoznavstva [Artistic cooperations of different types of art as problem of literary criticism]. Inozemna filolohiia, 2009, no. 121, pp. 285–292. (in Ukrainian).

Naumenko N. Verlibrovi struktury v systemi tradytsiinykh lirychnykh zhanriv [Versе libre's structure in the system of traditional lyric genres]. Naukovi pratsi Mykolaïvs′koho derzhavnoho humanitarnoho universytetu im. P. Mohyly, 2006, no. 59 (46), pp. 36–41. (in Ukrainian).

Tishunina N. V. Metodologiia intermedial'nogo analiza v svete mezhdisplitsinarnykh issledovanii [Methodology of intermedial analysis in the light of interdisciplinary researches]. In: Metodologiia gumanitarnogo znaniia v perspektive ХХI veka [Methodology of humanitarian knowledge is in the prospect of ХХI century]. Abstracts of Papers of the International scientific conference, Saint Petersburg, 2001. Saint Petersburg, 2001, pp. 149–154. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бройтман С. Н. Историческая поэтика : учеб. пособие / С. Н. Бройтман ; [Российский гос. гуманитарный ун-т]. – М. : Издательский центр РГГУ, 2001. – 421 с.

 

Брузгене Р. Литература и музыка: о классификациях взаимодействия / Рута Брузгене // Вестник Пермского университета, 2009. – Вып. 6. – С. 93–99.

 

Голобородько В. Летюче віконце : [вірші] / Василь Голобородько. – Париж ; Балтимор : Смолоскип, 1970. – 234 с.

 

Голобородько В. Ми йдемо : [вірші] / Василь Голобородько. – К. ; Рівне : Планета-друк, 2005. – 1056 с. – (Першотвір).

 

Кондратюк Л. Художні взаємодії різних видів мистецтва як проблема літературознавства / Леся Кондратюк // Іноземна філологія. – 2009. – Вип. 121. – С. 285–292.

 

Науменко Н. Верліброві структури в системі традиційних ліричних жанрів / Н. Науменко // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили / [редкол. : Матвєєва Н. П. та ін.]. – Миколаїв, 2006. – № 59. – Вип. 46 – С. 36–41.

 

Тишунина Н. В. Методология интермедиального анализа в свете междисциплинарных исследований / Н. В. Тишунина // Методология гуманитарного знания в перспективе ХХI века. К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана : материалы Междунар. науч. конф. (18 мая2001 г., Санкт-Петербург). Сер. „Symposium”. – СПб. : Санкт-Петербург. философ. о-во, 2001. – Вып. 12. – С. 149–154.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Olena Kytcan

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine