“Мертві душі”: гоголівська інтерпретація стану безумства

Olha Chervinska

Анотація


Парадигму безумство запропоновано розглянути як принцип градуювання всіх рівнів форми і як ключовий сугестивний жанровий конструкт „Мертвих душ”. Підкреслюється, що антропологічний вектор гоголівської уваги спрямований у бік буденності „мерзенного і безглуздого в житті”. Іронічним зразком метафори дискурсивного маятника історії (філософське підґрунтя тексту) виступає вставлена притча про Кіфу Мокійовича та його сина Мокія Кіфовича. Обидва персонажі знаходяться на протилежних полюсах від належного. Світ людських відносин у „Мертвих душах” найбільш прямолінійно відображається в постійних аналогіях зі світом, що кишить різними мікроскопічними тваринами. Гоголь пропускає людський образ крізь матерію колоритної онтологічної метафори, зрештою ототожнюючи і зрівнюючи людину зі звичайною мухою, яка в даному тексті стає значущим гіперреалістичним елементом усієї персоносфери. Перетворення велетенського в мале і малого у величезне – масштабна гра авторської стратегії в буквальному сенсі. 


Ключові слова


божевілля; оповідна оптика; ментальний ізоморфізм; персоносфера; гіперреалістичний формат; муха; „Мертві душі”; М. В. Гоголь

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoshchuk L. K. Kontseptsiia i poetika bezumiia v russkoi kul'ture i literature 20–30-kh gg. XIX veka [Concept and poetics of madness in Russian culture and literature of 20-30-s years of the XIX century]. Extended abstract of PhD dissertation (Russian Literature). Tomsk State Universit. Tomsk, 1996, 18 р. (in Russian).

Voropaev V. A. Gogol' nad stranitsami dukhovnykh knig [Gogol over the pages of spiritual books]. Moscow, 2002, 208 p. (in Russian).

Havryliv T. Forma i fihura: identychnist′ u khudozhn′omu prostori [The form and figure: identity in artistic space]. Lviv, 2008, 480 p. (in Ukrainian).

Hohol′ M. V. Zibrannia tvoriv [Collection of Works]. Kyiv, 2009, vol. 5, 360 p. (in Ukrainian).

Gogol' N. V. Polnoe sobranie sochinenii i pisem [Complete Collection of Works and Letters: in 23 vol.]. Moscow, 2009, vol. 3, 1016 p. (in Russian).

Gracheva A. M. Gogolevskii kontsept krasoty i russkii modernizm [Gogol’s concept of beauty and Russian modernism]. In: Dialogi Ianusa: belletristika i klassika v russkoi literature nachala XX veka: portrety, etiudy, razyskaniia. Saint Petersburg, 2011, pp. 305–316. (in Russian).

Gracheva A. M. Dialogi Ianusa: belletristika i klassika v russkoi literature nachala XX veka: portrety, etiudy, razyskaniia [Janus’s Dialogues: fiction and classics in Russian literature of the beginning of the XX century]. Saint Petersburg, 2011, 368 p. (in Russian).

Dmitrieva E. E. Gogol' i katolichestvo: pro i contra [Gogol and Catholicism: pro and contra]. In: Poetika russkoi literatury. Moscow, 2009, pp. 345–370. (in Russian).

Zimina M. A. Diskurs bezumiia v istoricheskoi dinamike russkoi literatury ot romantizma k realizmu [Discourse of madness in the historical dynamics of Russian literature from Romanticism to Realism]. Extended abstract of PhD dissertation (Russian Literature). Altai State University. Barnaul, 2007, 22 р. (in Russian).

Ioskevich O. A. Na puti k “bezumnomu” narrativu (bezumie v russkoi proze pervoi poloviny XIX v.) [On the way to the “mad” narrative (madness in Russian prose of the first half of the XIX century)]. Grodno, 2009, 161 p. (in Russian).

Kopystians′ka N. Kh. Chas i prostir u mystetstvi slova [Time and space in the art of words]. Lviv, 2012, 344 p. (in Ukrainian).

Likhachev D., Panchenko A., Ponyrko N. Smekh v Drevnei Rusi [Laughter in Ancient Rus’]. Leningrad, 1984, 295 p. (in Russian).

Proza Sergeia Auslendera 1905–1917 gg. [Sergei Auslander's prose of 1905–1917]. In: Dialogi Ianusa: belletristika i klassika v russkoi literature nachala XX veka: portrety, etiudy, razyskaniia. Saint Petersburg, 2011, pp. 271–302. (in Russian).

Propp V. Ia. Problemy komizma i smekha [On the comic and laughter]. Moscow, 1976, 183 p. (in Russian).

Samoilenko G. Nikolai Gogol' i Nezhin [Nikolai Gogol and Nizhyn]. Nizhyn, 2008, 314 p. (in Russian).

Ianushkevich Ia. O kakom pushkinskom demone idet rech' v “Portrete” N. V. Gogolia [What kind of Pushkin demon is referred to in “Portrait” by Nikolai Gogol]. In: Poetika russkoi literatury. Moscow, 2009, pp. 345–370. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антощук Л. К. Концепция и поэтика безумия в русской культуре и литературе 20–30‑х гг. XIX века : автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. филол. н. : спец. 10.01.01 „Русская литература” / Л. К. Антощук. – Томск, 1996. – 18 с.

 

Воропаев В. А. Гоголь над страницами духовных книг : научно-популярные очерки / В. А. Воропаев. – М. : Макариевский фонд, 2002. – 208 с.

 

Гаврилів Т. Форма і фігура: ідентичність у художньому просторі / Т. Гаврилів. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. – 480 с.

 

Гоголь М. В. Зібрання творів : у 7 т. / М. В. Гоголь. – К. : Наук. думка, 2009. – T. 5. – 360 с.

 

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем : в 23 т. – М. : Наука, 2009. – Т. 3. – 1016 с.

 

Грачева А. М. Гоголевский концепт красоты и русский модернизм / А. М. Грачева // Диалоги Януса: беллетристика и классика в русской литературе начала XX века : портреты, этюды, разыскания. – СПб. : Пушкинский Дом, 2011. – С. 305–316.

 

Грачева А. М. Диалоги Януса: беллетристика и классика в русской литературе начала XX века : портреты, этюды, разыскания / А. М. Грачева. – СПб. : Пушкинский Дом, 2011. – 368 с.

 

Дмитриева Е. Е. Гоголь и католичество: pro и contra / Е. Е. Дмитриева // Поэтика русской литературы : сборник статей [к 80-летию проф. Ю. В. Манна]. – М. : РГГУ, 2009. – С. 345–370.

 

Зимина М. А. Дискурс безумия в исторической динамике русской литературы от романтизма к реализму : автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. филол. н. : спец. 10.01.01 „Русская литература” / М. А. Зимина. – Барнаул, 2007. – 22 с.

 

Иоскевич О. А. На пути к „безумному” нарративу (безумие в русской прозе первой половины XIX в.) : монография / O. А. Иоскевич. – Гродно : ГрГУ, 2009. – 161 с.

 

Копистянська Н. Х. Час і простір у мистецтві слова. – Львів : ПАІС, 2012. – 344 с.

 

Лихачев Д. Смех в Древней Руси / Д. Лихачев, А. Панченко, Н. Понырко. – Л. : Наука, 1984. – 295 с.

 

Проза Сергея Ауслендера 1905–1917 гг. // Диалоги Януса: беллетристика и классика в русской литературе начала XX века : портреты, этюды, разыскания. – СПб. : Пушкинский Дом, 2011. – С. 271–302.

 

Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха / В. Я. Пропп. – М. : Искусство, 1976. – 183 с.

 

Самойленко Г. Николай Гоголь и Нежин / Г. В. Самойленко. – Нежин : Аспект-Поліграф, 2008. – 314 с.

 

Янушкевич Я. О каком пушкинском демоне идет речь в „Портрете” Н. В. Гоголя / Я. Янушкевич // Поэтика русской литературы : сборник статей [к 80-летию проф. Ю. В. Манна]. – М. : РГГУ, 2009. – С. 383–392. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Olha Chervinska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine