Пам’ять як художня категогрія: рецептивний потенціал роману С. Холла “The Raw Shark Texts”

Aliona Matiychak

Анотація


В аспекті жанрового метаморфізму аналізується імерсивний роман Стівена Холла “The Raw Shark Texts”. Метаморфне поєднання кількох жанрових матриць, зокрема фантастики з психоделією, породжує концепцію світовідчуття як альтернативної реальності для відтворення хроніки самоідентифікації героя після втрати пам'яті. Дискретність наративу акцентує затьмарену свідомість протагоніста й використовується автором як прийом імітації психічної нестабільності героя. Досліджується зв’язок омофонії назви роману із психодіагностичними тестами Германа Роршаха, що застосовуються для визначення психічно-емоційного стану особистості. Використання автором новаторських інтермедіальних прийомів, оригінальних графічних інсталяцій увиразнює багаторівневий комунікативний зв’язок з читачем. Художньо-психологічний рецептивний потенціал та метаморфізовані жанрові та наративні структури роману із численними літературними та кінематографічними алюзіями дозволяють розглядати цей гіпертекстовий наративний твір і як своєрідне інтелектуальне та психологічне тестування читача.

Ключові слова


Стівен Холл; жанровий метаморфізм; психоделічний гідротекст; імерсивний роман; гіпертекстова наративна структура; антропонімічна гра

Повний текст:

PDF

Посилання


Galkin D. V. Tekhno-khudozhestvennye gibridy ili iskusstvo, politika i tsifrovye tekhnologii v kul'turnoi dinamike vtoroi poloviny XX veka [Techno-Art Hybrids or Art, Politics and Digital Technology in the Cultural Dynamics of Late 20th Century]. Available at: http://huminf.tsu.ru/ jurnal/vol4/gdv_gibridy/ (accessed 15 September 2012). (in Russian).

Chervinskaia O. V. Pushkin, Nabokov, Akhmatova: metamorfizm russkogo liricheskogo romana [Pushkin, Nabokov, Akhmatova: Metamorphism of Russian Lyrical Novel]. Chernivtsi, 1999, 152 р. (in Russian).

Schaeffer J.-M. Chto takoe literaturnyi zhanr? [What is a literary genre? (Qu'est-ce qu'un genre littéraire?)]. Moscow, 2010, 192 с. (in Russian).

Hall Steven. The Raw Shark Texts. New York, 2007, 428 р. Available at: http://kat.ph/the-raw-shark-texts-steve-hall-t3478465.html (accessed 15 September 2012).

Hayles N. Katherine. Transcendent Data and Transmedia Narrative: Steven Hall’s The Raw Shark Texts. In: How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis. Chicago, London, 2012, pp. 199–220.

Humble С. What it means to feel real. Sunday Telegraph. 12:01AM BST 08 Oct. 2006.

Panko J. Memory Pressed Flat into Text: The Importance of Print in Steven Hall’s The Raw Shark Texts. Contemporary Literature, vol. 52, no. 2, Summer 2011, pp. 264–297.

Pressman J. The Aesthetic of Bookishness in Twenty-First-Century Literature. Bookishness: The New Fate of Reading in the Digital Age, vol. XL VIII, no. 4, Fall 2009.

Schillinger L. Play it again. Remainder by Tom MacCarthy. The New York Times Sunday Book Review, February 25, 2007.

Sweeney Seamus. The raw shark texts. Bookreviews. Available at: http://www.nthposition.com/therawsharktexts.php (accessed 15 September 2012).

Tryphiodorus. Available at: http://www.theoi.com/Text/Tryphiodorus.html. (accessed 15 September 2012).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Галкин Д. В. Техно-художественные гибриды или искусство, политика и цифровые технологии в культурной динамике второй половины XX века [Электронный ресурс] / Д. В. Галкин // Гуманитарная информатика : междисциплинарный сборник статей. – [НИ ТГУ]. – Вып. 4. – Режим доступа : http://huminf.tsu.ru/jurnal/vol4/gdv_gibridy/.

 

Червинская О. В. Пушкин, Набоков, Ахматова: метаморфизм русского лирического романа : монография / О. В. Червинская. – Черновцы : Рута, 1999. – 152 с.

 

Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? / Жан-Мари Шеффер ; [пер. с фр., послесл. С. Н. Зенкина]. – М. : Едиториал УРСС, 2010. – 192 с.

 

Hall St. The Raw Shark Texts [Electronic resource] / Steven Hall. – New York : Canongate, 2007. – 428 р. – Available at : http://kat.ph/the-raw-shark-texts-steve-hall-t3478465.html.

 

Hayles N. Katherine. Transcendent Data and Transmedia Narrative: Steven Hall’s The Raw Shark Texts / N. Katherine Hayles // How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis. – Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2012. – P. 199–220.

 

Humble С. What it means to feel real / Catherine Humble // Sunday Telegraph. Catherine Humble reviews Remainder by Tom McCarthy. 12:01AM BST 08 Oct. 2006.

 

Panko J. Memory Pressed Flat into Text: The Importance of Print in Steven Hall’s The Raw Shark Texts / Julia Panko // Contemporary Literature. – Vol. 52. – No. 2. – Summer 2011. – Р. 264297.

 

Pressman J. The Aesthetic of Bookishness in Twenty-First-Century Literature / Jessica Pressman // Bookishness: The New Fate of Reading in the Digital Age. – Vol. XL VIII. – No. 4. – Fall 2009.

 

Schillinger L. Play it again. Remainder by Tom MacCarthy / Liesl Schillinger // The New York Times Sunday Book Review. February 25, 2007.

 

Sweeney Seamus. The raw shark texts [Electronic resource] / Seamus Sweeney. Bookreviews. – Available at : http://www.nthposition.com/therawsharktexts.php.

 

Tryphiodorus [Electronic resource]. – Available at : http://www.theoi.com/Text/Tryphiodorus.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Aliona Matiychak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine