Античність у ліриці Євгена Маланюка: рецепція й особливості інтерпретації

Oksana Galchuk

Анотація


Аналізується рефлексія античності як одна з констант творчості Євгена Маланюка. Специфікою авторської інтерпретації античного тексту є осмислення його крізь призму власної історіософії. Оприявлений у назвах, цитатах, образах, через ремінісценції, алюзії та парафрази відомих мотивів, він формує параметри художнього orbis terrarium Маланюка, лірика якого нерозривно пов’язана зі створенням нового образу античності як постійної складової сучасності і як функції перетворення світу. 


Ключові слова


античність; інтертекст; рецепція; трансформація; міфема; Євген Маланюк

Повний текст:

PDF

Посилання


Dobrokhotov A. L. Mir kak teatr v soznanii Serebrianogo veka. In: Antichnost' i kul'tura Serebrianogo veka [The world as a theatre in the consciousness of the Silver age]. Moscow, 2010, 544 p. (in Russian).

Kursius E. R. Ievropeis′ka literatura i latyns′ke seredn′ovichchia [European literature and Latin medieval]. Lviv, 2007, 752 p. (in Ukrainian).

Kukhar O. O. Mif u khudozhn′omu sviti Ievhena Malaniuka [The myth in the artistic world of Eugen Malaniuk]. Extended abstract of PhD dissertation (Ukrainian literature). Kirovograd, 2002, 19 p. (in Ukrainian).

Kutsenko L. V. Dominus Malaniuk: tlo i postat′ [Dominus Malaniuk: the background and the figure]. Kyiv, 2002, 365 p. (in Ukrainian).

Lotman Iu. M. Struktura khudozhestvennogo teksta. Semioticheskie issledovaniia po teorii iskusstva [The structure of a literary text. Semiotic research on the theory of art]. Moscow, 1970, 384 p. (in Russian).

Malaniuk Ie. Poeziï [The poetry]. Lviv, 1992, 686 p. (in Ukrainian).

Plakhotnik N. P. Profetychni motyvy v ukraïns′kii poezii XX stolittia (V. Svidzyns′kyi, Ie. Malaniuk, Ie. Pluzhnyk, V. Stus) [The prophetic motives in Ukrainian poetry of the twentieth century (V. Svidzinskyj, E. Malaniuk, E. Pluzhnuk, V. Stus)]. Extended abstract of PhD dissertation (Ukrainian literature). Kyiv, 2005, 18 p. (in Ukrainian).

Tronskii I. M. Ocherki iz istorii latinskogo iazyka [Essays on the History the Latin language]. Moscow-Leningrad, 1953, 272 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Доброхотов А. Л. Мир как театр в сознании Серебряного века / Александр Доброхотов // Античность и культура Серебряного века : [коллективная монография]. – М. : Наука, 2010. – С. 18–27.

 

Курціус Е. Р. Європейська література і латинське середньовіччя : [монографія] / Е. Р. Курціус ; пер. з нім. А. Онишка. – Львів : Літопис, 2007. – 752 с.

 

Кухар О. О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.01.01 ,,Українська література” / О. О. Кухар. – Кіровоград, 2002. – 19 с.

 

Куценко Л. В. Dominus Маланюк: тло і постать : [монографія] / Л. В. Куценко. – 2 вид., доп. – К. : ВЦ ,,Просвіта”, 2002. – 365 с.

 

Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Семиотические исследования по теории искусства : [монография] / Ю. М. Лотман. – М. : Искусство, 1970. – 384 с.

 

Маланюк Є. Поезії / Є. Маланюк ; [упоряд. та передм. Т. Салиги, примітки М. Старовойта]. – Львів : Фенікс Лтд, 1992. – 686 с.

 

Плахотнік Н. П. Профетичні мотиви в українській поезії ХХ століття (В. Свідзинський, Маланюк, Є. Плужник, В. Стус) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.01.01 ,,Українська література” / Н. П. Плахотнік. – К., 2005. – 18 с.

 

Тронский И. М. Очерки из истории латинского языка : [монография] / И. М. Тронский. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – 272 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Oksana Galchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine