Culture and Self-Knowledge. Around the Concept of Hermeneutics Hans-Georg Gadamer and Paul Ricoeur

Andrzej Borkowski

Abstract


The text refers to reception of literary and cultural texts in the perspective of humanistic self-knowledge category. The author's intention is to show the role of oneself in the reception of literary and cultural texts. It is also important to show that this category can help you understand the meaning of human creativity. Hermeneutic lessons require repetition especially today. Both Ricoeur and Gadamer showed that the reception and the understanding of the text is an important problem for hermeneutics in general. The interpretation of the literary work focuses on the reader. These two scholars pointed out that reading of the texts is existential and deeply symbolic.


Keywords


hermeneutics; reception of the literary work of art; culture and self-knowledge

Full Text:

PDF (Polski)

References


Literatura w literaturoznawczym kontinuum. Tezy X Międzynarodowej konferencji naukowej, Czerniowce, 2012. Siedlce, 2012. – 117 p.

Wolicka E. Komunikacja literacka jako źródło samowiedzy. In: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Lublin, 1992, pp. 173–194.

Rosner K. Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim. In: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Lublin, 1992, pp. 296–304.

Burzyńska A., Markowski M. P. Teorie literatury XX wieku. Kraków, 2006, 698 p.

Abramowska J. Jednak autor! Skromna propozycja na okres przejściowy. In: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa, 1996, pp. 58–63.

Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa, 2000, 77 p.

Reale G. Historia filozofii starożytnej. Tom I: Od początków do Sokratesa. Lublin, 1999, 498 p.

Potocki W. Moralia. Kraków, 1915, vol. I, 629 p.

Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa, 2003, vol. 3, 1179 p.

Wittgenstein L. Dociekania filozoficzne. Warszawa, 2000, 337 p.

Borkowski A. Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: „Ogród nie plewiony”. Siedlce, 2011, 313 p.

Św. Augustyn. Wyznania. Kraków, 2003, 438 p.

Czyż A. Oblubieńczy ogień miłości. Z problemów symboliki mistycznej. In: Symbolika form artystycznych w europejskiej tradycji kulturowej: źródła, funkcje, aktualizacja, redukcja. Siedlce, 2012.

Górski K. Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI i XVIII wieku. Teksty i komentarze. Warszawa, 1980, 366 p.

Czyż A. Mowa-żywa. O naukach duchownych Mortęskiej. In: Światło i słowo egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa, 1995, pp. 137–153.

Biblia Tysiąclecia. Poznań, Warszawa, 1982, 1439 p.

Cytowska M., Szelest H. Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa, 1983, 398 p.

Kwintus Horacjusz Flakkus. Dzieła wszystkie. I: Ody i epody. Warszawa, 2000, 444 p.

Descartes R. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach. Kęty, 2002, 65 p.

Arystoteles. Poetyka. In: Dzieła wszystkie. Warszawa, 2001, vol. 6, pp. 564–626.

Borkowski A. Uwagi o symbolu i alegorii. Przegląd wybranych koncepcji i teorii od starożytności do współczesności. Conversatoria Litteraria, 2010, no. III, pp. 79–91.

Dilthey W. Pisma estetyczne. Warszawa, 1982, 433 p.

Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose C. Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków, 1996, 147 p.

Ricoeur P. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wrocław, 2003, 406 p.

Bronk A. Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera. Lublin, 1988, 421 p.

Gadamer H.-G. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Kraków, 1993, 510 p.

Kubiak Z. Medytacje Janicjusza. Warszawa, 1993, 211 p.


GOST Style Citations


Literatura w literaturoznawczym kontinuum : tezy X Międzynarodowej konferencji naukowej (17-19 X 2012, Czerniowce, Ukraina) / red. Roman Mnich i Andrzej Borkowski. – Siedlce, 2012. – 117 s.

 

Wolicka E. Komunikacja literacka jako źródło samowiedzy / Elżbieta Wolicka // Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze ; red. Stefan Sawicki, Andrzej Tyszczyk. – Lublin : Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992. – S. 173–194.

 

Rosner K. Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim / Katarzyna Rosner // Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze ; red. Stefan Sawicki, Andrzej Tyszczyk. – Lublin : Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992. – S. 296–304.

 

Burzyńska A. Teorie literatury XX wieku : podręcznik / Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. – 698 s.

 

Abramowska J. Jednak autor! Skromna propozycja na okres przejściowy / Janina Abramowska // Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej ; red. Dariusz Śnieżko. – Warszawa : Semper, 1996. – S. 58–63.

 

Słownik terminów i pojęć filozoficznych / oprac. Antoni Podsiad. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2000 – 77 s.

 

Reale G. Historia filozofii starożytnej. Tom I: Od początków do Sokratesa / Giovanni Reale ; [tłum. Edward Iwo Zieliński]. – Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 498 s.

 

Potocki W. Moralia / Wacław Potocki ; wyd. Tadeusz Grabowski i Jan Łoś. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1915. – T. I. – 629 s.

 

Uniwersalny słownik języka polskiego / red. Stanisław Dubisz. – Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN, 2003. – T. 3. – 1179 s.

 

Wittgenstein L. Dociekania filozoficzne / Ludwig Wittgenstein ; [tłum. Bogusław Wolniewicz]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 337 s.

 

Borkowski A. Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: „Ogród nie plewiony” / Andrzej Borkowski. – Siedlce : Stowarzyszenie „tutajteraz”, 2011. – 313 s.

 

Św. Augustyn. Wyznania / Św. Augustyn ; [tłum. Zygmunt Kubiak]. – Kraków : Znak, 2003. – 438 s.

 

Czyż A. Oblubieńczy ogień miłości. Z problemów symboliki mistycznej / Antoni Czyż // Symbolika form artystycznych w europejskiej tradycji kulturowej: źródła, funkcje, aktualizacja, redukcja ; red. Roman Mnich i Andrzej Borkowski. – Siedlce, 2012.

 

Górski K. Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI i XVIII wieku. Teksty i komentarze / Karol Górski. – Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1980. – 366 s.

 

Czyż A. Mowa-żywa. O naukach duchownych Mortęskiej / Antoni Czyż // Światło i słowo egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. – Warszawa : Tow. „Ogród Ksiąg, 1995. – S. 137–153.

 

Biblia Tysiąclecia. – Poznań ; Warszawa : Pallotinum, 1982. – 1439 s.

 

Cytowska M. Literatura grecka i rzymska w zarysie / Maria Cytowska, Hanna Szelest. – Wyd. 2. – Warszawa : Państw. Wydawn. Naukowe, 1983. – 398 s.

 

Kwintus Horacjusz Flakkus. Dzieła wszystkie. I: Ody i epody / Kwintus Horacjusz Flakkus ; oprac. Oktawiusz Jurewicz. – Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN, 2000. – 444 s.

 

Descartes R. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach / René Descartes ; [tłum. Tadeusz Żeleński-Boy]. – Kęty : Antyk, 2002. – 65 s.

 

Arystoteles. Poetyka / Arystoteles ; [tłum. Henryk Podbielski] // Dzieła wszystkie. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – T. 6. – S. 564–626.

 

Borkowski A. Uwagi o symbolu i alegorii. Przegląd wybranych koncepcji i teorii od starożytności do współczesności / Andrzej Borkowski // Conversatoria Litteraria. – 2010. – R. III. – S. 79–91.

 

Dilthey W. Pisma estetyczne / Wilhelm Dilthey ; [tłum. Krystyna Krzemieniowa] ; oprac. Zbigniew Kuderowicz. – Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1982. – 433 s.

 

Eco U. Interpretacja i nadinterpretacja / Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose ; [red Stefan Collini, tłum. Tomasz Bieroń]. – Kraków : Znak, 1996. – 147 s.

 

Ricoeur P. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie / Paul Ricoeur ; [oprac. Stanisław Cichowicz]. – Wrocław : De Agostini, Ediciones Altaya, 2003. – 406 s.

 

Bronk A. Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.‑G. Gadamera / Andrzej Bronk. – Lublin : Red. Wydawnictw KUL, 1988. – 421 s.

 

Gadamer H.-G. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej / Hans-Georg Gadamer ; [tłum. Bogdan Baran]. – Kraków : Inter Esse, 1993. – 510 s.

 

Kubiak Z. Medytacje Janicjusza / Zygmunt Kubiak. Warszawa : Fundacja Büchnera, 1993. – 211 s.

Copyright (c) 2013 Andrzej Borkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The journal publishes research papers on terms: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine