“µίµήσις– наслідування – мімесис”: поняття і термін у добу Модерн

Borys Shalaghinov

Анотація


Простежується розвиток поняття „мімесис” в докантівську, модерну і післямодерну добу з урахуванням історичних змін у розумінні поняття „природа” як оточення (реальність) і „людська природа”.


Ключові слова


мімесис; рецепція поняття; природа; німецький романтизм; Модерн; фройдизм; міф; стиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Shalaghinov B. B. “Veimarskii klassitsizm” ili „veimarskaia klassika”: U istokov modernogo mifotvorchestva [“Weimar classicism”: at the origin of the modern myth-making]. Bibliia i kul′tura. Chernivtsi, 2009, no. 10, pp. 37–44.

Shalaghinov B. B. Russkii sotsrealizm kak neosushchestvlennyi proekt (vzgliad germanista) [Russian socialist realism as unrealized project (Germanist’s viewpoint)]. Svitova literatura na perekhresti kul′tur i tsyvilizatsii. Simferopol, 2012, no. 6, vol. 2, pp. 266–283.

Shalaghinov B. B. “Muzhn′o i smilo vpered promenem svitla mchu…”: Filosofs′ko-poetychnyi spadok Shyllera i nash chas [“I boldly steer on with the speed of the light…”: Schiller’s philosophical and poetic heritage and our time]. Vsesvit, 2009, no. 11–12, pp. 155–161.

Shalaghinov B. B. Suchasne [Modern]. In: Romantychnyi slovnyk: Do istoriï poniat′ i terminiv rann′oho nimets′koho romantoyzmu. Kyiv, 2010, pp. 18–21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шалагинов Б. Б. „Веймарский классицизм” или „веймарская классика”: У истоков модерного мифотворчества // Біблія і культура : зб. наукових статей / за ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 10. – С. 37–44.

 

Шалагинов Б. Б. Русский соцреализм как неосуществлённый проект (взгляд германиста) / Б. Б. Шалагинов // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : збірник наукових праць.– Сімферополь : Кримський Архів, 2012. – Вип. 6. – Ч. II. – С. 266–283.

 

Шалагінов Б. Б. „Мужньо й сміло вперед променем світла мчу…”: Філософсько-поетичний спадок Шиллера і наш час // Всесвіт: Журнал іноземної літератури. – 2009. – № 11–12. – С. 155–161.

 

Шалагінов Б. Б. Сучасне // Шалагінов Б. Романтичний словник: До історії понять і термінів раннього німецького романтоизму. – К. : НаУКМА, 2010. – С. 18–21.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Borys Shalaghinov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine