Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

Видання "Питання літературознавства" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 22422-12322ПР від 24.10.16 р. (копія свідоцтва)

Видання "Питання літературознавства" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з філологічних наук (наказ від 10.05.17 р.)

Бази данних наукової інформації

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) - це повнотекстова база даних з суспільних та гуманітарних наук, яка пропонує доступ до статей у форматі PDF з 1175 журналів, проблематика яких стосується дослідження регіону Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.
Підтримуючи свій статус провідного електронного ресурсу регіону, CEEOL має індекс у більш ніж 100,000 статей з журналів, опублікованих престижними науковими та незалежними установами. Джерела бази даних охоплюють весь спектр гуманітарних та суспільних наук. Багато видань, наявних у індексі продукту відносяться до числа найбільш престижних у своїх галузях.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2015 року.

Index Copernicus Journals Master List - це база даних наукових журналів, яка індексує понад 13,000 назв видань з усього світу та всіх галузей наукового знання.
Зареєстровані журнали проходять сувору всебічну оцінку щодо дотримання ними наукових та професійних стандартів. Міністерство науки та вищої освіти Польщі має базу даних IC Journals Master List у списку баз даних, індексація в яких позитивно впливає на оцінку наукових журналів під час експертиз, що проводяться Міністерством.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2015 року.
http://jml.indexcopernicus.com/#/search/details/45510

MLA International Bibliography - це бібліографічна база даних книжок та журнальних статей з проблем сучасного мовознавства, літературознавства, лінгвістики, фольклористики та суміжних дисциплін. База даних налічує 2.5 млн документів із 5,000 журналів та інших джерел, що публікуються видавцями з усього світу.
Тематичне охоплення мовознавства та лінгвістики включає історію та теорію лінгвістики, порівняльну лінгвістику, семантику, стилістику, синтаксис та переклад. Крім того, база даних індексує матеріали з питань фольклористики, музикознавства, мистецтвознавства, ритуалознавства, літературознавства, філологічної освіти, риторики, історії друкарства та видавничої справи тощо.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2013 року.

The Slavic Humanities Index є бібліографічною базою даних в області досліджень Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Ця всеосяжна база даних забезпечує доступ до наукової і культурної періодики, виданої в Білорусі, Боснії і Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Чеській Республіці, Македонії, Чорногорії, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, Словенії і Україні. Призначений для наукових кіл та інших зацікавлених дослідників, індекс спрямований на підвищення доступності науки від регіону і, таким чином, допомогти дослідженню в цій області. Цей ресурс представляє багатий матеріал для нової науки, яка забезпечує більшу оглядовість сучасної науки регіону. Метою цього індексу є відкрити багатий світ словʼянських гуманітаріїв для наукових і культурних спільнот усього світу. Засновники почали додавати повнотекстові статті в Slavic Humanities Index з дозволу видавців. Вони сподіваються, що це зробить індекс більш цінним інструментом дослідження слов'янознавства.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2016 року.
https://slavus.ca/ukraine.html#j41

Каталоги та системи пошуку

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - це пошукова система з об'ємним мультидисциплінарним індексом наукових ресурсів, доступних у веб-середовищі (в першу чергу, ресурсів відкритого доступу). Пошукова машина збирає ресурси через протокол Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), нормалізує їх і пропонує для пошуку. Індекс BASE складають більше 70 млн документів з більш ніж 3,000 джерел. Для більшості записів пропонуються повні бібліографічні дані та категорії для фільтрування (автори, індекси Десяткової класифікації Д'юї, роки публікації тощо).

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - це онлайн-каталог, який індексує якісні рецензовані наукові журнали відкритого доступу з усіх галузей фізико-математичних, технічних, медико-біологічних та соціогуманітарних наук. Індекс каталогу складають більше 2 млн статей з більш ніж 10,000 журналів відкритого доступу від видавців з 134 країн світу.
Згідно визначення проекту, під журналом відкитого доступу розуміється науковий журнал, який дотримується високих видавничих стандартів якості, практикує наукове рецензування або іншу форму контролю та має бізнес-модель, яка не передбачає плати учених або їхніх установ за доступ до опублікованого змісту.
https://doaj.org/toc/2306-2908

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) - це загальнодоступна онлайн-служба, яка індексує наукові журнали відкритого доступу та підтримує власний рейтинг журналів всередині свого продукту, відомий як "DRJI Value". Крім того, продукт працює як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей у соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки.
Індекс DRJI складають приблизно 50,000 статей з 2,300 журналів, опублікованих видавцями зі 103 держав світу.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek(The Electronic Journals Library, Бібліотека електронних журналів) - це сервіс, що полегшує використання наукових журналів в інтернеті. Сервіс пропонує швидкий, структурований і уніфікований інтерфейс для доступу до повнотекстових статей онлайн. Він складається з більш ніж 89900 назв з усіх галузей досліджень, близько 18300 з яких доступні тільки в інтернеті. Крім того, перераховані більше ніж 104800 журналів, які надаються агрегаторами. EZB містить більше 56740 журналів, які доступні для всіх безкоштовно. Крім того, бібліотеки-учасники надають своїм користувачам доступ до журналів, на які вони підписані. Журнали представлені в списках, відсортованих по гулузям досліджень. Оновлений список ге­нерується базою даних відповідно до специфікацій елементів бібліотеки кожен раз при зверненні до неї. Бібліотека електронних журналів була заснована в 1997 році в бібліотеці університету Регенсбурга у співпраці з університетською бібліотекою Технічного університету Мюнхена.

General Impact Factor (GIF) Ця база даних дозволяє досліднику визначити, які статті найбільш часто були цитовані, хто їх цитував і з'ясувати General Impact Factor (GIF). Публікує щорічний журнал Journal Reference Report, в якому перераховані імпакт-фактори журналу для кожного з журналів, які він відстежує.

Google Академія - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Bh-ZXDcAAAAJ&hl=uk

InfoBase Index– мультидисциплінарна база даних, що індексує наукові статті з усього світу. Кожного дня обсяги наукової інформації зростають. Більшість журналів – це рецензовані видання з високими редакційними стандартами. InfoBase Index має на меті збільшення видимості журналів відкритого доступу, сприяючи їх просуванню та підвищенню рейтингу.

Open Academic Journals Index (OAJI) є повнотекстовою базою даних відкритого доступу наукових журналів. Засновник - Міжнародний мережевий центр фундаментальних і прикладних досліджень, Російська Федерація. http://incfar.net Місія центру полягає в комплексному вивченні діяльності людини в умовах війни і миру. http://incfar.net/o-nas/nasha-missiya.html У короткостроковій перспективі розглядається обчислення імпакт-фактора журналів. Коли справа доходить до розрахунку коефіцієнта впливу, велике значення мають показники, які повний архів отримав за попередні два роки. Наприклад, фактор впливу на 2012 рік розраховується на основі показників за 2012-2013 роки. Для включення в базу даних журнал повинен мати власний сайт із повнотекстовим поданням статей. Представлено понад 2328 журналів, 97 країн, близько 100 000 статей. Бібліотека OAJI розміщена на сайті датабази. Посилання: http://oaji.net/library-oaji.html

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) - це проект, який розвивається в рамках політики відкритого доступу Європейської комісії, і має своєю метою підтримку дослідної інфраструктури для виконання мандату відкритого доступу Європейського Союзу. Це сховище охоплює джерела інформації з усіх галузей знання і має обсяг більше 11,5 млн наукових публікацій (статей журналів, дисертацій, книжок, лекцій, звітів та ін.), отриманих з 610 сховищ установ 52 держав.

PKP Index — проект Public Knowledge Project (PKP). Індекс PKP представляє собою каталог статей, книг і матеріалів конференцій, що використовують вільно розповсюджуване програмне забезпечення PKP з відкритим вихідним кодом Open Journal Systems, Open Monograph Press і Open Conference Systems. Індекс PKP містить понад 322 000 записів, індексованих із понад 1000 публікацій. Індекс охоплює всі тематичні області і включає в себе матеріали від видавців з усього світу. Для того, щоб бути прийнятим в індекс, ваш журнал, видання або сайт конференції повинен включати, принаймні, одну статтю, главу або збірник матеріалів конференції. Індекс є кураторським списком публікацій, і всі представлені матеріали розглянуті і схвалені персоналом PKP. Індекс PKP працює на основі власних відкритих систем PKP Open Harvester Systems. Будь ласка, використовуйте посилання http://index.pkp.sfu.ca/index.php/user/register, щоб зареєструвати обліковий запис.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) - це портал Міністерства науки та вищої освіти Польщі, на якому збирається інформація про публікації польських учених, польські та міжнародні наукові журнали. Проект фінансується Європейським соціальним фондом Європейського Союзу, він є частиною системи інформації про вищу освіту POL-on. У цьому ресурсі проіндексовано більше 560,000 робіт з 29,676 журналів. Крім того, продукт містить авторитетні профілі для 6224 установ та 27,000 учених.
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53855

ResearchBib - Academic Recource IndexAcademic Recource Index - проект ResearchBib. ResearchBib є базою даних відкритого доступу з високим стандартом індексування для дослідників і видавців. В ResearchBib можна вільно розмістити журнали для індексування, дослідні роботи, календар конференцій, розмістити вакансії. Journal Indexing - Індексування журналів. ResearchBib намагається охопити всі доступі наукові журнали і наукові журнали відкритого доступу вільно. База даних журналів ResearchBib є найбільшою повною базою даних журналів в Інтернеті, доступною вільно. База даних журналів намагається охопити всі наукові журнали і наукові журнали відкритого доступу, які використовують відповідну систему контролю якості, і база не буде обмежена конкретними мовами або предметними областями досліджень. База даних містить понад 420 000 журналів від різних видавців, яка включає в себе: назву, абревіатуру, URL хостингу журналу, індекс, видавця, опис (цілі і сфера застосування), онлайн ISSN, print ISSN і т. д.

Scientific Indexing Services (SIS) — це база даних, яка пропонує послуги академічних баз даних для дослідника. Це головним чином: індекс цитування, аналіз і ведення бази даних цитування, що охоплює тисячі наукових журналів, книг, вісників і будь-яких документів, затверджених академічною базою даних SIS для дослідників, редакторів журналів і видавців. SIS забезпечує кількісний та якісний інструмент для розміщення, оцінки та категоризації журналів для оцінки академічного і передового досвіду. Цей фактор використовується для оцінки престижу журналів. Оцінка здійснюється з урахуванням таких факторів, як оригінальність твору, цитування, редакційна якість, регулярність і міжнародна присутність. Сервіси: Journal Indexing Service; Conference Indexing Service; Report The Fake and Hijacked Journals; SIS Certifications; SIS Impact Factor; SIS Advertisement.

WorldCat - це глобальний федеративний бібліотечний каталог та найбільша у світі бібліографічна база даних, яка пропонує доступ до ресурсів 72,000 бібліотек-членів ініціативи OCLC зі 170 держав світу. База даних містить більше 330 млн записів, які сукупно надають інформацію про 2 млрд фізичних та електронних публікацій (статей, архівних матеріалів, книжок, журналів, карт, музичних творів, відеозаписів та інших ресурсів), опублікованих 485 мовами світу.

Бібліотека Лейпцизького університету (Бібліотека Альбертіна) головна університетська бібліотека Лейпцига, центральна бібліотека гуманітарних наук та архівна бібліотека Лейпцизького університету. Заснована в 1543 р. на основі зібрань бібліотек розформованих католицьких монастирів. Бібліотека має більше 5 млн томів та одержує за передплатою 7 200 журналів
https://katalog.ub.uni-leipzig.de/Record/0018124237

Наукова періодика України — проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) Наукова періодика України містить статті з міжнародних журналів з усіх галузей знань, здійснює поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками. В межах інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" налагоджено повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF. НБУВ провела роботи з інтеграції інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" до інтерфейсу аналітичних сервісів Google Scholar (Google Академія). Містить приблизно 2520 - журналів; 25372 - випусків; 628524 - повних текстів статей.