Наукова школа професора Нонни Копистянської: методологічні передумови та наукові здобутки

Oksana Levytska

Анотація


Проаналізовано діяльність наукової школи професора Нонни Копистянської з погляду теоретичних міркувань вченої про „наукове материнство” та практичну діяльність науковця, зокрема роботу об’єднання-семінару „Проблеми художнього часу, простору, ритму”. Професор Копистянська Н. Х. при формуванні наукової школи з вивчення художнього часопростору у Львівському університеті спиралися на власний багаторічний досвід наукової діяльності та світові тенденції розвитку науки. Акцентовано на важливих чинниках формування наукових шкіл, зокрема формальних, методологічних, а також гендерних і морально-етичних. Розглянуто діяльність Міжнародного науково-методологічного об’єднання-семінару „Проблеми художнього часу, простору, ритму”, окреслено його мету і завдання, форми організації роботи. Проаналізовано основні результати діяльності наукової школи в галузі дослідження художнього часопростору, розробленні термінології, виданні тематичних збірників, створенні реального та віртуального майданчиків для виконання наукових завдань. 

Ключові слова


Нонна Копистянська; наукова школа; художній часопростір; об’єднання-семінар; методологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhiv LNU im. I. Franka. Fond N. Kh. Kopystians′koï [The Archive of Ivan Franko National University of Lviv]. (in Ukrainian).

Dialohichni obertony: naukovyi zbirnyk na poshanu pamiati profesora Nonny Kopystians′koï [Dialog overtones: scientific collection in memory of the Professor Nonna Kopystianska]. Lviv, 2014, 416 p. (in Ukrainian).

Inozemna filolohiia [The Foreign Philology]. Lviv, 2003. No. 114, 309 p. (in Ukrainian).

Kozlyk I. Metodolohichni napratsiuvannia Nonny Kopystians′koï: sproba predmetnoï problematyzatsjï [Methodological Achievements of Nonna Kopystianska: an Attempt of Substantive Problematisation]. In: Dialohichni obertony: naukovyi zbirnyk na poshanu pamiati profesora Nonny Kopystians′koï. Lviv, 2014, pp. 25–34. (in Ukrainian).

Kopystianska N. Dumky pro poniattia “naukova shkola” [The Thoughts about the Concept of “Scientific School”]. Poblemy slavistyky, 2004, No. 1/2, pp. 175–179. (in Ukrainian).

Problemy chasoprostorovoï poetyky [The Issues of Time-and-space Poetics]. Lviv, 2006, 68 p. (in Ukrainian).

Encyclopedia. L′vivs′kyi natsional′nyi universytet imeni Ivana Franka [Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv]. Lviv, 2014, vol. 2, 764 s. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архів ЛНУ ім. І. Франка. Фонд Н. Х. Копистянської.

 

Діалогічні обертони : науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; наук. ред. С. Маценка ; відповід. ред. О. Левицька. – Львів, 2014. – 416 с.

 

Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун‑т ім. І. Франка ; [наук. ред. Н. Копистянська]. – Львів, 2003. – Вип. 114. – 309 с.

 

Козлик І. Методологічні напрацювання Нонни Копистянської: спроба предметної проблематизації / Ігор Козлик // Діалогічні обертони : науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів, 2014. – С. 25–34.

 

Копистянська Н. Думки про поняття „наукова школа” / Нонна Копистянська // Проблеми славістики. – 2004. – № 1/2. – С. 175–179. 

 

Проблеми часопросторової поетики : рекоменд. бібліогр. покажчик / упоряд. М. Кривенко ; наук. ред. Н. Копистянська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 68 с.

 

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : у 2 т. Т. 2: Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 764 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Oksana Levytska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine