Белинский как теоретик литературы

Olga Zubovich

Анотація


Актуальність звернення до цієї теми зумовлена відсутністю наукових досліджень творчості В. Г. Бєлінського в сучасному літературознавстві. В існуючих працях Бєлінський виявляється жертвою вульгарно-соціологічного підходу, сьогодні він жертва упередженого ставлення, зумовленого не достоїнствами його літературної критики, а особистими політичними переконаннями. Методологія дослідження ґрунтується на принципах описового та порівняльно-історичного аналізу матеріалу, мета дослідження – вивчення внеску Бєлінського в теорію літератури. Наукова новизна полягає у спробі запропонувати неупереджений аналіз спадщини Бєлінського в галузі теорії літератури. Дослідження виявило основні напрями, завдяки яким розвивалася думка Бєлінського як теоретика літератури: вивчення реалізму як нового напряму в літературі, вивчення концепції народності в мистецтві, розробка теорії літературних жанрів. У статті коротко викладені основні висновки Бєлінського в цій галузі. Дослідження позначило можливі напрями подальшого наукового аналізу праць Бєлінського як теоретика літератури: зіставлення його естетичних переконань із сучасними йому естетичними теоріями, зокрема Гегеля, вивчення внеску Бєлінського в теорію реалізму, розробку теорії літературних жанрів і концепції народності.


Ключові слова


Бєлінський; рід літератури; жанр літератури; епос; драма; лірика; реалізм; народність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Belinsky V. Literaturnye mechtaniia [Literary Dreams]. In: Sobranie sochinenii. Moscow, 1948, vol. 1, pp. 7–89. (in Russian).

Belinsky V. O russkoi povesti i povestiakh g. Gogolia [About the Russian Story and Gogol's Stories]. In: Sobranie sochinenii. Moscow, 1948, vol. 1, pp. 100–147. (in Russian).

Belinsky V. Razdelenie poezii na rody i vidy [The division of poetry into genera and species]. In: Sobranie sochinenii. Moscow, 1948, vol. 2, pp. 5–66. (in Russian).

Belinsky V. Stikhotvoreniia Lermontova [Poem by Lermontov]. In: Sobranie sochinenii. Moscow, 1948, vol. 1, pp. 630–696. (in Russian).

Vail' P., Genis A. Na postu [Be on guard]. In: Rodnaia rech': Uroki iziashchnoi slovesnosti. Moscow, 2011, pp. 87–97. (in Russian).

Kol'ev A. N. Belinskii kak “zerkalo” revoliutsionnoi demokratii [Belinsky as a mirror of revolutionary democracy]. Available at: http://www.russdom.ru/node/968 (accessed 20 October 2015). (in Russian).

Fridlender G. M. Belinskii kak teoretik literatury [Belinsky as a literary theorist]. In: Literaturnoe nasledstvo. Moscow, 1948, vol. 55, pp. 259–284 (in Russian).

Papadopoulo A. Introduction à la philosophie russe dès origines à nos jours [Introduction to Russian philosophy from its origins to our days]. Paris, 1995, 324 p. (in French).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белинский В. Г. Литературные мечтания / B. Г. Белинский // Собрание сочинений : в 3 т. Т. 1 ; под общ. ред. Ф. М. Головенченко. – М. : Гослитиздат, 1948. – С. 7–89.

 

Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя / B. Г. Белинский // Собрание сочинений : в 3 т. Т. 1. ; под общ. ред. Ф. М. Головенченко. – М. : Гослитиздат, 1948. – С. 100–147.

 

Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды / B. Г. Белинский // Собрание сочинений : в 3 т. Т. 2. ; под общ. ред. Ф. М. Головенченко. – М. : Гослитиздат, 1948. – С. 5–66.

 

Белинский В. Г. Стихотворения М. Лермонтова / B. Г. Белинский // Собрание сочинений : в 3 т. Т. 1. ; под общ. ред. Ф. М. Головенченко. – М. : Гослитиздат, 1948. – С. 630–696.

 

Вайль П. На посту / Петр Вайль, Александр Генис // Родная речь: Уроки изящной словесности / Петр Вайль, Александр Генис. – М. : Издательство КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2011. – C. 87–97.

 

Кольев А. Н. Белинский как „зеркало” революционной демократии [Электронный ресурс] / Андрей Кольев // Русский дом. – 2008. – № 6. – Режим доступа : http://www.russdom.ru/node/968 (дата обращения 20.10.2015).

 

Фридлендер Г. М. Белинский как теоретик литературы / Г. Фридлендер // Литературное наследство. Т. 55: В. Г. Белинский : в 3 т. Т. 1 / гл. ред. П. И. Лебедев-Полянский. – М. : Изд-во АН СССР, 1948. – С. 259– 284.

 

Papadopoulo A. Introduction à la philosophie russe dès origines à nos jours / Alexandre Papadopoulo. – Paris : Seuil, 1995. – 324 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Olga Zubovich

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine