Вильям Шекспир и Томас Манн: спор о красоте и грации в историческом контексте модерна

Borys Shalaghinov

Анотація


Здійснюється зіставлення „Маленького пана Фрідемана” Т. Манна і „Річарда ІІІ” В. Шекспіра в плані вчення Ф. Шиллера про „грацію”. Стаття є продовженням циклу праць автора про модерністичний проект ранніх романтиків та його історичну долю. Стверджується, що концептуально Т. Манн наслідує Ф. Ніцше. Елліни, в уявленні „філософа життя”, були готові до трагічних зіткнень із фатумом, якому вони протиставляли силу, а не вишукану рухливість власного духу. Увагу Ніцше привертають образи внутрішньої цільності, психологічної монолітності. В епоху Ніцше і Манна Ренесанс осмисляли як симбіоз краси і сили, нехай часто жорстокої і згубної, але плодоносної і життєлюбної. Хоча обидва автори вкрай рідко зверталися до образів Шекспіра, але сукупно „філософія життя” спиралася на ренесансну цілість, героїку і трагізм людського існування. Акцентовано на квінтесенції ніцшеанського антибуржуазного дискурсу: цільність і монолітність особистості є умовою трагічного; тенедітність і витонченість, емоційна схвильованість („граціозність”) призводять до загибелі ще до того, як особистість встигла вступити у змагання з невблаганною необхідністю. Такий спільний вирок філософа і письменника в епоху „décadence” буржуазному суспільству, не здатному вже до високоморального світовідчуття трагізму. 


Ключові слова


Т. Манн; В. Шекспір; Ф. Шиллер; Ф. Ніцше; краса; грація; Ренесанс; Модерн; декаданс; Wille zur Macht; антибуржуазна критика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gulyga A., Andreeva I. Shopengauer [Schopenhauer]. Moscow, 2003, 368 p. (in Russian).

Mann T. Malen'kii gospodin Frideman [Little Herr Friedemann]. In: Sobranie sochinenii. Moscow, 1960, vol. 7, pp. 14–40. (in Russian).

Mann T. Rassuzhdeniia apolitichnogo [Reflections of an Unpolitical Man]. In: Put' na Volshebnuiu goru. Moscow, 2008, pp. 72–79. (in Russian).

Mann T. Pis'ma [Letters]. Moscow, 1975, 463 p. (in Russian).

Nietzsche F. K genealogii morali [On the Genealogy of Morality]. In: Sochineniia. Moscow, 1996, vol. 2, pp. 407– 524. (in Russian).

Shakespeare W. Richard ІІІ [Richard ІІІ]. In: Sobranie sochinenii. Moscow, 1957, vol. 1, pp. 431–579. (in Russian).

Shiller F. O gratsii i dostoinstve [About the Grace and the Dignity]. In: Sobranie sochinenii. Moscow, 1957, vol. 6, pp. 115–170. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гулыга А. Шопенгауэр / Арсений Гулыга, Искра Андреева. – М. : Молодая гвардия, 2003. – 368 с. – (Жизнь замечательных людей).

 

Манн Т. Маленький господин Фридеман / Томас Манн ; [пер. с нем. Т. Исаевой] // Собрание сочинений : в 10 т. Т. 7. / под ред. Н. Н. Вильмонта и Б. Л. Сучкова. – М. : ГИХЛ, 1960. – С. 14–40.

 

Манн Т. Рассуждения аполитичного / Томас Манн // Путь на Волшебную гору / предисл., сост., коммент. С. К. Апта. – М. : Вагриус, 2008. – С. 72–79. – (Мой 20 век).

 

Манн Т. Письма / Томас Манн ; [издание подготовил С. К. Апт]. – М. : Наука, 1975. – 463 с. – (Литературные памятники).

 

Ницше Ф. К генеалогии морали / Фридрих Ницше // Сочинения : в 2 т. / сост., редактор и автор примеч. К. А. Свасьян. – М. : Мысль, 1996. – С. 407– 524. – (Философское наследие).

 

Шекспир У. Ричард ІІІ / Уильям Шекспир ; [пер. с англ. А. Радловой)] // Собрание сочинений : в 8 т. Т. 1 / под общ. ред. А. Смирнова и А. Аникста. – М. : Искусство, 1957. – С. 431–579.

 

Шиллер Ф. О грации и достоинстве / Фридрих Шиллер ; [пер. с нем. А. Горнфельда] // Собрание сочинений : в 7 т. Т. 6. / под общ. ред. Н. Н. Вильмонта и Р. М. Самарина. – М. : ГИХЛ, 1957. – С. 115–170.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Borys Shalaghinov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine