Моделювання історичного факту в романах у віршах А. Гудими

Valentyna Bilyats’ka

Анотація


Досліджується художнє трактування історичного факту в романах у віршах Андрія Гудими „Устим Кармалюк”, „Северин Наливайко”, „Сповідь Мазепи”, прототипами головних героїв яких – відомі історичні особи. Автор посилається на реальні свідчення, літописи, артефакти, по-новому моделюючи їх у сюжеті, цитуючи, вводячи як епіграфи. Аналізовані романи у віршах відзначаються зверненням до етноментальних і народно-історичних джерел, розмаїтістю художньо-поетичних засобів, образів-символів, що сприяє репрезентації теми через узагальнюючу оцінку народу.


Ключові слова


роман у віршах; історичний факт; документ; моделювання; фольклор; Андрій Гудима

Повний текст:

PDF

Посилання


Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoï ukraïns′koï movy [Big Explanatore Dictionary of Modern Ukrainian Language]. Kyiv, Irpin, 2005, 1728 p. (in Ukrainian).

Ginzburg L. Ia. O psikhologicheskoi proze [About The Psychological Prose]. Leningrad, 1976, 448 p. (in Russian).

Hudyma A. D. Na vivtar natsional'noyi ideyi [On The Altar of The National Idea]. In: Na vivtar voli. Poemy, romany u virshakh. Kyiv, 1999, pp. 3–6. (in Ukrainian).

Hudyma A. D. Spovid′ Mazepy: Roman u virshakh [Mazepa’s Confession: Novel in verse]. Kyiv, 2003, 160 p. (in Ukrainian).

Hudyma A. D. Ustym Karmaliuk [Ustym Karmalyuk]. In: Na vivtar voli. Poemy, romany u virshakh. Kyiv, 1999, pp. 265–390. (in Ukrainian).

Hudyma A. D. Severyn Nalyvaiko [Severyn Nalyvaiko]. In: Na vivtar voli. Poemy, romany u virshakh. Kyiv, 1999, pp. 37–149. (in Ukrainian).

Il′nyts′kyi M. Istoriia mysliacha [The thinking history]. In: Na perekhrestiakh viku. Kyiv, 2008, vol. 1, pp. 170–184. (in Ukrainian).

Lepiavko S. Nalyvaiko i povstannia 1591–1596 rr. u pamiati suchasnykiv i nashchadkiv [Nalyvaiko and the rebellion of 1591–1596 in the memory of his contemporaries and successors]. Ukraïns′kyi istorychnyi zhurnal, 1992, no. 2, pp. 131–138. (in Ukrainian).

Propp V. Ya. Ob istorizme fol'klora i metodakh ego izucheniia [About the historicism in folklore and its methods of study]. In: Fol'klor i deistvitel'nost', Moscow, 1976, pp. 116–131. (in Russian).

Romanenko L. V. Ustym Karmaliuk iak istorychna postat′ v ukraïns′kii literaturi ta fol′klori [Ustym Karmalyuk as a historical figure in Ukrainian literature and folklore]. Extended abstract of PhD dissertation (Ukrainian literature). Kyiv, 2009, 22 p. (in Ukrainian).

Sakal′-Lisnichenko L. M. Evoliutsiia khudozhn′oho bachennia obrazu Severyna Nalyvaika v ukraïns′kii literaturi XIX – poch. XX st. [The artistic vision evolution of the image of Severyn Nalyvaiko in Ukrainian literature of 19 – early 21 century]. Extended abstract of PhD dissertation (Ukrainian literature). Kyiv, 2014, 20 p. (in Ukrainian).

Chervinska O. V. Funktsional'naia spetsifika tvorcheskogo vospriiatiia istoricheskoi lichnosti (Zhanna d’Ark v sovremennoi obshcheevropeiskoi i frantsuzskoi literaturnoi traditsii) [The functional specificity of creative perception of historical person (Joan of Arc in modern European and French literary tradition)]. Pytannia literaturoznavstva, 1995, no. 2, pp. 145–159. (in Russian).

Yavornytsky D. I. Istoriia zaporiz′kykh kozakiv [Zaporozhye Cossacks History]. Lviv, 1990–1991, vol. 2, 392 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 c.

 

Гинзбург Л. Я. О психологической прозе / Л. Я. Гинзбург. – Изд. 2-е. – Л. : Худож. лит., 1976. – 448 с.

 

Гудима А. На вівтар національної ідеї / А. Гудима // На вівтар волі. Поеми, романи у віршах. – К. : Український письменник; Вир, 1999. – С. 5–6.

 

Гудима А. Д. Сповідь Мазепи : роман у віршах / А. Д. Гудима. – К. : Логос, 2003. – 158 с.

 

Гудима А. Д. Устим Кармалюк / А. Д. Гудима // На вівтар волі. Поеми, романи у віршах. – К. : Український письменник; Вир, 1999. – С. 265–390.

 

Гудима А. Д. Северин Наливайко / А. Д. Гудима // На вівтар волі. Поеми, романи у віршах. – К. : Український письменник; Вир, 1999. – С. 37–149.

 

Ільницький М. Історія мисляча / Микола Ільницький // На перехрестях віку : у 3 кн. – К. : ВД „Києво-Могилянська академія”, 2008. – Кн. 1. – С. 170–184.

 

Леп’явко С. Наливайко і повстання 1591–1596 рр. у пам’яті сучасників і нащадків / С. Леп’явко // Український історичний журнал. – 1992. – № 2. – С. 131–138.

 

Пропп В. Я. Об историзме фольклора и методах его изучения / В. Я. Пропп // Фольклор и действительность. – М. : Наука, 1976. – С. 116–131.

 

Романенко Л. В. Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / Л. В. Романенко. – К., 2009. – 22 с.

 

Сакаль-Лісніченко Л. М. Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі ХІХ – поч. ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / Л. М. Сакаль-Лісніченко. – К., 2014. – 20 с.

 

Червинская О. В. Функциональная специфика творческого восприятия исторической личности (Жанна д’Арк в современной общеевропейской и французской литературной традиции) // Питання літературознавства. – Чернівці : Рута, 1995. – Вип. 2. – С. 145–159.

 

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д. І. Яворницький ; [перекл. з рос. І. І. Сварника]. – Львів : Світ, 1991. – Т. 2. – 392 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Valentyna Bilyats’ka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine