Екзистенційні акценти типології вигнанця

Yulia Vilchanska

Анотація


Досліджено творчість двох поетів-емігрантів післяжовтневої доби – Євгена Маланюка (українська діаспора) та Бориса Поплавського (російська діаспора). Йдеться про трансформацію певного біографічного досвіду в типологічну парадигму. Фактором внутрішньої самоідентифікації поетів виступає „емігрантський стан”. Онтологічний потенціал текстів прочитується у конотації до „екзилю”, що породжує специфічну форму поетичної культури, позаяк еміграція робить письменника маргіналом по відношенню до нової (Іншої), ще не сприйнятої (або так і не сприйнятої) ним культури. Екзиль дає не тільки тему, але й екзистенційно формує світогляд митця. Розглянуто вплив логіки маргінальної свідомості поета-вигнанця на імалогічний рівень. Зокрема, в екзистенційному ракурсі лірики прочитується тема „втраченого раю”. 


Ключові слова


Борис Поплавський; Євген Маланюк; екзиль; „чужість”; „література у вигнанні”

Повний текст:

PDF

Посилання


Bugaeva L. Mifologiia emigratsii: geopolitika i poetika [Mythology of Emigration: Geopolitics and Poetics]. In: Ent-Grenzen: Intellektuelle Emigration in der russischen Kultur des 20. Jahrhunderts / Za predelami: Intellektual'naia emigratsiia v russkoi kul'ture XX veka. Frankfurt-na-Maine, 2006, pp. 51–71. (in Russian).

Varshavskii V. Nezamechennoe pokolenie [The unnoticed generation]. New York, 1956, 324 p. Available at: http://lib.rus.ec/b/347787/read (accessed 1 December 2013). (in Russian).

Galchuk O. Antychnist′ u lirytsi Ievhena Malaniuka: retseptsiia i osoblyvosti interpretatsiï [The antiquity in lyrics by Eugen Malaniuk: reception and specifics of interpretation]. Pytannia literaturoznavstva, 2013, no. 88, pp. 274–285. (in Ukrainian).

Dzyk R. Teoretyko-khudozhnie osmyslennia ekzyliu Iuliieiu Kristevoiu [Theoretical and methodological comprehension of the exile by Julia Kristeva]. Pytannia literaturoznavstva, 2013, no. 88, pp. 69–88. (in Ukrainian).

Kristeva Iu. Sami sobi chuzhi [Strangers to Ourselves]. Kyiv, 2004, 262 p. (in Ukrainian).

Malaniuk Ie. Vybrani tvory [Selected works]. Kharkiv, 2009, 288 p. (in Ukrainian).

Malaniuk Ie. Notatnyky (1936–1968) [Notebooks (1936–1968)]. Kyiv, 2008, 336 p. (in Ukrainian).

Pavlychko S. N′iu-Iorks′ka hrupa i shestydesiatnyky [The New York group of Ukrainian Poets and the Sixtiers]. In: Teoriia literatury. Kyiv, 2002, pp. 408–415. (in Ukrainian).

Poplavskii B. Orfei v adu. Neizvestnye poemy, stikhotvoreniia i risunki [Orpheus in the Underworld. The unknown narrative poetry, poems and paintings]. Moscow, 2009, 190 p. (in Russian).

Poplavskii B. Flagi [Flags]. Available at: http://imwerden.de/pdf/poplavsky_flagi_1931.pdf (accessed 1 December 2013). (in Russian).

Poplavskii B. (1903–1935) Metafizicheskii gramofon [(1903–1935) Metaphysical gramophone]. Saint Petersburg, 2010, 192 p. (in Russian).

Sartr Zh.-P. Ekzystentsializm – tse humanizm [Existentialism is a Humanism]. In: Chytanka z filosofiï. Kyiv, 1993, vol. 6, pp. 131–139. (in Ukrainian).

Chervinskaia O. V. Akmeizm v kontekste Serebrianogo veka i traditsii [Acmeism in the context of the Silver Age and of the tradition]. Chernivtsi, 1997, 272 p. (in Russian).

Shevelov Iu. Zustrich z Zakhodom [Meeting with the West]. In: Vybrani pratsi. Kyiv, 2008, vol. 2, pp. 500–537. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бугаева Л. Мифология эмиграции: геополитика и поэтика / Л. Бугаева // Ent-Grenzen. Intellectuelle Emigration in der russichen Kultur des 20 Jahrhunderts / За пределами. Интеллектуальная эмиграция в русской культуре XX века. – Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006. – С. 51–71.

 

Варшавский В. Незамеченное поколение [Электронный ресурс] / В. Варшавский. – Нью-Йорк : Изд-во. им. Чехова, 1956. – 324 с. – Режим доступа : http://lib.rus.ec/b/347787/read.

 

Гальчук О. Античність у ліриці Євгена Маланюка: рецепція й особливості інтерпретації / О. Гальчук // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 88. – С. 274–285.

 

Дзик Р. Теоретико-художнє осмислення екзилю Юлією Крістевою / Р. Дзик // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 88. – С. 69–85.

 

Кристева Ю. Самі собі чужі / Ю. Кристева ; [пер. з фр. З. Борисюк]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2004. – 262 с.

 

Маланюк Є. Вибрані твори / Євген Маланюк / упоряд. текстів, передмова та примітки І. В. Немченко. – Харків : Ранок, 2009. – 288 с.

 

Маланюк Є. Нотатники (1936–1968) : документально-художнє видання / Євген Маланюк. – К. : Темпора, 2008. – 336 с.

 

Павличко С. Нью-Йоркська група і шестидесятники / Соломія Павличко // Теорія літератури / передм. Марії Зубрицької. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. – С. 408–415.

 

Поплавский Б. Орфей в аду. Неизвестные поэмы, стихотворения и рисунки / Б. Поплавський ; общ. ред. Сергея Кудрявцева. – М. : Гилея, 2009. – 190 с.

 

Поплавский Б. Флаги [Электронный ресурс] / Б. Поплавский. – Режим доступа : http://imwerden.de/pdf/poplavsky_flagi_1931.pdf.

 

Поплавский Б. (1903–1935) Метафизический грамофон : [дневник] / Б. Поплавский. – СПб. : ООО Леонардо, 2010. – 192 с.

 

Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм / Жан-Поль Сартр // Читанка з філософії : у 6 кн. – К. : Довіра, 1993. – Кн. 6: Зарубіжна філософія ХХ століття. – С. 131–139.

 

Червинская О. В. Акмеизм в контексте Серебряного века и традиции : монография / О. В. Червинская. – Черновцы : Alexandru cel Bun; Рута, 1997. – 272 с.

 

Шевельов Ю. Зустріч з Заходом / Юрій Шевельов // Вибрані праці : у 2 кн. Кн. ІІ. Літературознавство / упоряд. І. Дзюба. – К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 500–537.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Yulia Vilchanska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine