Сенгор: утопічно-філософські фрейми біографії

Iryna Satygo

Анотація


Окреслено основні біографічні віхи суспільно-політичного досвіду сенегальського автора Леопольда Сенгора в контексті становлення панафриканського мислення та конкретно його франкомовного світоглядного прояву – негритюду. Утопічно-філософський формат біографії позначається поняттям „гібридність”. Доводиться, що гібридний характер досвіду африканця, з одного боку, формувався у традиційному сенегальському руслі, а з іншого – аргументувався стійким впливом французької культури. Акцентується значення Л. Сенгора як провідного теоретика концепції негритюду. У векторі переосмислення ролі та місця Африки у світовому суспільно-політичному житті ним проголошується повернення до витоків не лише в літературі, але й у плані цілісного культурного життя Сенегалу. Життєвий досвід африканського поета відображено, зокрема, у збірках „Сутінкові пісні”, „Чорні жертви”, „Ефіопіки”, „Листи зимівлі”, а також „Великі елегії”.

Ключові слов

Ключові слова


Леопольд Сенгор; біографія; негритюд; версе; Царство дитинства; Всесвітня цивілізація; Сенегал; Франкофонія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vysotska N. O. Jednis’t mnozhynnoho: amerykanska literatura kinzia XX – pochatku XXI stolit’ u konteksti kulturnoho pluralismu [The Unity of the Multiple: American Literature of the Ending of the 20-th – Beginning of the 21-st Century in the Context of the Cultural Pluralism]. Kyiv, 2010, 456 p. (in Ukrainian).

Lyakhovskaya N. D. Leopol’d Sedar Sengor [Leopold Sédar Senghor]. Moscow, 1995, 112 p. (in Russian).

Shtilveld V. Negrit’ud – objektivnosti radi... chornyi rasizm?! Available at: http://h.ua/story/47473/ (accessed 1 August 2014). (in Russian).

Delas D. opold dar Senghor. Le maître de langue. Croissy-Beaubourg, 2007, 301 p.

Diop M. D. Mondialisation et civilisation de l’Universel. Available at: http://cercle-richelieu-senghor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48 (accessed 2 August 2014).

Fanon F. Les damnés de la Terre. Paris, 2002, 313 p.

Léopold Sédar Senghor. Poésie complète, édition critique ; [coord. Pierre Brunel]. Paris, 2007, 1316 p.

Le siècle Senghor. Paris, 2003, 256 р.

Marquet M.-M. Le métissage dans la poésie de Léopold Sédar Senghor. Dakar, 1983, 313 p.

Moura J-M. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris, 2007, 185 p.

Njami S. C’était opold dar Senghor. Paris, 2006, 326 p.

Présence Senghor : 90 écrits en hommage aux 90 ans du poète-président. Paris, 1997, 287 p.

Senghor L. S. Ce que je crois : Négritude, francité, et civilisation de l’universel. Paris, 1988, 236 p.

Senghor L. S. Oeuvre poétique. Paris, 2006, 444 p.

Vaillant J. G. Vie de Léopold Sédar Senghor : Noir, Français et Africain. Paris, 2006, 448 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Висоцька Н. О. Єдність множинного: американська література кінця XX – початку XXІ століть у контексті культурного плюралізму / Н. О. Висоцька. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – 456 с.

 

Ляховская Н. Д. Леопольд Седар Сенгор / Н.Д. Ляховская. – М. : Наследие, 1995. – 112 с.

 

Штилвелд В. Негритюд – объективности ради... черный расизм?! [Электронный ресурс] / Веле Штилвелд. – Режим доступа : http://h.ua/story/47473/.

 

Delas D. Léopold Sédar Senghor. Le maître de langue / Daniel Delas. – Croissy-Beaubourg : Éditions Aden, 2007. – 301 p.

 

Diop M. D. Mondialisation et civilisation de l’Universel [Source électronique] / M. Doudou Diop. – URL : http://cercle-richelieu-senghor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48.

 

Fanon F. Les damnés de la Terre / Frantz Fanon. – Paris : Editions La Découverte/Poche, 2002. – 313 p.

 

Léopold Sédar Senghor. Poésie complète, édition critique ; [coord. Pierre Brunel]. – Paris : CNRS, 2007. – 1316 p.

 

Le siècle Senghor ; [dir. André-Patient Bokiba]. – Paris : L’Harmattan, 2003. – 256 р.

 

Marquet M.-M. Le métissage dans la poésie de Léopold Sédar Senghor / Marie-Madeleine Marquet. – Dakar : Nouvelles Editions Africaines, 1983. – 313 p.

 

Moura J-M. Littératures francophones et théorie postcoloniale / Jean-Marc Moura. – Paris : PUF, 2007. – 185 p.

 

Njami S. C’était Léopold Sédar Senghor / Simon Njami. – Paris : Fayard, 2006. – 326 p.

 

Présence Senghor : 90 écrits en hommage aux 90 ans du poète-président. – Paris : Editions UNESCO, 1997. – 287 p.

 

Senghor L. S. Ce que je crois : Négritude, francité, et civilisation de l’universel / Léopold Sédar Senghor. – Paris : Grasset, 1988. – 236 p.

 

Senghor L. S. Oeuvre poétique / Léopold Sédar Senghor. – Paris : Editions du Seuil, 2006. – 444 p.

 

Vaillant J. G. Vie de Léopold Sédar Senghor : Noir, Français et Africain / J. G. Vaillant. – Paris : Editions Karthala, 2006. – 448 p. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Iryna Satygo

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine