Жанрово-стильові особливості сучасної біографічної прози для дітей

Lilia Ovdijchuk

Анотація


Розкрито специфіку біографічного та автобіографічного жанрів, проаналізовано тексти сучасної біографічної прози для дітей: О. Гавроша: „Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини у світі”, Л. Ворониної „Леся Воронина про Брюса Лі, Махатму Ганді, Жорж Санд, Фридерика Шопена, Івана Миколайчука”, дилогію М. Морозенко „Іван Сірко – великий характерник”, „Іван Сірко, славетний кошовий”. Виокремлено такі різновиди: художня біографія про видатних осіб; історико-біографічні твори: повісті та оповідання; автобіографічні твори письменників. За тематикою біографічні твори, адресовані дітям, поділяються на біографії про надзвичайних осіб (Іван Сила), видатних діячів епохи, які є представниками різних країн (французька письменниця Жорж Санд, польський композитор Ф. Шопен, духовний провідник індійців М. Ганді), відомих діячів української нації (кошовий отаман Іван Сірко, режисер і актор Іван Миколайчук, письменник В. Рутківський). Досліджено жанрово-стильові особливості означених творів.

Ключові слова


художня біографія; автобіографія; історико-біографічна проза; хронотоп; О. Гаврош; М. Морозенко; Л. Воронина; В. Рутківський

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronyna L. Lesia Voronyna pro Briusa Li, Makhatmu Handi, Zhorzh Sand, Fryderika Shopena, Ivana Mykolachuka [Lesya Voronyna about Bruce Lee, Mahatma Gandhi, George Sand, Frederic Chopin, Ivan Mykolajchuk]. Kyiv, 2010, 128 p. (in Ukrainian).

Havrosh O. Neimovirni pryhody Ivana Syly, naiduzhchoi liudyny u sviti [Incredible adventures of Ivan Syla, the strongest man in the world]. Lviv, 2013, 191 p. (in Ukrainian).

Halych A. O. Fiction i non fiction v literaturi: probemy teoriï ta istoriï [Fiction i non fiction in literature: problems of theory and history]. Luhansk, 2013. 386 p. (in Ukrainian).

Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia]. Kyiv, 2007, vol. 1, 608 p. (in Ukrainian).

Marchenko N., Desiatko A. Morozenko Mariia. "Ivan Sirko..." [Morozenko Mariya. “Ivan Sirko...”]. Available at: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/210 (accessed 14 november 2014). (in Ukrainian).

Morozenko М. Ivan Sirko – velykyi kharakternyk [Ivan Sirko is a great man of character]. Lviv, 2007, 165 p. (in Ukrainian).

Morozenko М. Ivan Sirko, slavetnyi koshovyi [Ivan Sirko, a famous Cossack ataman]. Lviv, 2013, 266 p. (in Ukrainian).

Rutkivs′kyi V. Poterchata. Dytiacha spovid′ dlia doroslykh, iaki tak nichomu i ne navchylysia [Unchristened infants’ spirits. Children’s confesiion for the adults, who learnt nothing]. Ternopil, 2013, 256 p. (in Ukrainian).

Sobolevskaia O. V. Biografiia [Biography]. Literaturnaia entsiklopediia terminov i poniatii. Moscow, 2001, рp. 90–92. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронина Л. Леся Воронина про Брюса Лі, Махатму Ганді, Жорж Санд, Фридеріка Шопена, Івана Миколайчука / Леся Воронина. – К. : Грані-Т, 2010. – 128 с.

 

Гаврош О. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини у світі. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. – 191 с.

 

Галич О. А. Fiction i non Fiction в літературі: проблеми теорії та історії : монографія / Галич О. А. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. – 368 с.

 

Літературознавча енциклопедія : в 2 т. / автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2007. – Т. 1. – 608 с.

 

Марченко Н. Морозенко Марія. „Іван Сірко...” [Електронний ресурс] / Н. Марченко, А. Десятко // Ключ. – Режим доступу : http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/210.

 

Морозенко М. Іван Сірко – великий характерник. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2007. – 165 с.

 

Морозенко М. Іван Сірко, славетний кошовий – Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. – 266 с.

 

Рутківський В. Потерчата. Дитяча сповідь для дорослих, які так нічому й не навчилися / В. Рутківський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 256 с.

 

Соболевская О. В. Биография / О. В. Соболевская // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. – М. : НПК „Интелвак”, 2001. – С. 90–92.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Lilia Ovdijchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine