Концепти життя і творчості поета в сонетній жанрострофі

Natalіia Naumenko

Анотація


Розглянуто твори сонетного жанру української та російської літератури ХХ століття (архітвори М. Зерова, В. Бородаєвського, Ігоря-Сєверянина та сучасних поетів), які є виявами художньої інтерпретації фактів із життя письменника. Показано, що, моделюючи в ключі „теза–антитеза–синтез” секвенцію подій життєвого та творчого шляху літератора, залучаючи до біографічної парадигми чинники змістові (тема, ідея, проблема) та формальні (композиція, мова, тропіка, жанрово-стильові концепти), сонет стає взірцем інтелектуальної поезії. Завдяки формальній стійкості та стрункості сонета поет може реалізувати в ньому своє прагнення до досконалості, естетичної викінченості. Саме тому цей поетичний жанр якнайповніше передає драматичне обдарування не лише поета-автора, а й поета-адресата, які перебувають у постійному напруженому полі діалогічності життя. 


Ключові слова


сонет; українська та російська поезія ХХ століття; жанр; біографія; інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Zerov M. K. Sonety i elehiï [Sonnets and Elegies]. Кyiv, 1990, 52 p. (in Ukrainian).

Katsnel′son A. I. Poeziï [The Poems]. Кyiv, 1967, 197 p. (in Ukrainian).

Kachurovs′kyi I. Heneryka i arkhitektonika [Generics and Architectonics]. Кyiv, 2008, vol. 2, 365 p. (in Ukrainian).

Kachurovs′kyi I. Promenysti syl′vety [Shining Silhouettes]. Кyiv, 2008, 766 p. (in Ukrainian).

Kutsevol O. M. Zhyttia i tvorchist′ pys′mennyka v dzerkali “poetychnoï krytyky” [Life and Works of a Writer in the Mirror of Poetic Criticism : A Workbook]. Vinnytsia, 2010, 280 p. (in Ukrainian).

Moisiienko A. K. Z chernihivs′kykh sadiv : novi sonety i verlibry, poeziï i pereklady [From Chernihiv Gardens : The New Sonnets and Free Verses, Poems and Translations]. Uman, 2008, 240 p. (in Ukrainian).

Pylypchuk D. Terny : sonety [Thorns : The Sonnets]. Кyiv, 2008, 80 p. (in Ukrainian). (in Ukrainian).

Pustovit A. V. Etika i estetika: nasledie Zapada. Istoriia krasoty i dobra [Ethics and Estetics : Heritage of the West. History of Beauty and Good]. Кyiv, 2006, 680 p. (in Russian).

Savchyn T. O. Sonety Dmytra Pavlychka [Sonnets by Dmytro Pavlychko]. Кyiv, 1999, 111 p. (in Ukrainian).

Severianin I. Klassicheskie rozy. Medal'ony [The Classical Roses. Medallions]. Moscow, 1991, 222 p. (in Russian).

Semeniuk H., Huliak A., Naumenko N. Literaturna maisternist′ pys′mennyka [Literary Mastery of a Writer : The Workbook]. Кyiv, 2012, 367 p. (in Ukrainian).

Sonet Serebrianogo veka. Russkii sonet kontsa XIX – nachala XX veka [The Silver Age Sonnet. Russian Sonnet of the end of the 19th – the beginning of the 20th Century]. Мoscow, 1990, 768 p. (in Russian).

Shaf O. V. Evoliutsiia zhanriv ukraïns′koï liryky rubezhu XX – XXI st. [Evolution of Ukrainian Lyrics on the Edge of the 20th and 21st Centuries : The Students Book]. Кyiv, 2012, 272 p. (in Ukrainian).

Geflügelte Worte : Zitate, Sentenzen und Begriffe in ihrem geschichtlichen Zusammenhang. Leipzig, 1981, 871 S.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зеров М. К. Сонети і елегії / Микола Зеров. – К. : Дніпро, 1990. – 52 с.

 

Кацнельсон А. І. Поезії / Абрам Кацнельсон ; вст. ст. П. Усенка. – К. : Рад. письменник, 1967. – 197 с.

 

Качуровський І. Генерика і архітектоніка : у 2 кн. / Ігор Качуровський. –К. : Видавн. дім „КМ Академія”, 2008. – Кн. 2. – 365 с.

 

Качуровський І. Променисті сильвети : лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки / Ігор Качуровський. – К. : Видавн. дім „Києво-Могилянська Академія”, 2008. – 766 с.

 

Куцевол О. М. Життя і творчість письменника в дзеркалі „поетичної критики” : навч. посібник / Ольга Куцевол. – Вінниця : Б. в., 2010. – 280 с.

 

Мойсієнко А. К. З чернігівських садів : нові сонети і верлібри, поезії і переклади / Анатолій Мойсієнко. – Умань : РВЦ „Софія”, 2008. – 240 с.

 

Пилипчук Д. Терни : сонети / Дмитро Пилипчук. – К. : Генеза, 2008. – 80 с.

 

Пустовит А. В. Этика и эстетика: наследие Запада. История красоты и добра : учеб. пособие / Александр Пустовит. – К. : МАУП, 2006. – 680 с.

 

Савчин Т. О. Сонети Дмитра Павличка : [монографія] / Тетяна Савчин. – К. : Знання, 1999. – 111 с.

 

Северянин И. Классические розы. Медальоны / Игорь Северянин ; вст. ст. Ю. Бабичевой, сост. В. Кошелев. – М. : Худож. лит., 1991. – 222 с. – (Забытая книга).

 

Семенюк Г. Ф. Літературна майстерність письменника : підручник / Григорій Семенюк, Анатолій Гуляк, Наталія Науменко. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2012. – 367 с.

 

Сонет Серебряного века. Русский сонет конца ХІХ – начала ХХ века / сост., вст. ст. и коммент. О. И. Федотова. – М. : Правда, 1990. – 768 с.

 

Шаф О. В. Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ – ХХІ ст. : навч. посібник / Ольга Шаф. – К. : ВЦ „Просвіта”, 2012. – 272 с.

 

Geflügelte Worte : Zitate, Sentenzen und Begriffe in ihrem geschichtlichen Zusammenhang. – Leipzig : Bibliographisches Institut, 1981. – 871 S. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Natalіia Naumenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine