“Біографія” Фредеріка Беґбеде у творі “Я вірую – Я теж ні”

Svitlana Kryvoruchko

Анотація


Жанр твору Ф. Беґбеде і єпископа Жан-Мішеля ді Фалько „Я вірую – Я теж ні” 2004 р. перебуває у трансформації, в якій простежуються риси сповіді, діалогу, інтерв’ю, філософського трактату, автобіографії. Концептуальний стилістичний перетин духовного, наукового, художнього із „масовим” збагачує міжродовий ліро-епічний канон. Сповідальну манеру, епатаж, руйнування стереотипів, притаманні художнім творам Ф. Беґбеде, письменник використовує для формування власної постаті інтелектуала межі ХХ–ХХ ст., який знаходиться в „системі” (християнське католицьке світосприйняття), відчуває її недосконалість, намагається „вийти” (атеїзм), однак невпевнено озирається на першоджерело. Навіть у запереченні ідеї Бога Ф. Беґбеде презентує себе як суб’єкт релігійної свідомості. Цією книгою Ф. Беґбеде представляє себе перед читачем як „текст” (витвір мистецтва, який прагне увійти в історію), і, здається, робить це не для сучасників, а для нащадків, які з часом зуміють розставити правильні акценти.


Ключові слова


Ф. Беґбеде; жанр; біографія; автор; читач; естетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Beigbeder F., Falco J.-M. Di. Ia veruiu – ia tozhe net [I believe – me neither]. Moscow, 2006, 351 p. (in Russian).

Dzyk R. F. M. Dostoievs′kyi u romani F. Behbede “Prostit′ i vidpustit′”: intertekstual′nyi aspekt [F. M. Dostoievskiy in the F. Beigbeder’s novel : intertextual aspect]. Visnyk L′vivs′koho universytetu, 2011, no. 18, pp. 103–110. (in Ukrainian).

Kovaliv Iu. I. Biohrafiia [Biography]. In: Literaturoznavcha entsyklopediia. Kyiv, 2007, vol. 1, pp. 138–139. (in Ukrainian).

Meshcheriakov S. V. Romany F. Begbedera “99 frankov” i “Ideal'” : printsipy khudozhestvennoi ob"ektivatsii avtora [F. Beigbeder’s novels “99 francs” and “Au secours pardon”: principles of author’s artistic objectification]. Extended abstract of PhD dissertation (The literature of nations of foreign countries). Voronezh University. Voronezh, 2013, 23 p. (in Russian).

Shvedova N. L. Funktsional'naia spetsifika pragmatonimov (na materiale sovremennoi massovoi literatury) [Functional specificity of pragmatonims (on the material of modern mass literature)]. Extended abstract of PhD dissertation (The theory of language). Volgograd University. Volgograd, 2011, 13 p. (in Russian).

Cicero. O starosti. O druzhbe. Ob obiazannostiakh [On old age. On Friendship. On Duties]. Moscow, 1974, 248 p. (in Russian).

Gide A. L’Immoraliste [The Immoralist]. Paris, 1964, 180 p. (in French).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бегбедер Ф. Я верую – я тоже нет / Ф. Бегбедер, Ж.-М. ди Фалько ; [пер. с франц. Н. Кисловой]. – М. : Иностранка, 2006. – 350 с.

 

Дзик Р. Ф. М. Достоєвський у романі Ф. Бегбеде „Простіть і відпустіть”: інтертекстуальний аспект / Р. Дзик // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 18. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 103–110.

 

Ковалів Ю. І. Біографія / Ю. І. Ковалів // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. – К. : Академія, 2007. – Т. 1. – С. 138–139.

 

Мещеряков С. В. Романы Ф. Бегбедера „99 франков” и „Идеаль” : принципы художественной объективации автора : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.03 „Литература народов стран зарубежья” / С. В. Мещеряков. – Воронеж, 2013. – 23 с.

 

Шведова Н. Л. Функциональная специфика прагматонимов (на материале современной массовой литературы) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / Н. Л. Шведова. – Волгоград, 2011. – 13 с.

 

Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях / Цицерон ; [пер. с лат. В. О. Горенштейна. – М. : Наука, 1974. – 248 с.

 

Gide A. L’Immoraliste / А. Gide. – Paris ׃ Mercure de France, 1964. – 180 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Svitlana Kryvoruchko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine