Трансформація індивідуального досвіду в романі К. Е. Францоза “Паяц”

Svitlana Prytoliuk

Анотація


Аналізується специфіка модифікації авто-біографічного матеріалу в романі Карла Еміля Францоза „Паяц”. Досліджуються елементи сюжету й особливості образної структури твору, що корелюють з історією життя автора. Фікційний світ роману розглядається як простір для реалізації свідомих і підсвідомих прагнень письменника та є відображенням еволюції його світогляду. Особливості автобіографічної тотожності проявляються у принципі конструювання характеру центрального протагоніста, який є проекцією авторського психотипу. У стосунках головного героя із найближчим оточенням К. Е. Францоз ілюструє складність діалектики взаємодії індивідуального й соціального, пропущену крізь призму особистого досвіду. Німецька й українська культура, християнський світ та іудаїзм створювали полюси, між якими балансувала свідомість письменника. Несумісність із середовищем, яку пережив сам Францоз, у загостреній формі знаходить своє вираження в конфлікті між головним героєм твору та його оточенням. Розчарування та втрата ілюзій – це результат пережитої митцем конфронтації „Я” та „Світу”.


Ключові слова


автобіографізм; концепція головного героя; роман виховання; аукторіальний наратор; Карл Еміль Францоз

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlodavskaia I. A. Poetika angliiskogo romana vospitaniia nach. XX veka [Poetics of the English novel of education early. XX century]. Kyiv, 1983, 181 p. (in Russian).

Rykhlo P. Ukrai'ns'kyj merydian Karla Emilja Francoza [Ukrainian meridian by Karl Emil Franzos]. In: Ucrainica. Cultural essays. Chernivtsi, 2010, pp. 7–17. (in Ukrainian).

Franzos K. E. Mein Erstlingswerk: „Die Juden von Barnow“. In: Die Geschichte des Erstlingswerks. Selbstbiographische Aufsätze. Leipzig, 1894, pp. 213–240.

Franzos Ottile. In: Der Pojaz: eine Geschichte aus dem Osten. Frankfurt am Main, 1988, S.11.

Franzos K. E. Der Pojaz: eine Geschichte aus dem Osten. Frankfurt am Main, 1988, 373 S.

Kirschner T. ...„zu gerechterer Beurteilung der Verachteten“: das Bild der Ostjuden im Werk von Karl Emil Franzos am Beispiel seines Romanes Der Pojaz. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada R, germanistická. vol. 52, iss. R 8. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2003, pp. 203–229.

Hermand J. Nachwort. In: Der Pojaz: eine Geschichte aus dem Osten. Frankfurt am Mein, 1988, pp. 357–373.

Höfler G. A. Psychoanalyse und Entwicklungsroman. München, 1987, 160 S.

Hubach S. Galizische Träume. Die jüdische Erzählungen des Karl Emil Franzos. Stuttgart, 1986, 216 S.

Kessler D. Ich bin vielleicht kein genügend moderner Mensch. Notizen zu Karl Emil Franzos (1848–1904). München, 1984, 43 S.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Влодавская И. А. Поэтика английского романа воспитания нач. XX века / И. А. Влодавская. – К. : Выща школа, 1983. – 181 с.

 

Рихло П. Український меридіан Карла Еміля Францоза / П. Рихло // Францоз К. Е. Ucrainica. Культорологічні нариси / К. Е. Францоз ; пер. з нім., передмова й коментар Петра Рихла. – Чернівці : Книги – XXI, 2010. – С. 7–17.

 

Franzos K. E. Mein Erstlingswerk: „Die Juden von Barnow“ / Karl Emil Franzos // Die Geschichte des Erstlingswerks. Selbstbiographische Aufsätze. – Leipzig : A. Titze, 1894. – S. 213–240.

 

Franzos Ottilie // Franzos K. E. Der Pojaz: eine Geschichte aus dem Osten / Karl Emil Franzos. – Frankfurt am Main : Athenäum, 1988. – S. 11.

 

Franzos K. E. Der Pojaz: eine Geschichte aus dem Osten / Karl Emil Franzos. – Frankfurt am Main : Athenäum, 1988. – 373 S.

 

Kirschner T. ... „zu gerechterer Beurteilung der Verachteten”: das Bild der Ostjuden im Werk von Karl Emil Franzos am Beispiel seines Romanes Der Pojaz / Thomas Kirschner // Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada R, germanistická. – Vol. 52. – Iss. R 8. – Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2003. – P. 203–229.

 

Hermand J. Nachwort / Jost Hermand // Franzos K. E. Der Pojaz: eine Geschichte aus dem Osten. – Frankfurt am Mein : Athenäum, 1988. – S. 357–373.

 

Höfler GA. Psychoanalyse und Entwicklungsroman / Günter A. Höfler. – München : Südostdeutsches Kulturwerk, 1987. – 160 S.

 

Hubach S. Galizische Träume. Die jüdishe Erzählungen des Karl Emil Franzos / Sybille Hubach. – Stuttgart : Hans–Dieter-Heinz Akademisher Verlag, 1986. – 216 S.

 

Kessler D. Ich bin vielleicht kein genügend moderner Mensch. Notizen zu Karl Emil Franzos (1848–1904) / Dieter Kessler. – München : Verlag des süddeutschen Kulturwerks, 1984. – 43 S.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Svitlana Prytoliuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine