Мотив чистого листка у трьох німецькомовних поезіях

Oxana Matiychuk

Анотація


Розглянуто мотив чистого листка у трьох поезіях німецькомовних авторів. Для інтерпретації та порівняння вибрано вірші „Несписаний листок” Рози Ауслендер,, „Чистий листок” Ганса Маґнуса Енценсберґера та „біла ріка” Гельмута Крауссера. Ці тексти є зразками поетологічної лірики, в яких автори тематизують творчий акт. Проаналізовано формально-стильові особливості поезій, їх метафорику, співвідношення назв та змісту. Виявлено спільні риси поетичних текстів як на формальному, так і на змістовому рівнях. В усіх трьох поезіях як ключові тези можна виокремити, по-перше, констатовану авторами „всеїдність” паперу, по-друге, сприйняття акту творчості як тривалого, комплексного і болісного процесу, а також усвідомлення того, наскільки відповідальним і непростим є завдання автора, який претендує на те, щоб його твір пройшов випробування на літературну цінність.


Ключові слова


німецькомовна поезія; поетологічна лірика; мотив чистого листка; творчий акт; саморецепція; Роза Ауслендер; Ганс Маґнус Енценсберґер; Гельмут Крауссер

Повний текст:

PDF

Посилання


Matiichuk O. M. Tvorchyi akt iak borot′ba: poeziia Rozy Auslender “Nespysanyi lystok” [Writing Process as a Struggle: the Poem “Unwritten Sheet” of Rose Auslaender]. Visnyk Zhytomyrs′koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2014, vol. 75(3), pp. 244–248.

Ausländer, Rose. Gelassen atmet der Tag. Gedichte. Frankfurt am Main, 2002, 243 p.

Benn, Gottfried. Probleme der Lyrik. Wiesbaden, 1961, 48 p.

Brandmeyer, Rudolf. Poetologische Lyrik. In: Handbuch Lyrik. Theorie, Analyse, Geschichte. Stuttgart-Weimar, 2011, pp. 157-162.

Dietschreit, Frank; Heinze-Dietschreit, Barbara. Hans Magnus Enzensberger. Stuttgart, 1986, 174 p.

Enzensberger, Hans Magnus. Gedichte. Die Entstehung eines Gedichts. Frankfurt am Main, 1991, 94 p.

Enzensberger, Hans Magnus. Scharmützel und Scholien. Über Literatur. Frankfurt am Main, 1991, 924 p.

Enzensberger, Hans Magnus. Zukunftsmusik. Frankfurt am Main, 1991, 119 p.

Hildebrand, Olaf. Einleitung. In: Poetologische Lyrik von Klopstock bis Grünbein. Köln, Weimar, Wien, 2003, pp. 1–15.

Kindt, Tom. Annäherungen an Helmut Kraussers Texte für das Theater. Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Helmut Krausser, VII/2010, no. 187, pp. 86–93.

Krausser, Helmut. ein weißes blatt. In: Das Beste aus 20 Jahren… und für die nächsten 20 Jahre, 2008, Bd. 16, p. 25.

Krausser, Helmut. Plasma. Köln, 2007, 110 p.

Ostermaier, Albert. Gebrochene Worte, geflügelte Herzen. Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Helmut Krausser, VII/2010, no. 187, pp. 82–85.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Матійчук О. М. Творчий акт як боротьба: поезія Рози Ауслендер „Несписаний листок” / Оксана Михайлівна Матійчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2014. – № 75(3). – С. 244–248.

 

Ausländer Rose. Gelassen atmet der Tag. Gedichte / Rose Ausländer. – Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 2002. – 243 S.

 

Benn G. Probleme der Lyrik / Gottfried Benn. – Wiesbaden : Limes Verlag, 1961. – 48 S.

 

Brandmeyer R. Poetologische Lyrik / Rudolf Brandmeyer // Lamping Dieter (Hrsg.). Handbuch Lyrik. Theorie, Analyse, Geschichte. – Stuttgart-Weimar : Verlag J. B. Metzler, 2011. – S. 157–162.

 

Dietschreit F. Hans Magnus Enzensberger / Frank Dietschreit, Barbara Heinze-Dietschreit. – Stuttgart : J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1986. – 174 S.

 

Enzensberger HM. Gedichte. Die Entstehung eines Gedichts / Hans Magnus Enzensberger. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. – 94 S.

 

Enzensberger HM. Scharmützel und Scholien. Über Literatur / Hans Magnus Enzensberger ; Hrsg. von Rainer Barbey. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. – 924 S.

 

Enzensberger HM. Zukunftsmusik / Hans Magnus Enzensberger. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. – 119 S.

 

Hildebrand O. Einleitung / Olaf Hildebrand // Hildebrand Olaf (Hrsg.). Poetologische Lyrik von Klopstock bis Grünbein. – Köln; Weimar; Wien : Böhlau Verlag GmbH & Cie, 2003. – S. 1–15.

 

Kindt T. Annäherungen an Helmut Kraussers Texte für das Theater / Tom Kindt // Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Helmut Krausser. – VII/2010, Nr. 187. – S. 86–93.

 

Krausser H. ein weißes blatt / Helmut Krausser // Das Gedicht. Das Beste aus 20 Jahren… und für die nächsten 20 Jahre. Politycki Matthias, Leitner Anton (Hrsg.). – 2008. – Bd. 16. – S. 25.

 

Krausser H. Plasma / Helmut Krausser. – Köln : DuMont Buchverlag, 2007. – 110 S.

 

Ostermaier A. Gebrochene Worte, geflügelte Herzen / Albert Ostermeier // Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Helmut Krausser. – VII/2010, Nr. 187. – S. 82–85.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Oxana Matiychuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine