Техніка “потоку свідомості” в художній прозі Івана Франка

Mykola Lehkyy

Анотація


Розглянуто різновиди техніки „потоку свідомості” у прозових творах Івана Франка, а саме безпосередній внутрішній монолог, опосередкований внутрішній монолог та всезнавчий опис. З’ясовано, що український письменник (як і низка європейських авторів) застосовував цю техніку раніше, аніж М. Пруст, Дж. Джойс та В. Вулф, котрі вважаються винахідниками техніки „потоку свідомості”. Виявлено передумови й обставини появи цієї форми викладу художнього матеріалу у творчості Франка. Майстер слова демонструє різновиди „потоку свідомості” з різною метою, найчастіше – як засіб для чіткішого окреслення психології персонажів. Техніка „потоку свідомості” у творчості письменника – один із чинників модернізації української літератури наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 


Ключові слова


Іван Франко; „потік свідомості”; безпосередній внутрішній монолог; опосередкований внутрішній монолог; всезнавчий опис

Повний текст:

PDF

Посилання


Huzar Z. Modyfikatsija fol’klornych motyviv u romani Ivana Franka “Perechresni stezhky” [Modification of folk motives in Ivan Franko’s novel “Cross pathes”]. Visnyk L’vivs’koho universytetu, 2011, no. 55, pp. 73–80. (in Ukrainian).

Hundorova T. I. ProJаvlennia Slova: Dyskursija rannioho ukrajins’koho modernizmu: postmoderna interpretatsija [The Display of the Word: Discursion of early Ukrainian modernism: postmodern interpretation]. Lviv, 1997, 300 p. (in Ukrainian).

Konstan B. Adol’f [Adolf]. Moscow, 1959, 159 p. (in Russian).

Leshchyshyn Z. Vnutrishnij monolog jak forma chudozhnioho vykladu [Internal monologue as a form of artistic presentation]. Extended abstract of PhD dissertation (Literary theory). Lviv National University. Lviv, 2009, 20 p. (in Ukrainian).

Literaturoznavcha entsyklopedija [Literary encyclopedia]. Kyiv, 2007, vol. 2, 624 p. (in Ukrainian).

Meizers’kyy V. M. Philosophija i neorytoryka [Philosophy and neo-rhetoric]. Kyiv, 1991, 192 p. (in Russian).

Urnov D. M. J. Jojs i sovremennyj modernism [J. Joyce and contemporary modernism]. Moscow, 1964, 38 p. (in Russian).

Franko I. Zibrannia tvoriv [Collection of works]. Kyiv, 1976–1986, vol. 1–50. (in Ukrainian).

Dujardin E. Le monologue intérieur. Son apparition, ses origines, sa place dans l’oeuvre de J. Joyce. Paris, 1931, 126 p.

Humphrey R. Stream of Consciousness in the Modern Novel. Berkley, 1955, 127 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гузар З. Модифікація фольклорних мотивів у романі Івана Франка „Перехресні стежки” / Зенон Гузар // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів : ЛНУ, 2011. – Вип. 55. – С. 73–80.

 

Гундорова Т. І. ПроЯвлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму: Постмодерна інтерпретація / Тамара Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – 300 с.

 

Констан Б. Адольф / Бенжамен Констан. – М. : Гослитиздат, 1959. – 159 с.

 

Лещишин З. Внутрішній монолог як форма художнього викладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 „Теорія літератури” / Зоряна Лещишин. – Львів, 2009. – 20 с.

 

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – Т. 2. – 624 с.

 

Мейзерский В. М. Философия и неориторика / В. М. Мейзерский. – К. : Лыбидь, 1991. – 192 с.

 

Урнов Д. М. Дж. Джойс и современный модернизм / Д. М. Урнов. – М. : Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, 1964. – 38 с.

 

Франко І. Зібр. тв. : у 50 т. / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1976–1986.

 

Dujardin E. Le monologue intérieur. Son apparition, ses origines, sa place dans l’oeuvre de J. Joyce / Edouard Dujardin. – Paris : Albert Messein, 1931. – 126 p.

 

Humphrey R. Stream of Consciousness in the Modern Novel / Robert Humphrey. – Berkley : University of California Press, 1955. – 127 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Mykola Lehkyy

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine