Життєпис як матриця авторського письма: міфо(біо)графічне та міфо(біо)логічне у творах П’єра Мішона

Galyna Dranenko

Анотація


Вивчаються стильові прийоми авторського біографічного письма П. Мішона. Висвітлено показники стилістичного й поетологічного опрацювання письменником біографічного матеріалу, визначено принципи відбору біографем, а також їх ієрархічного впорядкування (від домінантних до периферійних). Проаналізовано наративну структуру біографічного тексту, досліджено текстову реалізацію у творах відношень фактуальне / фікціональне, фіктивне / фікціональне. Для цього виокремлено маркери фікціональності, тобто тематичні (по відношенню до художнього твору), наратологічні (по відношенню до оповіді) та енонсиативні (по відношенню до дискурсу) критерії, паратекстуальні й метатекстуальні текстові індикатори. Окрім того, дослідження модуляцій функцій агентів біографічного тексту (об’єкт, суб’єкт та реципієнт) ілюструє художнє втілення трансформації біографії в міфографію, засвідчує процес транспозиції логіки біографії в логіку міфу. 


Ключові слова


біографічний текст; фікціональна біографія; вимріяний життєпис; біографічне письмо; П. Мішон

Повний текст:

PDF

Посилання


Averintsev S. Biohrafiia ta ahiohrafiia [Biography and Hagiography]. Dukh i litera, 2006, no. 15–16, pp. 205–213. (in Ukrainian).

Golosovker Ia. E. Logika mifa [Logic of the myth]. Moscow, 1987, 218 p. (in Russian).

Мikhailova Т. А. Irlandskoe predanie o Suibne Bezumnom, ili Vzgliad iz XII veka v VII [The Irish legend of the Mad Suibhne, or Sight from XII century to the VII]. Moscow, 1999, 424 p. (in Russian).

Bourdieu P. L’Illusion biographique [The Biographical Illusion]. Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, no. 62–63, pp. 69–72. (in French).

Buisine A. Biofictions [The Biographical fictions]. Revues des Sciences Humaines. Le Biographique, 1991, no 224, pp. 7–13. (in French).

Entretien avec Pierre Michon [Interview with Pierre Michon]. Scherzo. Revue de littérature, Paris, 1998, no. 5, pp. 5–12. (in French).

Gefen A. Le Genre des noms : la biofiction dans la littérature française contemporaine [Genre of the names: the biofiction in contemporary French literature]. In: Le Roman français au tournant du XXIe siècle. Paris, 2004, pp. 305–319. (in French).

Gefen A. “Parlant de moi, c’est de lui que je parle”. Privatisation identitaire et empathie mémorielle dans la fiction biographique contemporaine [“Talking about me is that I speak of him”. Identity privatization and memorial empathy in contemporary biographical fiction]. In: Biographie et intimité des Lumières à nos jours. Clermond-Ferrand, 2008, pp. 231–240. (in French).

Genette G. Fiction et diction [Fiction and diction]. Paris, 2004, 236 p. (in French).

Michon P. Abbés [Abbots]. Paris, 2002, 80 p. (in French).

Michon P. Corps du roi [The King’s body]. Paris, 2002, 112 p. (in French).

Michon P. L’Empereur d’Occident [Emperor of the West]. Paris, 2007, 96 p. (in French).

Michon P. Les Onze [The Eleven]. Paris, 2009, 144 p. (in French).

Michon P. Mythologies d’hiver [Winter Mythologies]. Paris, 1997, 96 p. (in French).

Michon P. Rimbaud le fils [Rimbaud the Son]. Paris, 1991, 128 p. (in French).

Michon P. Vie de Joseph Roulin [The Life Joseph Roulin]. Paris, 1988, 72 p. (in French).

Richard J.-P. Pour lire Rimbaud le fils [Reading Rimbaud the Son]. In: Compagnies de Pierre Michon [Compagnies Pierre Michon]. Paris, 1993, pp. 117–140. (in French).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аверинцев С. Біографія та агіографія / Сергій Аверинцев ; [пер. з рос. Михайлина Коцюбинська] // Дух і літера. – 2006. – № 15–16. – С. 205–213.

 

Голосовкер Я. Э. Логика мифа / Яков Эммануилович Голосовкер. – М. : Наука, 1987. – 218 с.

 

Михайлова Т. А. Ирландское предание о Суибне Безумном, или Взгляд из ХІІ века в VII / Т. А. Михайлова. – М. : Изд-во Моск. ун-та,1999. – 424 с.

 

Bourdieu P. L’Illusion biographique / Pierre Bourdieu // Actes de la recherche en sciences sociales. – 1986. – № 62–63. – P. 69–72.

 

Buisine A. Biofictions / Alain Buisine // Revues des Sciences Humaines. Le Biographique. – 1991. – № 224. – P. 7–13.

 

Entretien avec Pierre Michon // Scherzo. Revue de littérature. – Paris : Presses Universitaires de France, 1998. – № 5. – P. 5–12.

 

Gefen A. Le Genre des noms : la biofiction dans la littérature française contemporaine / Alexandre Gefen // Le Roman français au tournant du XXIe siècle / [dirs B. Blanckerman, A. Mura-Brunel, M. Dambre]. – Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2004. – P. 305–319.

 

Gefen A. „Parlant de moi, c’est de lui que je parle”. Privatisation identitaire et empathie mémorielle dans la fiction biographique contemporaine / Alexandre Gefen // Biographie et intimité des Lumières à nos jours. – Clermond-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2008. – P. 231–240.

 

Genette G. Fiction et diction / Gérard Genette. – Paris : Seuil, 2004. – 236 p.

 

Michon P. Abbés / Pierre Michon. – Paris : Verdier, 2002. – 80 p.

 

Michon P. Corps du roi / Pierre Michon. – Paris : Verdier, 2002. – 112 p.

 

Michon P. L’Empereur d’Occident / Pierre Michon. – Paris : Verdier/folio, 2007. – 96 p.

 

Michon P. Les Onze / Pierre Michon. – Paris : Verdier, 2009. – 144 p.

 

Michon P. Mythologies d’hiver / Pierre Michon. – Paris : Verdier, 1997. – 96 p.

 

Michon P. Rimbaud le fils / Pierre Michon. – Paris : Gallimard, 1991. – 128 p.

 

Michon P. Vie de Joseph Roulin / Pierre Michon. – Paris : Verdier, 1988. – 72 p.

 

Richard J.-P. Pour lire Rimbaud le fils / Jean-Pierre Richard // Compagnies de Pierre Michon. – Paris : Verdier/Théodore Balmoral, 1993. – P. 117–140.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Galyna Dranenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine