Архетипні риси біографії Каспара Гаузера в казковій повісті Галини Пагутяк “Втеча звірів, або Новий бестіарій”

Halyna Bokshan

Анотація


З’ясовується семантика архетипу „шляхетного дикуна”, втіленого в образі Каспара Гаузера з казкової повісті Г. Пагутяк „Втеча звірів, або Новий бестіарій”. Окреслюється специфіка однойменного образу в романі німецького письменника Я. Вассермана, що є зразком літературної біографії. Аналізуються алюзивні зв’язки образу Каспара Гаузера з міфом про Золотий вік, асоційованим з ностальгією за втраченим раєм; міфопоетичним образом Єдинорога; семіотичною системою Старого Завіту. Розглядається своєрідність реалізації в повісті мотивів самотності й відчуження, гріховності людства, втраченого світового ладу, пошуку гармонії. Простежуються особливості міфомислення Г. Пагутяк, що виявляються в інтерпретації образів і символів світової міфології та сакральних текстів через актуалізацію смислів, підпорядкованих авторському задуму.

Ключові слова


Галина Пагутяк; літературна біографія; архетипні риси; міфопоетичний образ; міфомислення; алюзивний зв’язок; мотив; інтертекст

Повний текст:

PDF

Посилання


Artiukh A. Ideya “vsesvitnioyi biblioteky” v interpretatsiyi Halyny Pahutiak [Idea of the “Universal Library” in Halyna Pahutiak’s Interpretation]. Naukovi pratsi, 2006, no. 46, pp. 49–53. (in Ukrainian).

Bеttеlhеim B. Prоsvеschеnnоrdtsе [Educated Heart]. Available at: http://royallib.com/book/bettelgeym_bruno/prosveshchennoe_serdtse.html (accessed 26 June 2014). (in Russian).

Wassermann J. Kaspar Hauser, ili Lennost serdtsa [Kaspar Hauser, or the Inertia of the Heart]. Moscow, 1970, 384 p. (in Russian).

Verlaine P. Kaspar Hauzer spivaie [Gaspard Hauser chante]. In: Romansy bez sliv. Kyiv, 2011, p. 429. (in Ukrainian).

Hrechanyk I. Afektyvny chasoprostir u romani-fentezi Halyny Pahutiak “Korolivstvo” [Affective Space and Time in Halyna Pahutiak’s Fantasy Novel „Kingdom”]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 2010, no. 11 (198), pp. 38–43. (in Ukrainian).

Dzhuhаstrianskа J. Radisna pustelia Halyny Pahutiak. [The joyous desert of Halyna Pahutiak]. In: Literaturna defiliada. Suchasna ukrayinska krytyka pro suchasnu ukrayinsku literaturu. Kyiv, 2012, pp. 32–48. (in Ukrainian).

Dudko N. Halyna Pahutiak: Liudyna mozhe pereyty z odniyeyi doli do inshoyi [A Person can Change One Destiny for Another]. Available at: http://ratusha.lviv.ua/galyna_pagulyak.html (accessed 23 December 2013). (in Ukrainian).

Pahutiak H. Blukayucha pisnia. [The Wandering Song]. In: Sny ukrayinskyh pysmennykiv. Кyiv, 2010, pp. 277–280. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Brat miy Enkidu [My Brother Enkidu]. In: Miy Bluzky і Daleky Skhid. Lviv, 2014, pp. 18–67. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Vtecha zviriv, abo Novy bestiariy [The Escape of the Animals, or the New Bestiary]. Kyiv, 2013, 240 p. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Pro knyhu “Vtecha zviriv, abo Novy bestiariy” [About the Book „The Escape of the Animals, or the New Bestiary”]. Available at: http://pahutyak.com/втеча-звірів/ (accessed 10 June 2014). (in Ukrainian).

Pahutiak H. Rukavy, volohi vid rosy [Gloves wet with dew]. In: Miy Bluzky і Daleky Skhid. Lviv, 2014, pp. 86–131. (in Ukrainian).

Chaus О. Halyna Pahutiak: Nasha literatura skhozha na khvoroho, shcho rozuchyvsia rukhatysia [Our Literature is Like a Patient Who has Lost the Ability to Move]. Available at: http://sumno.com/article/galyna-pagutyak-nasha-literatura-shozha-na-hvorogo/ (accessed 14 December 2013). (in Ukrainian).

Eliade М. Aspekty mifa [Aspects of Myth]. Moscow, 2010, 251 p. (in Russian).

Eliade М. Mify, snovideniya, misterii [Myths, Dreams and Mysteries]. Moscow, 1996, 288 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артюх А. Ідея „всесвітньої бібліотеки” в інтерпретації Галини Пагутяк / А. Артюх // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 59. – Вип. 46: Філологія. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 49–53.

 

Беттельхейм Б. Просвещенное сердце [Электронный ресурс] / Бруно Беттельхейм. – Режим доступа : http://royallib.com/book/bettelgeym_bruno/prosveshchennoe_serdtse.html.

 

Вассерман Я. Каспар Хаузер, или Ленность сердца / Якоб Вассерман ; [пер. с нем. Н. Ман]. – М. : Худ. лит, 1970 – 384 с.

 

Верлен П. Каспар Гаузер співає / Поль Верлен ; [пер. з фр. М. Рильський] // Романси без слів : антол. укр. пер. поезій Поля Верлена / упоряд., додаток О. Крушинська, вст. ст. О. Чередниченко. –К. : Либідь, 2011. – С. 249.

 

Гречаник І. Афективний часопростір у романі-фентезі Галини Пагутяк „Королівство” / І. Гречаник // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2010. – № 11 (198). – Ч. 2. – С. 38–43.

 

Джугастрянська Ю. Радісна пустеля Галини Пагутяк / Юлія Джугастрянська // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. Бібліотека „Літакценту”. – К. : Темпора, 2012. – С. 32–48.

 

Дудко Н. Галина Пагутяк: Людина може перейти з однієї долі до іншої [Електронний ресурс] / Наталя Дудко. – Режим доступу : http://ratusha.lviv.ua/galyna_pagulyak.html.

 

Пагутяк Г. Блукаюча пісня / Галина Пагутяк // Сновиди : Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – С. 277–280.

 

Пагутяк Г. Брат мій Енкіду / Галина Пагутяк // Мій Близький і Далекий Схід : повість та есеї. – Львів : ЛА „Піраміда”, 2014. – С. 18–67.

 

Пагутяк Г. Втеча звірів, або Новий бестіарій / Галина Пагутяк. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 240 с.

 

Пагутяк Г. Про книгу „Втеча звірів, або Новий бестіарій” [Електронний ресурс] / Галина Пагутяк. – Режим доступу : http://pahutyak.com/втеча-звірів/.

 

Пагутяк Г. Рукави, вологі від роси / Галина Пагутяк // Мій Близький і Далекий Схід : повість та есеї. – Львів : ЛА „Піраміда”, 2014. – С. 86–131.

 

Чаус О. Галина Пагутяк: Наша література схожа на хворого, що розучився рухатися [Електронний ресурс] / Олександра Чаус. – Режим доступу : http://sumno.com/article/galyna-pagutyak-nasha-literatura-shozha-na-hvorogo/.

 

Элиаде М. Аспекты мифа / Мирча Элиаде ; [пер. с фр. В. П. Большакова]. – 4-е. изд. – М. : Академический Проект, 2010. – 251 с. – (Философские технологии).

 

Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии / Мирча Элиаде ; [пер. с англ.]. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 1996. – 288 с. – (Актуальная психология).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Halyna Bokshan

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine