Інтерпретаційний портрет Тараса Шевченка у форматі сучасної медіа-культури

Alla Sazhyna

Анотація


Йдеться про своєрідне „втілення” образу українського класика в сучасний медіа-текст. Розглядаються зразки сучасної популярної медіа-культури, що трансформують образ Т. Шевченка. Одним із жанрів сучасної масової культури, який активно переформатовує літературний, в т.ч. і шевченківський канон, є реклама. Здебільшого образ Т. Шевченка втілюється у т.зв. соціальній рекламі. Її мета та завдання – через образ Кобзаря проголошувати й употужнювати моральні, етичні, естетичні цінності українського народу. Симптоматично, що чергове уведення образу Т. Шевченка в соціально-політичний контекст відбувається у дні помаранчевого Майдану та у часи Євромайдану, втілюючись у різні форми популярної медіа-культури, актуалізуючи своєрідний діалог із класиком мовою нинішнього реципієнта. Цілий блок сучасних медіа-текстів створюються за законами постмодерністської гри з програмною іронією, пародіюванням, пастишем. Окремим різновидом переказу класичної парадигми мовою медіа постає створення літературних творів „за мотивами” (фанфіків). Розглянуті тут зразки мотивують сучасний рецептивний „портрет” Т. Шевченка, свідчать про специфічний діалог діахронічного читача із класиком, про створення нового міфу, який можна назвати „Наш Шевченко”.


Ключові слова


Т. Г. Шевченко; масова культура; поп-культура; медіа-культура; реципієнт; реклама; соціальна реклама; фанфік; постмодерн; гра; міф

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezina Iu. D. Fenomen fanfiction: pravyla hry bez pravyl [The phenomenon of fanfiction: rules of the game without rules]. Naukovi pratsi [Chornomors′koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu „Kyievo-Mohylians′ka akademiia”]. Seriia: Filolohiia. Literaturoznavstvo, 2009. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2009_111/111-2.pdf (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Bove K. L., Arens U. F. Sovremennaia reklama [Modern advertising]. Tolyatti, 1995, 704 р. (in Russian).

V Kremenchutsi namaliuvaly hrafiti iz portretom Kobzaria (foto) [Graffiti portrait of Kobzar in Kremenchug (photo)]. Available at: http://poltava.to/news/26985/ (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

V reklame “Baltiki” protsitirovali Lermontova i Tsoia [Lermontov and Tsoi were quoted in “Baltika” beer advertising] Available at: http://lenta.ru/news/2011/03/09/baltika/ (accessed 2 October 2014). (in Russian).

Hundorova T. Tranzytna kul′tura. Symptomy postkolonial′noï travmy: statti ta eseï [Transit culture. The symptoms of post-colonial trauma: articles and essays]. Kyiv, 2013, 548 р. (in Ukrainian).

Dzyk R. Paradyhma pys′mennyk iak aktual′na literaturoznavcha katehoriia [Paradigm writer as an actual literary category]. Pytannia literaturoznavstva, 2012, no. 86, pp. 3–17. (in Ukrainian).

Zhulyns′kyi M. “Za shcho ia Vkraïnu liubliu?” [„Why do I love Ukraine?”] Available at: http://incognita.day.kiev.ua/taras-shevchenko-ta-yevromajdan.html (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Zakodovanyi Shevchenko ziavyvsia na doshkakh oholoshen′ u Kyievi [Encoded Shevchenko appeared on billboards in Kiev]. Available at: http://gazeta.ua/articles/culture/_zakodovanij-sevchenko-zyavivsya-na-doshkah-ogoloshen-u-kiyevi/575438?mobile=true (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Zaproshuiemo na prezentatsiiu teleproektu “Tvii Shevchenko”, prysviachenoho 200-richchiu vydatnoho ukraïntsia [Welcome to the presentation of TV project “Your Shevchenko”, dedicated to the 200th anniversary of the outstanding Ukrainian]. Available at: http://ictv.ua/ua/index/read-news/id/1506825 (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Kyrylenko oburyvsia, shcho Taras Shevchenko reklamuie epiliatsiiu [Kirilenko was outraged that the Taras Shevchenko promoting hair removal]. Available at: http://www.pravda.com.ua/news/2013/11/4/7001359/?attempt=1 (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Lebedev-Liubimov A. N. Psikhologiia reklamy [Psychology of advertising]. Saint Petersburg, 2003, 368 р. (in Russian).

Pahutiak H. Absoliutnyi Shevchenko [Absolute Shevchenko]. Available at: http://zaxid.net/news/showNews.do?absolyutniy_shevchenko&objectId=1304000 (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Poltavs′ki komunal′nyky znialy plakaty z virshamy Shevchenka iak nelehal′nu reklamu [Poltava utility service workers removed the posters with poems Shevchenko as illegal advertising]. Available at: http://poltava.to/news/28379/ (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Portret ta skul′ptura Tarasa Shevchenka [Portrait and sculpture of Taras Shevchenko]. Available at: http://photo.unian.net/ukr/detail/544903.html (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Pro reklamu : Zakon Ukraïny vid 03.07.1996 # 270/96-VR [On Advertising: Law of Ukraine on 03.07.1996 # 270/96-VR]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Stikhi Lermontova i Tsoia smeshali v reklame Baltiki [Lermontov’s and Tsoi’s lyrics were shuffled in ‘Baltika’ beer advertising]. Available at: http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/stihi-lermontova-i-coya-smeshali-v-reklame-baltiki-246155/ (accessed 2 October 2014). (in Russian).

Tvorchist′ vidomoho khudozhnyka z Ternopil′shchyny pokazhut′ u Daniï (FOTO) [Works of famous artist from Ternopil region will be displayed in Denmark (PHOTOS)]. Available at: http://photo.unian.net/ukr/detail/544903.html (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

U Kharkovi namaliuiut′ naibil′shyi v Ukraïni portret Tarasa Shevchenka [Ukraine's biggest portrait of Taras Shevchenko will be painted in Kharkiv]. Available at: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-namalyuyut-naybilshiy-v-ukraini-portret-tarasa-shevchenka-25599.html (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Uchenova V. V. Filosofiia reklamy [Philosophy of advertising]. Moscow, 2003, 208 р. (in Russian).

Frost E. E. Taras Shevchenko [Taras Shevchenko]. Available at: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=471824 (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).

Chervins′ka O. V., Zvarych I. M., Sazhyna A. V. Psykholohichni aspekty aktual′noï retseptsiï tekstu: teoretyko-metodolohichnyі pohliad na suchasnu praktyku slovesnoï kul′tury [Psychological aspects of actual text reception: theoretical and methodological view on the modern verbal culture]. Chernivtsi, 2009, 284 р. (in Ukrainian).

Shevchenko T. Kobzar [Kobzar]. Kyiv, 1992, 384 р. (in Ukrainian).

Shevchenko FOREVER [Shevchenko FOREVER]. Available at: http://prostir.museum/ua/post/32097 (accessed 07 February 2014). (in Ukrainian).

Shteinritter Iat'. Podarok dlia poeta [Present of the poet]. Available at: http://ficbook.net/readfic/1751851 (accessed 2 October 2014). (in Russian).

Eko U. Innovatsiia i povtorenie. Mezhdu estetikoi moderna i postmoderna [Innovation and repetition. Between modern and postmodern aesthetics] In: Filosofiia epokhi postmodernizma. Minsk, 1996, рр. 48–73. (in Russian).

FuocoGirl. Diptikh “Shevchenkovskie muzy” [Diptych “Shevchenko’s muses”]. Available at: http://ficbook.net/readfic/1337829 (accessed 2 October 2014). (in Russian).

Wane_Porter. Fanfik do tvoru T. Shevchenka “Haidamaky” [Shevchenko “Haydamaky” FanFic]. Available at: http://juramax.com/work.php?id=6842 (accessed 2 October 2014). (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Березіна Ю. Д. Феномен fanfiction: правила гри без правил : [Електронний ресурс] / Ю. Д. Березіна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу „Києво-Могилянська академія”]. Серія: Філологія. Літературознавство. – 2009. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2009_111/111-2.pdf.

 

Бове К. Л. Современная реклама / К. Бове, У. Ф. Аренс ; [пер. с англ.]. – Тольятти : Изд. дом Довгань, 1995. – 704 с.

 

В Кременчуці намалювали графіті із портретом Кобзаря (фото) [Електронний ресурс] // Інтернет-видання „Полтавщина”. – 9. 03. 2014. – Режим доступу : http://poltava.to/news/26985/.

 

В рекламе „Балтики” процитировали Лермонтова и Цоя [Электронный ресурс] // Lenta.ru9 марта 2011. – Режим доступа : http://lenta.ru/news/2011/03/09/baltika/.

 

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми : статті та есеї / Тамара Гундорова. – К. : Грані-Т, 2013. – 548 с. – (De profundis).

 

Дзик Р. Парадигма письменник як актуальна літературознавча категорія / Роман Дзик // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 86. – С. 3–17.

 

Жулинський М. „За що я Вкраїну люблю?” [Електронний ресурс] / М. Жулинський // День. – Режим доступу : http://incognita.day.kiev.ua/taras-shevchenko-ta-yevromajdan.html.

 

Закодований Шевченко з’явився на дошках оголошень у Києві [Електронний ресурс] // Gazeta.ua. – Четвер, 14 серпня 2014. – Режим доступу : http://gazeta.ua/articles/culture/_zakodovanij-sevchenko-zyavivsya-na-doshkah-ogoloshen-u-kiyevi/575438?mobile=true.

 

Запрошуємо на презентацію телепроекту „Твій Шевченко”, присвяченого 200‑річчю видатного українця [Електронний ресурс] // ICTV. – 5 березня. – Режим доступу : http://ictv.ua/ua/index/read-news/id/1506825.

 

Кириленко обурився, що Тарас Шевченко рекламує епіляцію [Електронний ресурс] // Європейська правда. – 04 листопада 2013. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2013/11/4/7001359/?attempt=1.

 

Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы / А. Н. Лебедев-Любимов – СПб. : Питер, 2003. – 368 с.

 

Пагутяк Г. Абсолютний Шевченко [Електронний ресурс] / Галина Пагутяк // ZAXID.NET – 2 квітня, четвер. – Режим доступу : http://zaxid.net/news/showNews.do?absolyutniy_shevchenko&objectId=1304000.

 

Полтавські комунальники зняли плакати з віршами Шевченка як нелегальну рекламу [Електронний ресурс] // Інтернет видання „Полтавщина”. – 4. 06. 2014. – Режим доступу : http://poltava.to/news/28379/.

 

Портрет та скульптура Тараса Шевченка [Електронний ресурс] // Фотослужба агентства „УНІАН” – Режим доступу : http://photo.unian.net/ukr/detail/544903.html.

 

Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України від 24.09.1996 –1996 р., № 39, стаття 181. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80.

 

Стихи Лермонтова и Цоя смешали в рекламе Балтики [Электронный ресурс] // AdMe – Творчество. Свобода. Жизнь. – Режим доступа : http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/stihi-lermontova-i-coya-smeshali-v-reklame-baltiki-246155/.

 

Творчість відомого художника з Тернопільщини покажуть у Данії (ФОТО) [Електронний ресурс] // 0352.ua: Сайт міста Тернополя. – 04.09.2013. – Режим доступу : http://photo.unian.net/ukr/detail/544903.html.

 

У Харкові намалюють найбільший в Україні портрет Тараса Шевченка [Електронний ресурс] // Харків: Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. – 01 жовтня 2014. – Режим доступу : http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-namalyuyut-naybilshiy-v-ukraini-portret-tarasa-shevchenka-25599.html.

 

Ученова В. В. Философия рекламы / В. В. Ученова – М. : Гелла-принт, 2003. – 208 с.

 

Фрост Е. Е. Тарас Шевченко [Електронний ресурс] / Елені Елізабет Фрост // Клуб поезії. – Режим доступу : http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=471824.

 

Червінська О. В. Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту : теоретико-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури / О. В. Червінська, І. М. Зварич, А. В. Сажина. – Чернівці : Книги – XXI, 2009. – 284 с.

 

Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. – К. : Т-во „Знання” України, – „United Servise” LTD, 1992. – 384 с.

 

„Шевченко FOREVER” [Електронний ресурс] // prostir.museum. – 07 лютого 2014 р. – Режим доступу : http://prostir.museum/ua/post/32097.

 

Штейнриттер Ять. Подарок для поета [Электронный ресурс] / Ять Штейнриттер // Книга фанфиков – Режим доступа : http://ficbook.net/readfic/1751851.

 

Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна / У. Эко // Философия эпохи постмодернизма : [сб. обзоров и рефератов]. – Минск : „Красико”-принт, 1996. – С. 48–73.

 

FuocoGirl. Диптих „Шевченковские музы” [Электронный ресурс] / FuocoGirl // Книга фанфиков – Режим доступа : http://ficbook.net/readfic/1337829.

 

Wane_Porter. Фанфік до твору Т. Шевченка „Гайдамаки” [Електронний ресурс] / Wane_Porter // JURAMAX – 21 жовтня 2013. – Режим доступу : http://juramax.com/work.php?id=6842.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Alla Sazhyna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine