Загадки біографії Томаса Гарді: спроба прочитання у творчості Джона Фаулза

Oksana Levytska

Анотація


На матеріалі есеїв Джона Фаулза („Гарді й відьма”, „Англія Томаса Гарді”) та роману „Жінка французького лейтенанта” проаналізовано звернення Фаулза до біографічного методу аналізу літературної творчості. З’ясовано погляди письменника на літературознавчі методології другої половини ХХ ст., їхні формальні пошуки в зіставленні з біографічними методами. Проаналізовано основні аспекти біографічного вивчення особистості Томаса Гарді у творчості Фаулза, зроблено акцент на поясненні особливостей англійської ментальності, використання фактів біографії для зв’язку з реальним історичним часом, ілюструванням письменницьких комплексів тощо. Особлива увага надається родинним таємницям Гарді як ілюстрації подвійної природи вікторіанської доби, а також ключа до тлумачення психічних процесів творчості та аналізу роману „Кохана”.

Ключові слова


біографізм; нова критика; структуралізм; особистість автора; письменник; психологія творчості; Джон Фаулз; Томас Гарді

Повний текст:

PDF

Посилання


Garushjian S. A. Esse Dzhona Faulza o Tomase Hardi [John Fowles essay about Thomas Hardy]. In: Izvestija Saratovskogo universiteta. Serija Filologija. Zhurnalistika, 2010, no. 1, pp. 62–67. (in Russian).

Garushjian S. A. Esseistika Dzhona Faulza [Essays of John Fowles]. Extended abstract of PhD dissertation (World Literature). Saratov Chernyshevsky State University. Ivanovo, 2012, 20 p. (in Russian).

Relf J. Predislovie [The Foreword]. In: Fowles J. Krotovye nory [Wormholes]. Moscow, 2002, pp. 5–8. (in Russian).

Fowles J. Krotovye nory [Wormholes]. Moscow, 2002, 640 p. (in Russian).

Foucault M. Shcho take avtor? [What is an author?]. In: Slovo. Znak. Dyskurs. Antolohija svitovoji literaturno-krytychnoj dumky 20 st. [Word. Symbol. Discourse. An Anthology of Literary and Critical Thought in the 20th Century]. Lviv, 1996, pp. 444–455. (in Ukrainian).

Fowles Jh. The French Lieutenant’s Woman. London, 1996, 448 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гарушьян С. А. Эссе Джона Фаулза о Томасе Харди / С. А. Гарушьян // Известия Саратовского университета. Серия Филология. Журналистика. – 2010. – Вып. 1. – С. 62–67.

 

Гарушьян С. А. Эссеистика Джона Фаулза : автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.03 „Литература народов стран зарубежья” (английская литература) / Гарушьян Светлана Алексеевна. – Иваново, 2012. – 20 с.

 

Релф Дж. Предисловие / Джен Релф // Фаулз Дж. Кротовые норы / Джон Фаулз ; пер. с англ. И. Бессмертной, И. Тогоевой. – М. : Махаон, 2002. – С. 5–8.

 

Фаулз Дж. Кротовые норы / Джон Фаулз ; [пер. с англ. И. Бессмертной, И. Тогоевой]. – М. : Махаон, 2002. – 640 с.

 

Фуко М. Що таке автор? / Мішель Фуко ; пер. М. Зубрицької // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 444–455.

 

Fowles Jh. The French Lieutenant’s Woman / John Fowles. – London : Vintage, 1996. – 448 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Oksana Levytska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine