“Чуже” життя як інтертекст: античні біографії в українській інтерпретації

Oksana Galchuk

Анотація


Проаналізовано основні тенденції інтерпретації античних біографій в українській ліриці 1920–1930‑х років. Досліджено роль художніх тлумачень чужого життя в силовому полі зрілого модернізму, виявлено їх типологічні ознаки. Розкрито домінантні для поезії того періоду техніки та прийоми інтеграції античних біографій у текст української культури. Виявлено, що найчастіше інтерпретувалися реально-історичні та літературно-міфічні персонажі античності героїчного та естетикологічного типу, рідше – екзистенційного. Переважає відтворення окремих фрагментів відомих біографій. Наголошено на зв’язку принципів художнього тлумачення античних біографій з ідейно-естетичними засадами творчості та світоглядною позицією окремого митця чи течії (напряму): тип „культуртрегер” превалює в поезії неокласиків, „мандрівний воїн-поет” і маргінал – у неоромантиків, розчарований трагічний „герой” – у символістів. 


Ключові слова


античність; інтертекст; трансформація; Павло Тичина; Євген Маланюк; київські неокласики

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M. M. Voprosy literatury i estetiki [Questions of literature and aesthetics]. Moscow, 1975, 502 p. (in Russian).

Budny V. V., Ilnitsky M. M. Porivnyalne literaturoznavstvo [Comparative Literature Studies]. Kyiv, 2008, 430 p. (in Ukrainian).

Zerov M. K. Tvory [Collection of works]. Kyiv, 1990, vol. 1, 843 p. (in Ukrainian).

Malanyuk Ie. Poyezіi [Poetry]. Lviv, 1992, 686 p. (in Ukrainian).

Tychyna P. G. Zibrannya tvoriv [Collection of works]. Kyiv, 1983, vol. 1, 735 p. (in Ukrainian).

Eliot T. S. “Uliss”, poriadok i mif [“Ulysses”, order and myth]. Inostrannaia literatura, 1988, no. 12, pp. 228–230. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. : Худ. лит., 1975. – 502 с.

 

Будний В. В. Порівняльне літературознавство / В. В. Будний, М. М. Ільницький. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с.

 

Зеров М. К. Твори : в 2 т. Т. 1. Поезії та переклади / М. К. Зеров. – К. : Дніпро, 1990. – 843 с.

 

Маланюк Є. Поезії / Є. Маланюк ; [упоряд. та передм. Т. Салиги, примітки М. Старовойта]. – Львів : Фенікс Лтд, 1992. – 686 с.

 

Тичина П. Г. Зібрання творів : у 12 т. Т. 1. Поезії 1906–1934 / П. Г. Тичина. – К. : Наук. думка, 1983. – 735 с.

 

Элиот Т. С. „Улисс”, порядок и миф / Т. С. Элиот // Иностранная литература. – 1988. – № 12. – С. 228–230. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Oksana Galchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine