Біографічні паралелі як підстава типологічного вивчення творчості Джорджа Орвелла та Івана Багряного

Svitlana Korshunova, Svitlana Kobuta

Анотація


Розглядаються типологічні сходження у творах Джорджа Орвелла та Івана Багряного, створених на основі життєвого досвіду письменників. Базою для порівняння стало вивчення особливостей творчого переосмислення біографій обох письменників у їхніх художніх творах. Авторська мотивація використання власних біографій як матеріалу написання творів Джорджем Орвеллом та Іваном Багряним знайшла відображення в жанровому різновиді їх творчого спадку. Порівнюються жанрові особливості прози письменників. На прикладі романів „Нехай цвіте аспідістра”, „Дні в Бірмі” та інших Джорджа Орвелла та „Сад Гетсиманський”, „Тигролови”, „Антон Біда, Герой Труда” Івана Багряного з’ясовується роль використання автобіографічних фактів при створенні художніх образів та персонажів, а також особливості розвитку сюжетів. Досліджується можливість ототожнення головних героїв з авторами як їх реальними прототипами. Доводиться, що паралелі життєвого та творчого шляхів Джорджа Орвелла та Івана Багряного, котрі лягли в основу їх прозових творів, дають підстави для використання біографічного методу як основи для пошуку типологічних подібностей і відмінностей у творах письменників.


Ключові слова


Джордж Орвелл; Іван Багряний; автобіографізм; біографізм; типологічний підхід; творчий імпульс; авторська мотивація; літературна проекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahrjanyj Ivan. Anton Bida, Geroj truda [Anton the Disaster, A Hero of Labour]. Available at : http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=208&type=tvorch (accessed 30 May 2012). (in Ukrainian).

Bahrjanyj Ivan. Marusja Bohuslavka. Derzhit pojizd. [Marusja Bohuslavka. Hold the Train]. Kyiv, 2006, 584 p. (in Ukrainian).

Bahrjanyj Ivan. Narodzhennja knygy [The Birth of the Book]. In: Vybrani tvory [Chosen Works]. Kyiv, 2006, pp. 478–502. (in Ukrainian).

Bahrjanyj Ivan. Sad Getsymanskyj [The Getsyman Garden]. Kyiv, 2001, 548 p. (in Ukrainian).

Bahrjanyj Ivan. Tygrolovy [The Hunters and the Hunted]. Kyiv, 2012, 308 p. (in Ukrainian).

Balaklytskyj M. “Nova religijnist” Ivana Bagrjanogo [“New Religiousness” of Ivan Bahrianyi]. Kyiv, 2005, 167 p. (in Ukrainian).

Budnyj V., Il′nyts′kyi M. Porivnjalne literaturoznavstvo [Comparative Literature]. Kyiv, 2008, 430 p. (in Ukrainian).

Kostjuk G. Vidijshov u bezsmertja [Joined the Eternity]. In: I. Bahrjanyj. Vybrani tvory. Kyiv, 2006, pp. 563–578. (in Ukrainian).

Spodarets M. “Ja vyznachyv sobi shljakh – shljakh ukrainskogo pysmennyka” (Perypetiji tvorchosti i biografiji I. Bahrjanogo) [“I chose my way – the way of the Uktainian writer” (Ways of I. Bahrianyi life and work)]. Visnyk Kharkivskogo natsionalnogo universytetu imeni V. Karazina, 2006, no. 742, vol. 48, pp. 3–13. (in Ukrainian).

Franko I. Zibrannja tvoriv : u 50 t. [Works Collection in 50 volumes]. Kyiv, 1981, vol. 31, 595 p. (in Ukrainian).

Bowker Gordon. The Biography Orwell Never Wrote. Available at: http://www.finlay-publisher.com/archives/May-July2008-Bowker.pdf (accessed 18 July 2014).

Cavendish Dominic. Coming Up For Air Revisted: Orwell, England and the Idea of Escape. Available at: http://www.finlay-publisher.com/archives/Nov-Jan%202011%20%20Dominic%20Cavendish.pdf (accessed 13 September 2014).

Kerr Douglas. Orwell, Kipling, and Empire. Available at: http://www.finlay-publisher.com/archives/Sep-Nov-2008-Kerr.pdf (accessed 15 June 2013).

Orwell George. Burmese Days. Available at: http://ebooks.adelaide.edu.au/o/orwell/george/index.html (accessed 12 April 2012).

Orwell George. Homage to Catalonia. Available at: http://ebooks.adelaide.edu.au/o/orwell/george/index.html (accessed 12 April 2012).

Orwell George. Keep the Aspidistra Flying. Available at: http://georgeorwellnovels.com/books/keep-the-aspidistra-flying/ (accessed 12 April 2012).

Orwell George. Why I Write. Available at: http://www.netcharles.com/orwell/essays/why-i-write.htm (accessed 23 July 2013).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багряний Іван. Антон Біда, Герой труда [Електронний ресурс] / Іван Багряний. – Режим доступу : http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=208&type=tvorch.

 

Багряний Іван. Маруся Богуславка : роман ; Держіть поїзд! : уривок / Іван Багряний ; [з передмовою О. Шугая]. – К. : Юніверс, 2006. – 584 с.

 

Багряний Іван. Народження книги / Іван Багряний // Вибрані твори / упоряд., автор передм. та приміток М. Балаклицький. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 478–502. – („Розстріляне Відродження”).

 

Багряний Іван. Сад Гетсиманський / Іван Багряний. – К. : Наук. думка, 2001. – 548 с.

 

Багряний Іван. Тигролови: роман / Іван Багряний ; післямова Ніни Бернадської. – 2‑ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 308 с. – (Класна література).

 

Балаклицький М. „Нова релігійність” Івана Багряного : монографія / М. Балаклицький. – К. : Смолоскип, 2005. – 167 с.

 

Будний В. Порівняльне літературознавство / В. Будний, М. Ільницький. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с.

 

Костюк Г. Відійшов у безсмертя / Г. Костюк // Вибрані твори / упоряд., автор передм. та приміток М. Балаклицький. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 563–578.

 

Сподарець М. П. „Я визначив собі шлях – шлях українського письменника...” (Перипетії творчості і біографії І. Багряного) / М. П. Сподарець // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 742. Сер.: Філологія. Вип.48. – Харків : Вид-во Харківського нац. ун-ту, 2006. – С. 3–13.

 

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – 595 с.

 

Bowker G. The Biography Orwell Never Wrote [Electronic resource] / Gordon Bowker. – Available at : http://www.finlay-publisher.com/archives/May-July2008-Bowker.pdf.

 

Cavendish D. Coming Up For Air Revisted: Orwell, England and the Idea of Escape [Electronic resource] / Dominic Cavendish. – Available at : http://www.finlay-publisher.com/archives/Nov-Jan%202011%20%20Dominic%20Cavendish.pdf.

 

Kerr D. Orwell, Kipling, and Empire [Electronic resource] / Douglas Kerr. – Available at : http://www.finlay-publisher.com/archives/Sep-Nov-2008-Kerr.pdf.

 

Orwell George. Burmese Days [Electronic resource] / George Orwell. – Available at : http://ebooks.adelaide.edu.au/o/orwell/george/index.html.

 

Orwell George. Homage to Catalonia [Electronic resource] / George Orwell. – Available at : http://ebooks.adelaide.edu.au/o/orwell/george/index.html.

 

Orwell George. Keep the Aspidistra Flying [Electronic resource] / George Orwell. – Available at : http://georgeorwellnovels.com/books/keep-the-aspidistra-flying/.

 

Orwell George. Why I Write [Electronic resource] / George Orwell. – Available at : http://www.netcharles.com/orwell/essays/why-i-write.htm.



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Svitlana Korshunova, Svitlana Kobuta

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine