Художньо-біографічна модель образу Мазепи в сучасних історичних романах у віршах

Valentyna Bilyats’ka

Анотація


Осмислюється художньо-біографічна модель образу гетьмана Івана Мазепи в сучасних історичних романах у віршах Катерини Мотрич „Мотрині ночі”, Леоніда Горлача „Мазепа”, Андрія Гудими „Сповідь Мазепи”, Івана Шкурая „Батурин”, які відзначаються новаторськими підходами до опрацювання документального матеріалу та його жанрового втілення. Цікавим сюжетним елементом аналізованих творів є відомий і підтверджений факт листування гетьмана Івана Мазепи з його хрещеницею Мотрею Кочубей, творчо інтерпретований письменниками.


Ключові слова


Мазепа; К. Мотрич; Л. Горлач; А. Гудима; І. Шкурай; роман у віршах; лист; документальність; біографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Valievs′kyi O. L. Biohrafiia v konteksti filosofs′koho analizu [Biography in the context of philosophical analysis]. Filos. i sotsiol. dumka, 1989, no. 8, pp. 45–53. (in Ukrainian).

Het′man Ivan Mazepa. Pysannia [Hetman Ivan Mazepa. Writings]. Kyiv, 1992, 52 p. (in Ukrainian).

Horlach L. Mazepa [Mazepa]. In: Horlach L. Mamai. Mazepa. Istorychni romany u virshakh. Kyiv, 2010, pp. 143–364. (in Ukrainian).

Hudyma A. D. Spovid′ Mazepy [Mazepa’s Confession]. Kyiv, 2003, 160 p. (in Ukrainian).

Danylina O. V. Evoliutsiia obrazu het′mana Ivana Mazepy ukraïns′kii i zarubizhnii literaturi ХVІІ – ХХ stolit′ [The evolution of Ivan Mazepa’s image in Ukrainian and foreign literature of the XVII − XX centuries]. Melitopol′, 2009, 140 p. (in Ukrainian).

Dziuba O. M. Pryvatne zhyttia kozats′koi starshyny ХVІІІ (na materiali epistoliarnoi spadshchyny) [Private life of Cossack officers XVIII (on the material of epistolary heritage)]. Kyiv, 2012, 348 p. (in Ukrainian).

Koskin V. Leonid Horlach: “Pyshu istoriiu bez hrymu i dekoru” [Leonid Horlach: „I write history without make-up and decoration”]. Ukrains′ka literaturna hazeta, 2010, no. 18(24). (in Ukrainian).

Motrych K. Motryni nochi [Motrya’s nights]. Novochasna literatura. Teksty. Trymisiachnyk. Kyiv, 2008, no. 2(6), pp. 5–105 (in Ukrainian).

Mazepiana: materialy do bibliohrafii [Mazepiana the material of bibliography (1688-2009)]. Kyiv, 2009, 248 p. (in Ukrainian).

Pavlenko S. Ivan Mazepa iak budivnychyi ukrains′koi kul′tury [Ivan Mazepa as the builder of Ukrainian culture]. Kyiv, 2005, 305 p. (in Ukrainian).

Pelens′kyi Ie. Literaturna Spadshchyna Mazepy [Literary heritage of Mazepa]. Kyiv, 1992, 52 p. (in Ukrainian).

Sknarina O. Iu. Osobystisne i dokumental′ne v memuarnii i biohrafichnii prozi (na materiali ukrains′koi literatury kintsia XX st.) [Personal and documented in memoirs and biographical prose (on the material of Ukrainian literature of the late XX century)]. Extended abstract of PhD dissertation (Literary teory). Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University. Ternopil, 2007, 20 p. (in Ukrainian).

Khyzhniak Z. Maty het′mana Mariia Mahdalena Mazepyna [Hetman’s Mother Mariya Magdalena Mazepa]. In: Ukrainky v istorii. Kyiv, 2004, pp. 52–56.

Shkurai I. V. Baturyn [Baturyn]. Luhans′k, 2001, 146 p. (in Ukrainian).

Shkurai I. V. Vid avtora [From the author]. In: Baturyn. Luhans′k, 2001, pp. 136–141. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Валєвський О. Л. Біографія в контексті філософського аналізу / О. Л. Валєвський // Філос. і соціол. думка. – 1989. – № 8. – С. 45–53.

 

Гетьман Іван Мазепа. Писання / передм. Є. Пеленського. – 2‑ге репр. вид. – К. : УКСП „Кобза”, 1992. – 52 с.

 

Горлач Л. Мазепа / Леонід Горлач // Мамай. Мазепа : історичні романи у віршах. – К. : Ярославів вал, 2010. – С. 143–364.

 

Гудима А. Д. Сповідь Мазепи : роман у віршах / Андрій Дмитрович Гудима. – К. : Логос, 2003. – 160 с.

 

Даниліна О. В. Еволюція образу гетьмана Івана Мазепи українській і зарубіжній літературі ХVІІ–ХХ століть / Ольга Володимирівна Даниліна. – Мелітополь : ТОВ „Видавничій будинок ММД”, 2009. – 140 с.

 

Дзюба О. М. Приватне життя козацької старшини ХVІІІ (на матеріалі епістолярної спадщини) / Олена Миколаївна Дзюба. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2012. – 348 с.

 

Коскін В. Леонід Горлач: „Пишу історію без гриму і декору” / Володимир Коскін // Українська літературна газета. – 2010. – №18 (24).

 

Мотрич К. Мотрині ночі / Катерина Мотрич // Новочасна література. Тексти. Тримісячник.– К. : Дивослово, 2008. – Ч. 2(6). – С. 5–105.

 

Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688–2009) / упоряд. та авт. передм. О. О. Ковалевська ; відпов. ред. О. А. Удод. – К. : Темпора, 2009. – 248 с.

 

Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури / Сергій Павленко. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – 305 с.

 

Пеленський Є. Літературна Спадщина Мазепис : передмова / Є. Пеленський // Гетьман Іван Мазепа. Писання. – 2 репр. вид. – К. : УКСП „Кобза”, 1992. – 52 с.

 

Скнаріна О. Ю. Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній прозі (на матеріалі української літератури кінця XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 „Теорія літератури” / О. Ю. Скнаріна. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

 

Хижняк З. Мати гетьмана Марія Магдалена Мазепина / Зоя Хижняк // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – С. 52–56.

 

Шкурай І. В. Батурин / Іван Васильович Шкурай. – Луганськ : Книжковий світ, 2001. – 146 с.

 

Шкурай І. В. Від автора / Іван Васильович Шкурай // Батурин. – Луганськ : Книжковий світ, 2001. – С. 136–141.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Valentyna Bilyats’ka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine