Аспекти конструювання ідентичності митця в темпоральному вимірі (на матеріалі текстів Наталени Королевої)

Oksana Schur

Анотація


Конструювання письменником власної ідентичності відбувається не лише в рамках художньої літератури, але й у автобіографіях, листах, спогадах, приватних розповідях. У статті цей феномен розглянуто як процес у темпоральному вимірі. Вибудовуючи наративну ідентичність, митець використовує моделі і засоби художньої літератури для того, щоб розвинути авторський міф, конституювати певні переконання та зацікавити сучасних і майбутніх читачів. На матеріалі біографії Наталени Королевої показано, як письменник працює над конструюванням наративного „я”, надаючи перевагу художності над документальністю та наголошуючи на певних аспектах ідентичності: мистецькому, національному, культурному, релігійному, гендерному.


Ключові слова


автобіографізм; ідентичність; конструювання біографії; українська модерна проза; Наталена Королева

Повний текст:

PDF

Посилання


Aheieva V. Zhinochyi prostir. Feministychnyi dyskurs ukrains′koho modernizmu [The Women Space. Feminist Discource of Ukrainian Modernity]. – Kyiv, 2003, 320 p. (in Ukrainian).

Babyshkin O. Nespodivane, shchaslyve znaiomstvo (Lysty, notatky, spohady Nataleny Korolevoi) [Unexpected happy acquaintance (Letters, notes, memoirs by Natalena Koroleva]. Vsesvit, 1993, no. 2, pp. 176–184. (in Ukrainian).

Buslaieva K. Transformatsiia antychnykh motyviv i obraziv u tvorchosti Nataleny Korolevoi [Transformation of Antique motives and images in Natalena Koroleva’s texts]. PhD dissertation (Ukrainian literature). Zaporizhzhya National University. Zaporizhzhya, 2005. (in Ukrainian).

Dubin B. Kak sdelano lyteraturnoe “ia” [How the literary “I” is constructed]. Inostrannaia literatura, 2000, no 4. Available at: http://magazines.russ.ru/inostran/2000/4/lezhen.html (accessed 14 October 2014). (in Russian).

Isaiv P. Peredmova [Introduction]. In: Koroleva N. Inakshyi svit. Lviv, 1936, p. 5. (in Ukrainian).

Kopach O. Natalena Koroleva. Vinnipeh, 1962, 36 p. (in Ukrainian).

Koroleva N. Avtobiohrafiia [Autobiography]. In: Koroleva N. Bez korinnia. Vo dni ony. Quid est Verides?. Drohobych, 2004. pp. 39–44. (in Ukrainian).

Koroleva N. Z kazok zhyttia [From the life tales]. Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohiï IL NANU, f. 164, od. zb. 1. (in Ukrainian).

Koroleva N. Peredmova do nenadrukovanoï povisti “Shliakhamy zhyttia”. In: Natalena Koroleva. Zhyttia i tvorchist′ u dokumentakh ta materialakh [Natalena Koroleva. Life and texts in documents and materials]. Kyiv, 2008. pp. 77–79. (in Ukrainian).

Koroleva N. Shliakhamy i stezhkamy zhyttia [Ways and trails of life]. Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohiï IL NANU, f. 164, od. zb. 3. (in Ukrainian).

Myshanych O. Dyvosvity Nataleny Korolevoi. In: Myshanych O. Povernennia [Return]. Kyiv,1997, 336 p. (in Ukrainian).

Ricœur P. Sam iak inshyi [Oneself as Another]. Kyiv, 2002, 458 p. (in Ukrainian).

Tiurmenko I. “Atlantyda” Nataleny Korolevy [Natalena Koroleva’s Atlantis]. In: Natalena Koroleva. Zhyttia i tvorchist′ u dokumentakh ta materialakh [Natalena Koroleva. Life and texts in documents and materials]. Kyiv, 2008. pp. 3–23. (in Ukrainian).

Tiurmenko I. Natalena Koroleva: stan i perspektyvy doslidzhennia zhyttia ta tvorchosti [Natalena Koroleva: state and perspectives of researching]. Ukrains′kyi istorychnyi zhurnal. 2010, no. 3, pp. 204–212. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму : [монографія] / В. Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с.

 

Бабишкін О. Несподіване, щасливе знайомство (Листи, нотатки, спогади Наталени Королевої) / О. Бабишкін // Всесвіт. – 1993. – № 2. – С. 176–184.

 

Буслаєва К. Трансформація античних мотивів і образів у творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 – Запоріжжя, 2005.

 

Дубин Б. Как сделано литературное „я” [Электронный ресурс] / Б. Дубин // Иностранная литература. – 2000. – № 4. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/inostran/2000/4/lezhen.html.

 

Ісаїв П. Передмова / П. Ісаїв // Королева Н. Інакший світ. – Львів, 1936. – С. 5.

 

Копач О. Наталена Королева / О. Копач. – Вінніпег : УВАН, 1962. – 36 с.

 

Королева Н. Автобіографія / Н. Королева // Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est Verides? – Дрогобич : ВФ „Відродження”, 2004. – С. 39–44.

 

Королева Н. З казок життя / Н. Королева // Відділ рукописних фондів і текстології ІЛ НАНУ. – Ф. 164. – Од. зб. 1.

 

Королева Н. Передмова до ненадрукованої повісті „Шляхами життя” / Н. Королева // Наталена Королева. Життя і творчість у документах та матеріалах (до 120‑річчя з дня народження) : збірка документів / уклад. та автор передмови І. Тюрменко. – К. : НАУ, 2008. – С. 77–79.

 

Королева Н. Шляхами і стежками життя / Н. Королева // Відділ рукописних фондів і текстології ІЛ НАНУ. – Ф. 164. – Од. зб. 3.

 

Мишанич О. Дивосвіти Наталени Королевої / О. Мишанич / Повернення : літ.-крит. статті та нариси. – К. : АТ „Обереги”, 1997. – 336 с.

 

Рікер П. Сам як інший / П. Рікер. – К. : Дух і Літера, 2002. – 458 с.

 

Тюрменко І. „Атлантида” Наталени Королеви / І. Тюрменко // Наталена Королева. Життя і творчість у документах та матеріалах (до 120-річчя з дня народження) : збірка документів / уклад. та автор передмови І. Тюрменко. – К. : НАУ, 2008. – С. 3–23.

 

Тюрменко І. Наталена Королева : стан і перспективи дослідження життя та творчості / І. Тюрменко // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 204–212. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Oksana Schur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine