Сучасні франкомовні дослідження біографічних текстів: пролегомени

Alina Hromyk

Анотація


Окреслено основні напрямки дослідження біографії як тексту у франкомовній гуманітаристиці. Описано структурні та функціональні особливості біографічного тексту (дискурсу), зокрема як основи фікціональної біографії. Висвітлено термінологічний апарат, яким послуговуються дослідники не лише літературознавчих, а й міждисциплінарних розвідок, зокрема „фікціональність”, „біофікція”, „фікціональна біографія”. Розрізнено поняття агентів твору та наративу, наголошено на їх дискурсивно-наративних функціях, зокрема на відношеннях між автором, суб’єктом та об’єктом біографії. З’ясовано, що, життєпис як наратив вивчається у двох протилежних полях – полі референційного та полі фікціонального, зокрема фікціональна біографія набуває форм різних літературних жанрів, поєднуючи риси фікціонального та фактуального. Розмежовано два основні полюси – „полюс роману”, який висвітлює питання фікціональності, та „полюс есею” , який сприяє вивченню біографічного етосу, який у свою чергу відіграє важливу роль у відношеннях етосу суб’єкта й об’єкта біографії як тексту. 


Ключові слова


біографічний текст; біографічний наратив; біографічний дискурс; біографічний етос; актуальне / фікціональне

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M. Problema tekstu u lingvistytsi, filologii ta inshykh gumanitarnykh naukakh [Problem of the Text in Linguistic, Philology and other Humanities]. In: Slovo. Znak. Dyskurs. Antolohiia svitovoï literaturno-krytychnoï dumky XX st. Lviv, 1996, pp. 318–323. (in Ukrainian).

Halych O. A., Datsiuk O. O., Moroz L. V. Khudozhnya biohrafiya: problemy teoriyi ta istoriyi [Novelized Biography: problems of Theory and of History] Rivne, 1999, 94 p. (in Ukrainian).

Datsyuk O. O. Osoblyvosti zhanrovoyi evolyutsiyi suchasnoyi khudozhn'oyi biohrafiyi [Peculiarity of the Genre Evolution of the Modern Fiction]. Extended abstract of PhD dissertation (Ukrainian literature). Rivne State Pedagogical University. Rivne, 1997, 16 p. (in Ukrainian).

Moroz L. V. Ob'yektyvne i sub'yektyvne u zhanri literaturnoyi biohrafiyi [Objective and Subjective in the Fiction]. Extended abstract of PhD dissertation (Literary theory). Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2000, 16 p. (in Ukrainian).

Tsyapa A. Byohrafyya i avtobiohrafiya: dialoh pro nayvyshchu instantsiyu (na materiali tvoriv U. Samchuka ta E. Kanetti) [Biography and Autobiography: Dialog about the Higher Authority (U. Samchuk and E. Kanetti novels)]. Slovo i chas, 2006, no. 7, pp. 35–40. (in Ukrainian).

Amossy R. Éthos [Ethos]. In: Le dictionnaire du littéraire. Paris, 2010, рp. 209–210. (in French).

Bourdieu P. L’Illusion biographique [The Biographical Illusion]. Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, no. 62–63, pp. 69–72. (in French).

Buisine A. Biofictions [The Biographical Fictions]. Revues des Sciences Humaines. Le Biographique, 1991, no. 224, pp. 7–13. (in French).

Cohn D. Le propre de la fiction [Fiction’s Peculiarity]. Paris, 2001, 262 p. (in French).

Genette G. Fiction et diction [Fiction and Diction]. Paris, 2004, 236 p. (in French).

Hamburger K. Logique des genres littéraires [Logic of the Literary Genres]. Paris, 1986, 312 p. (in French)/.

Lejeune P. Le Pacte autobiographique [Autobiographical Pact]. Paris, 1975, 357 p. (in French).

Madelénat D. La biographie [The Biography]. Paris, 1984, 222 p. (in French).

Madelénat D. Biographie et roman: je t’aime, je te hais Le Biographique [Biography and Noval : I love you and I hate you Biographical]. In: Revue des sciences humaines, 1991, no. 224, pp. 235–247. (in French).

Regard F. Les mots de la vie : introduction à une analyse du biographique [The Word of the life : Introduction to the analyses of the Biographical]. In : La biographie littéraire en Angleterre (XVII‑XX siècles). Configurations, reconfigurations du soi artistique. Saint-Étienne, 1999, pp. 11–30. (in French).

Viart D. Essais-fictions: les biographies (ré)inventées [Essais-fictions : (re) invented biographes]. In : L'éclatement des genres au XXe siècle. Paris, 2001, pp. 331–345. (in French).

Viart D. Dis-moi qui te hante. Paradoxes du biographique [Tell me Who Hate you. Paradoxes of the Biographical]. Revue des sciences humaines, 2001, no. 263, pp. 7–33. (in French).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / Михайло Бахтін // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – C. 318–323.

 

Галич О. А. Художня біографія : проблеми теорії та історії / О. А. Галич, О. О. Дацюк, Л. В. Мороз. – Рівне, 1999. – 94 с.

 

Дацюк О. О. Особливості жанрової еволюції сучасної художньої біографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / О. О. Дацюк. – Рівне, 1997. – 16 с.

 

Мороз Л. В. Об’єктивне і суб’єктивне у жанрі літературної біографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.01.06 „Теорія літератури” / Л. В. Мороз. – Київ, 2000. – 16 с.

 

Цяпа А. Біографія і автобіографія: діалог про найвищу інстанцію (на матеріалі творів У. Самчука та Е. Канетті) / Андрій Цяпа // Слово і час : науковий журнал. – Липень 2006 . – Вип. 7 . – С. 35–40.

 

Amossy R. Éthos / Ruth Amossy // Le dictionnaire du littéraire / [dirs P. Aron, D. St-Jacques et A. Viala]. – Paris : Presses Universitaires de France. – 2002. – P. 209–210.

 

Bourdieu P. L’Illusion biographique / Pierre Bourdieu // Actes de la recherche en sciences sociales. – 1986. – № 62–63. – P. 69–72.

 

Buisine A. Biofictions / Alain Buisine // Revues des Sciences Humaines. Le Biographique. – 1991. – № 224. – P. 7–13.

 

Cohn D. Le propre de la fiction / Dorrit Cohn. – Paris : Seuil, 2001. – 262 p.

 

Genette G. Fiction et diction / Gérard Genette. – Paris : Seuil, 2004. – 236 p.

 

Hamburger K. Logique des genres littéraires / Käte Hamburger. – Paris : Seuil, 1986. – 312 p.

 

Lejeune P. Le Pacte autobiographique / Philippe Lejeune. – Paris : Seuil, 1975. – 357 p.

 

Madelénat D. La biographie / Daniel Madelénat. – Paris : Presses Universitaires de France, 1984. – 222 p.

 

Madelénat D. Biographie et roman: je t’aime, je te hais Le Biographique / Daniel Madelénat // Revue des sciences humaines. – Paris : Presses Universitaires de France, 1991. – № 224. – Р. 235–247.

 

Regard F. Les mots de la vie : introduction à une analyse du biographique / Frédéric Regard // La biographie littéraire en Angleterre (XVII–XX siècles). Configurations, reconfigurations du soi artistique. – Saint-Étienne : Publications de l'université de Saint-Étienne, 1999. – Р. 11–30.

 

Viart D. Essais-fictions: les biographies (ré)inventées / Dominique Viart // L’éclatement des genres au XXe siècle / [dir. MarcDambre et Monique Gosselin-Noat]. – Paris : Presses de la Sorbonne-Nouvelle, 2001. – Р. 331–345.

 

Viart D. Dis-moi qui te hante. Paradoxes du biographique / Dominique Viart // Revue des sciences humaines. – 2001. – № 263. – P. 7–33.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Alina Hromyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine