Біографія Сократа в контексті розвитку античної драми

Natalia Astrachan

Анотація


Біографія Сократа розглядається як своєрідний художній текст/твір, свідомо звернений філософом до всіх громадян афінського полісу, побудований в етичних і естетичних координатах, актуальних у плані розвитку античної драми, її двох провідних жанрів – комедії та трагедії. Доля Сократа тлумачиться як така, що потребує осмислення в площині перетину трагічного й комічного, вимагає взаємодоповненого переживання трагедійного та комедійного катарсису. Невідповідність між трагічною долею Сократа і його зображенням у комедії Арістофана „Хмари” проявляє сутність взаємозв’язку індивідуального і загального в процесі художньої творчості та рецепції.


Ключові слова


трагедія; комедія; катарсис; сократівська іронія; літературний твір

Повний текст:

PDF

Посилання


Apt S. Antichnaya drama [Ancient drama]. In: Antichnaya drama. Moscow, 1970, pp. 5–34. (in Russian).

Bentli E. Zhizn dramyi [Life of drama]. Moscow, 2004, 416 p. (in Russian).

Kessidi F. K. Sokrat [Socrates]. St. Petersburg, 2001, 352 p. (in Russian).

Korneev V. Komediya, ili Igra na ponizhenie. Iz “Kunstkameryi gumanitarnyih mashin” [Century Comedy, or Shorting. From the “Kunstkammer humanitarian machines”]. Available at: http://kovit.narod.ru/other_themes/komedia.html (accessed 10 October 2010). (in Russian).

Losev A. F. Uchenie Aristotelya ob iskusstve [Aristotle's Doctrine about art]. In: Istoriya antichnoy estetiki. Aristotel i pozdnyaya klasika. Kharkiv, Moscow, 2000, pp. 399–658. (in Russian).

Nersesyants V. S. Sokrat [Socrates] Available at: http://www.sno.pro1.ru/lib/nersesyanz/index.htm (accessed 1 October 2014). (in Russian).

Platon. Apologiya Sokrata [The apology of Socrates] Available at: http://philosophy.ru/library/plato/apology.html (accessed 1 October 2014). (in Russian).

Solovev V. S. Zhiznennaya drama Platona [Life drama of Plato's philosophy]. In: Filosofiya iskusstva i literaturnaya kritika. Moscow, 1991, pp. 161–210. (in Russian).

Toporov V. N. Sokrat platonovskoy “Apologii Sokrata” kak chelovek “osevogo vremeni” (k probleme “povedencheskogo stsenariya” i “kulturnoy roli”) [Socrates Plato's “Apology of Socrates” as a man “axial time” (the problem of “pattern of behavior” and „cultural role”)]. In.: Slavyanskoe i balkanskoe yazyikoznanie. Chelovek v prostranstve Balkan. Povedencheskie stsenarii i kulturnyie roli. Moscow, 2003, pp. 7–18. (in Russian).

Trubetskoy S. Istoriya drevney filosofii. T. 1 [History of ancient philosophy. Vol 1]. Available at: http://odinblago.ru/ist_drevn_filos/11 (accessed 1 October 2014). (in Russian).

Shalaginov B. B. Zarubizhna literatura: Vid antichnosti do pochatku XX st. [Foreign literature: From antiquity to the early 19th century]. Kyiv, 2007, 360 p. (in Ukrainian).

Shleyermaher F. Germenevtika [Hermeneutics]. St. Petersburg, 2004, 242 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Апт С. Античная драма / С. Апт // Античная драма ; [пер. с древнегр. и лат. ; вступ. ст., сост. и прим. С. Апта]. – М. : Худож. лит., 1970. – С. 5–34. – (Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 5.).

 

Бентли Э. Жизнь драмы / Э. Бентли ; [пер. с англ. В. Воронина ; пред. И. В. Минакова]. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 416 с. – (Библиотека истории и культуры).

 

Кессиди Ф. К. Сократ / Ф. К. Кесиди. – СПб. : Алетейя, 2001. – 352 с. – (Античная библиотека. Исследования).

 

Корнеев В. Комедия, или Игра на понижение. Из „Кунсткамеры гуманитарных машин” [Электронный ресурс] / В. Корнеев. – Режим доступа : http://kovit.narod.ru/other_themes/komedia.html.

 

Лосев А. Ф. Учение Аристотеля об искусстве / А.Ф. Лосев // История античной естетики. Аристотель и поздняя класика. – Харьков : Фолио ; М. : АСТ, 2000. – С. 399–658.

 

Нерсесянц В. С. Сократ [Электронный ресурс] / В. С. Нерсесянц. – Режим доступа : http://www.sno.pro1.ru/lib/nersesyanz/index.htm.

 

Платон. Апология Сократа [Электронный ресурс] / Платон. – Режим доступа : http://philosophy.ru/library/plato/apology.html.

 

Соловьев В. С. Жизненная драма Платона // Философия искусства и литературная критика / В. С. Соловьев ; [вступ. ст. Р. Гальцевой и И. Роднянской]. – М. : Искусство, 1991. – С. 161–210. – (История эстетики в памятниках и документах).

 

Топоров В. Н. Сократ платоновской „Апологии Сократа” как человек „осевого времени” (к проблеме „поведенческого сценария” и „культурной роли”) / В. Н. Топоров // Славянское и балканское языкознание. Человек в пространстве Балкан. Поведенческие сценарии и культурные роли. – М. : Индрик, 2003. – С. 7–18.

 

Трубецкой С. История древней философии. Т. 1 [Электронный ресурс] / С. Трубецкой. – Режим доступа : http://odinblago.ru/ist_drevn_filos/11.

 

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст. : іст.-естет. нарис / Б. Б. Шалагінов. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. – 360 с.

 

Шлейермахер Ф. Герменевтика / Ф. Шлейермахер ; [пер. с нем. А. Л. Вольского ; научн. ред. Н. О. Гучинская]. – СПб. : Европейский дом, 2004. – 242 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Natalia Astrachan

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine