Автобіографічна жанрова домінанта записок Уляни Кравченко “Спогади учительки”

Kateryna Shakhova

Анотація


Розглядається автобіографізм як жанрова домінанта записок у „Спогадах учительки” Уляни Кравченко. Досліджено автобіографічні елементи в структурі сюжету, їх вплив на творення образу оповідачки. Прототипом головної героїні твору є сама письменниця, а протосюжетом – роки вчителювання в містечку Бібрка й селі Стоки. Акцентовано на жанровій своєрідності „Спогадів учительки”: оповіді у формі особистих записів; необов’язковості хронології й датування нотаток; нарації від першої особи, що забезпечує правдивий психологічний портрет героїні; автобіографічній жанровій домінанті, поєднаній з розгалуженою системою художніх засобів, спрямованих на відтворення внутрішнього світу оповідачки. Доведено жанрову належність твору до записок, на що вказують перелічені ознаки, а також жанровий маркер „записки”, винесений у назву другого розділу.


Ключові слова


автобіографізм; записки; У. Кравченко; нарація; прототип

Повний текст:

PDF

Посилання


Voloshchuk H. Avtobiohrafizm povisti “Khryzantemy” Uliany Kravchenko: etnichni proektsiï ta pryiomy vyrazhennia [Autobiographism of Ulyana Kravchenko’s Story “Chrysanthemums”: Ethnic Projections and Techniques of Expression]. Studia Methodologica, 2008, no. 25, pp. 66–72. (in Ukrainian).

Zhuk N. I. Uliana Kravchenko (Do 100‑richchia z dnia narodzhennia) [Ulyana Kravchenko (The 100th Anniversary of Her Birth)]. Literatura v shkoli, 1960, no. 2, pp. 88–90. (in Ukrainian).

Kopystians′ka N. Zhanr, zhanrova systema u prostori literaturoznavstva [Genre, Genre System in the Space of Literary]. L′viv, 2005, 368 p. (in Ukrainian).

Kotsiuba O. Zakhysnytsia “robuchykh liudei” [Defender of “Working People”]. Vitchyzna,1981, no. 9, pp. 216–218. (in Ukrainian).

Kravchenko U. Spohady uchytel′ky [Teacher’s Notes]. In: Vybrani tvory, Kyiv, 1958, pp. 305–405. (in Ukrainian).

Literaturnaia entsiklopediia terminov i poniatii [Literary Encyclopedia of Terms and Concepts]. Moscow, 2001, 800 p. (in Russian).

Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary Encyclopedia]. Kyiv, 2007, vol. 1, 608 p. (in Ukrainian).

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary Dictionary]. Kyiv, 2007, 752 p. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Romantychna Bibrka pamiataie kokhannia Uliany Kravchenko ta Ivana Franka [Romantic Bibrka Remembers Love of Ulyana Kravchenko and Ivan Franko]. Available at: http://archive.wz.lviv.ua/articles/107467 (accessed 1 October 2014). (in Ukrainian).

Cherkashina T. Osnovnye tematicheskie bloki v strukture zhanra avtobiografii [The Main Thematic Blocks in the Structure of the Genre of Autobiography]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014, no 1, pp. 36–40. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волощук Г. Автобіографізм повісті „Хризантеми” Уляни Кравченко: етнічні проекції та прийоми вираження / Галина Волощук // Studia Methodologica: альманах / уклад. І. В. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 25: Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 66–72.

 

Жук Н. Уляна Кравченко (До 100‑річчя з дня народження) / Ніна Жук // Література в школі. – 1960. – № 2. – С. 88–90.

 

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Нонна Копистянська – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

 

Коцюба О. Захисниця „робучих людей” / Олег Коцюба // Вітчизна. – 1981. – № 9. – С. 216–218.

 

Кравченко У. Спогади учительки / Уляна Кравченко // Вибрані твори. – К. : Держлітвидав, 1958. – С. 305–405.

 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. – М. : НПК „Интелвак”, 2001. – 800 с.

 

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – Т.1. – 608 с.

 

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – 752 с.

 

Пагутяк Г. Романтична Бібрка пам’ятає кохання Уляни Кравченко та Івана Франка [Електронний ресурс] / Галина Пагутяк. – Режим доступу : http://archive.wz.lviv.ua/articles/107467.

 

Черкашина Т. Основные тематические блоки в структуре жанра автобиографии / Татьяна Черкашина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 1, январь. – С. 36–40.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Kateryna Shakhova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine