Julien Green et l’art de la biographie

Michael O’Dwyer

Анотація


Сучасні критики одноголосно стверджують, що біографічний текст функціонує не лише в історичній галузі, а й у мистецтві та літературі. Так, французький літературознавець Даніель Мадлена говорить про літературність біографічного жанру. Раніше Франсуа Моріак висловив думку про те, що будь-який біографічний текст є текстом романізованим. Підкреслюється важлива роль уяви, драматургії, композиції та тональності при написанні біографії. Окрім цього, творення біографічного тексту виступає для його автора формою катарсичного звільнення, оскільки біограф змушений брати до уваги власні глибинні переживання. Тому часто-густо біографічний текст надає нам більше відомостей про автора, ніж про об’єкта біографії. Як влучно зазначив Шатобріан, у біографії „автор змальовує власні почуття, наділяючи ними іншого”. А Жан Лякутюр зауважив, що „кожен портрет, який пишуть душею, являє собою не образ моделі, а лик митця”. Мадлена Лязар додає, що біограф завжди подає свій сюжет „крізь призму власної чуттєвості”. У статті йдеться про мистецтво біографії у творчості Жульєна Ґріна. А саме – на матеріалі написаної ним біографії Святого Франциска Асизького та його біографічних есеїв, присвячених С. Джонсону, В. Блейку, Ч. Лему, Ш. Бронте та Н. Готорну, досліджується прояв Ж. Ґріном у біографічних текстах своїх глибинних переживань, структуруючих його власний романічний світ. Обґрунтовується думка, що для Ж. Ґріна біографічне письмо виступає свічадом власної чуттєвості та формою транспозиції того образу, який він у ньому бачить. 


Ключові слова


французька література ХХ ст.; Жульєн Ґрін; біографія; біографічний есей; Святий Франциск Асизький

Повний текст:

PDF (Français)

Посилання


Aron R. Introduction à la philosophie de l’histoire. Paris, 1948, 353 p.

Crowley D. J. Hawthorne : The Critical Heritage. London, 1970, 532 p.

Green J. Adrienne Mesurat. Paris, 1927, 355 p.

Green J. Chaque homme dans sa nuit. Paris, 1960, 404 p.

Green J. Dixie. Paris, 1995, 378 p.

Green J. Epaves. Paris, 1932, 286 p.

Green J. Frère François. Paris, 1983, 340 p.

Green J. L’Autre. Paris, 1971, 471 p.

Green J. L’autre Sommeil. Paris, 1931, 169 p.

Green J. Le Visionnaire. Paris, 1934, 274 p.

Green J. Les Etoiles du Sud. Paris, 1989, 748 p.

Green J. Les Pays lointains. Paris, 1987, 890 p.

Green J. Léviathan. Paris, 1929, 345 p.

Green J. Minuit. Paris, 1936, 313 p.

Green J. Moïra. Paris, 1950, 251 p.

Green J. Mont-Cinère. Paris, 1926, 301 p.

Green J. Œuvres complètes. Paris, 1972, vol. 1, 1264 p.

Green J. Pamphlet contre les catholiques de France. Paris, 1924, 50 p.

Green J. Partir avant le jour. Paris,1963, 339 p.

Green J. Si j’étais vous. Paris, 1947, 264 p.

Green J. Un Puritain homme de lettres: Nathaniel Hawthorne. Paris, 1928, 50 p.

Hawthorne N. Letters. Columbus, 1984–1987, vols. 1–4.

Lazard M. La Biographie (Introduction). Cahiers de l’Association Internationale des études françaises, 2000, no. 52, pp. 139–142.

Madelénat D. La Biographie. Paris, 1984, 222 p.

Mauriac Fr. Cinquante Ans. NRF, Octobre 1939, pp. 535–551.

Maurois A. Aspects de la biographie. Paris, 1928, 178 p.

Murray J. L’Influence de Nathaniel Hawthorne sur les nouvelles de Juien Green. Thèse. Maynooth, 2000.

Oliver A. Le Biographique. Paris, 2001, 159 p.

Sirinelli J. Plutarque Biographe. Cahiers de l’Association Internationale des études françaises, 2000, no. 52, pp. 143–152.

Tadié J.-Y. La Critique littéraire au XXe siècle. Paris, 1987, 317 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Aron R. Introduction à la philosophie de l’histoire / Raymond Aron. – Paris : Gallimard, 1948. – 353 p.

 

Crowley D. J. Hawthorne : The Critical Heritage / J. Donald Crowley. – London : Routledge and Kegan Paul, 1970. – 532 p.

 

Green J. Adrienne Mesurat / Julien Green. – Paris : Plon, 1927. – 355 p.

 

Green J. Chaque homme dans sa nuit / Julien Green. – Paris : Plon, 1960. – 404 p.

 

Green J. Dixie / Julien Green. – Paris : Fayard, 1995. – 378 p.

 

Green J. Epaves / Julien Green. – Paris : Plon, 1932. – 286 p.

 

Green J. Frère François / Julien Green. – Paris : Editions du Seuil, 1983. – 340 p.

 

Green J. L’Autre / Julien Green. – Paris : Plon, 1971. – 471 p.

 

Green J. L’autre Sommeil / Julien Green. – Paris : Gallimard, 1931. – 169 p.

 

Green J. Le Visionnaire / Julien Green. – Paris : Plon, 1934. – 274 p.

 

Green J. Les Etoiles du Sud / Julien Green. – Paris : Editions du Seuil, 1989. – 748 p.

 

Green J. Les Pays lointains / Julien Green. – Paris : Editions du Seuil, 1987. – 890 p.

 

Green J. Léviathan / Julien Green. – Paris : Plon, 1929. – 345 p.

 

Green J. Minuit / Julien Green. – Paris : Plon, 1936. – 313 p.

 

Green J. Moïra / Julien Green. – Paris : Plon, 1950. – 251 p.

 

Green J. Mont-Cinère / Julien Green. – Paris : Plon, 1926. – 301 p.

 

Green J. Œuvres complètes / Julien Green. – Paris : Gallimard, 1972. – V. 1. – 1264 p.

 

Green J. Pamphlet contre les catholiques de France / Julien Green. – Paris : Revue des pamphlétaires, 1924. – 50 p.

 

Green J. Partir avant le jour / Julien Green. – Paris : Grasset,1963. – 339 p.

 

Green J. Si j’étais vous / Julien Green. – Paris : Plon, 1947. – 264 p.

 

Green J. Un Puritain homme de lettres: Nathaniel Hawthorne / Julien Green. – Paris : Editions des Cahiers Libres, 1928. – 50 p.

 

Hawthorne N. Letters : in 4 v. / Nathaniel Hawthorne. – Columbus : Ohio State University Press, 1984–1987.

 

Lazard M. La Biographie (Introduction) / Madeleine Lazard // Cahiers de l’Association Internationale des études françaises. – 2000. – №°52. – P. 139–142.

 

Madelénat D. La Biographie / Daniel Madelénat. – Paris : P.U.F, 1984. – 222 p.

 

Mauriac Fr. Cinquante Ans / François Mauriac // NRF. – Octobre 1939. – P. 535–551.

 

Maurois A. Aspects de la biographie / André Maurois. – Paris : Au sens pareil, 1928. – 178 p.

 

Murray J. L’Influence de Nathaniel Hawthorne sur les nouvelles de Juien Green : [thèse] / Joseph Murray. – Maynooth, 2000.

 

Oliver A. Le Biographique / Annie Oliver. – Paris : Hatier, 2001. – 159 p.

 

Sirinelli J. Plutarque Biographe / Jean Sirinelli // Cahiers de l’Association Internationale des études françaises. – 2000. – №°52. – P. 143–152.

 

Tadié J.-Y. La Critique littéraire au XXe siècle / Jean-Yves Tadié. – Paris : Belfond, 1987. – 317 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Michael O’Dwyer

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine