Біографізм як чинник жанротворення (на матеріалі творчості Лесі Українки)

Yuliia Levchuk

Анотація


Досліджуються біографічні факти як чинники впливу на творчість Лесі Українки. Зокрема, дитячий досвід як джерело психологічних комплексів (стосунки з матір’ю) розглядається як одна з передумов у формуванні драматизму мислення. Згодом шлях подолання цих комплексів досягнув свого логічного завершення написанням „Одержимої”, сформувавши в такий спосіб „ідеальну” когнітивну жанрову модель, в центрі якої знаходиться драма. Саме шлях до формування найбільш органічної жанрової форми став центральним у статті. Зокрема, застосувавши віршознавчий, біографічний та психоаналітичний методи, проаналізовано цикли „Подорож до моря” (1888), „Кримські спогади” (1890–1891) та „Кримські відгуки” (1897–1898), а також драму „Одержима” (1901). З’ясувалось, що лірика ранніх років відрізняється жанровою стабільністю й ортодоксальністю, однак згодом, у циклі „Кримські відгуки” (1897–1898), з’являються жанри верлібру, білого вірша і, що найцікавіше, у ліричному циклі свідомо вміщено твори з яскраво вираженим драматичним патерном („Зимова ніч на чужині” та „Іфігенія в Тавриді”). 


Ключові слова


Леся Українка; біографія; лірика; драма; патерн; жанр

Повний текст:

PDF

Посилання


Zabuzhko O. Notre Dame dUkraine: Ukraïnka v konflikti mifolohii [Notre Dame d’Ukraine: Ukrainka in the Conflict of the Mythologies]. Kyiv, 2014, 646 p. (in Ukrainian).

Kosach-Kryvyniuk O. P. Lesia Ukraïnka. Khronolohiia zhyttia i tvorchosti [Lesia Ukrainka. The Chronology of the Life and Creation]. Lutsk, 2006, XVI p. + 928 p. (in Ukrainian).

Levchuk Y. Dramatychnyi dialoh u tvorchosti Lesi Ukraïnky [The Dramatic Dialogue in the Lesia Ukrainka’s Creation]. Scientific Proceedings (Dedicated to the centenary of Lesya Ukrainka’s death). 2014, no. XIV, pp. 201–219. (in Ukrainian).

Levchuk Y. Kohnityvna model′ zhanru dramatychnoï stseny u tvorchosti Lesi Ukraïnky [The Cognitive Model of Dramatic Scene Genre in the Lesia Ukrainka’s Creation]. Scripta manent, 2014, pp. 95–98. (in Ukrainian).

Literaturoznavcha entsyklopediia [The Encyclopedia of the Theory of Literatyre]. Kyiv, 2007, vols. 1–2. (in Ukrainian).

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary Dictionary]. Kyiv, 2006, 752 p. (in Ukrainian).

Ukrainka Lesia. Zibrannia tvoriv [Collection of Works]. Kyiv, 1975–1979, vols. 1–12. (in Ukrainian).

Jung C. G. Psykholohiia i poeziia [Psychology and Poetry]. In: Slovo. Znak. Dyskurs. Antolohiia svitovoï literaturno-krytychnoï dumky ХХ st. Lviv, 1996, pp. 91–109. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. – Видання друге, перероблене й доповнене. – К. : Комора, 2014. – 646 с.

 

Косач-Кривинюк О. П. Леся Українка. Хронологія життя і творчості : [репринт. вид.] / О. П. Косач-Кривинюк ; вступ. ст. М. Г. Жулинського. – Луцьк : Волинська обл. друк., 2006. – ХVІ с. + 928 с.

 

Левчук Ю. Драматичний діалог у творчості Лесі Українки / Юлія Левчук // Наукові праці (до 100‑річчя від дня смерті Лесі Українки) ХІV. Scientific Proceedings (Dedicated to the centenary of Lesya Ukrainka’s death) XIV. – Тбілісі : Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Інститут україністики, РВНЗ Кримський гуманітарний університет, 2014. – С. 201–219.

 

Левчук Ю. Когнітивна модель жанру драматичної сцени у творчості Лесі Українки / Юлія Левчук // Scripta мanent : молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики : зб. наук. праць / укладач Л. Б. Лавринович. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 95–98.

 

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ ,,Академія”, 2007.

 

Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – 752 с.

 

Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка. – К. : Наук. думка, 1975–1979.

 

Юнг К.-Г. Психологія і поезія / Карл-Густав Юнг // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. Марії Зубрицької]. – Львів : Літопис, 1996. – С. 91–109.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Yuliia Levchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine