Роман-біографія в контексті модерністської естетики (на матеріалі роману В. Вулф “Орландо”)

Iryna Kunytska

Анотація


На основі дослідження роману „Орландо” Вірджинії Вулф доводиться, що роман-біографія є жанровим різновидом модерністського роману. Класична форма біографічного роману в контексті модерністської естетики набула суттєво іншої функції. Історична особа насамперед стає живою людиною, ускладнюється, психологізується, позначає певний тип людської особистості, часто протиставляється традиційному образу, що утвердився в культурі. Вірджинія Вулф демонструє відступ від літературної традиції, пародіювання того, що усталилося в численних біографіях історичних персонажів. „Орландо” є втіленням літературних пошуків авторки, відображенням її модерністських настроїв. 


Ключові слова


роман-біографія; модернізм; жанровий різновид; авторське самовираження; Вірджинія Вулф

Повний текст:

PDF

Посилання


Astvatsaturov A. Literaturnaia igra v romane Virdzhinii Vulf “Orlando” [Literature game in the novel of Virginia Woolf “Orlando”]. Available at: http://www.litportal.ru/genre8/author2600/read/page/14/book19653.html (accessed 12 June 2014).

Woolf V. Vlasnyj prostir. [Personal space]. Kyiv, 1999, 111 p. (in Ukrainian).

Woolf V. Orlando. Saint Petersburg, 2000, 304 p. (in Russian).

Kolotov A. A. Po neizgladimym sledam istiny : “Orlando” i “Flash” Virdzhinii Vulf [By indelible marks of the truth: “Orlando” and “Flush” by Virginia Woolf]. Krasnoyarsk, 2000, pp. 115–126. (in Russian).

Mikhalskaia N. P. Puti razvitiia angliiskogo romana 1920–1930 kh godov [Ways of development of the English novel of 1920–1930s]. Moscow, 1966, 270 p. (in Russian).

Moklytsia M. Zhanrova spetsyfika modernistskoho romanu [Genre specifics of a modernist novel]. In: Vstup do literaturoznavstva. Lutsk, 2011, pp. 238–250. (in Ukrainian).

Moklytsia M. V. Modernizm iak struktura. Filosofiia. Psykholohiia. Poetyka [Modernism as a structure. Philosophy. Psychology. Poetics]. Lutsk, 2002, 390 p. (in Ukrainian).

Cherkashyna T. Iu. Naratyvni osoblyvosti khudozhno-biohrafichnoi prozy : avtor i chytach [Narrative features of a semi-biographical prose: an author and a reader]. Extended abstract of PhD dissertation (Literary theory). Ternopil National Pedagogical University. Ternopil, 2007, 20 p. (in Ukrainian).

Woolf Virginia. Orlando. Available at: http://search-ebooks.eu/o/orlando-virginia-woolf-pdf (accessed 25 May 2014).

Woolf Virginia. Works. Available at: http://www.imdb.com/name/ nm0941173/ (accessed 20 June 2014).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аствацатуров А. Литературная игра в романе Вирджинии Вулф „Орландо” [Электронный ресурс] / А. Аствацатуров. – Режим доступа : http://www.litportal.ru/genre8/author2600/read/page/14/book19653.html.

 

Вулф В. Власний простір / Вірджінія Вулф ; [пер. з англ. Я. Чердаклі]. – К. : Альтернатива, 1999. – 111 с.

 

Вулф В. Орландо / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – СПб. : Азбука-классика, 2000. – 304 с.

 

Колотов А. А. По неизгладимым следам истины : „Орландо” и „Флаш” Вирджинии Вулф / А. А. Колотов // Филологический сборник : Зарубежные литературы на пороге XXI века. – Красноярск : КГПУ, 2000. – С. 115–126.

 

Михальская Н. П. Пути развития английского романа 1920–1930‑х годов / Н. П. Михальская. – М. : Высш. школа, 1966. – 270 с.

 

Моклиця М. Жанрова специфіка модерністського роману / М. Моклиця // Вступ до літературознавства : навч. посіб. – Луцьк : Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – С. 238–250.

 

Моклиця М. В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика : монографія / Марія Моклиця. – Вид. 2‑ге, доповнене і перероблене. – Луцьк : РВВ „Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2002. – 390 с.

 

Черкашина Т. Ю. Наративні особливості художньо-біографічної прози : автор і читач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 „Теорія літератури” / Т. Ю. Черкашина. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

 

Woolf Virginia. Orlando [Electronic resource] / Virginia Woolf. – Available at : http://search-ebooks.eu/o/orlando-virginia-woolf-pdf.

 

Woolf Virginia. Works [Electronic resource] / Virginia Woolf. – Available at : http://www.imdb.com/name/nm0941173/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Iryna Kunytska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine