Біографічна проза В. Врублевської в аспекті жанрових домінант

Anna Kulik

Анотація


У ХХІ ст. художня біографічна проза перебуває на вершині свого розвитку. Про це свідчить велика кількість біографічних досліджень, які з’явилися в цій царині за останнє десятиліття. Письменники зосередили свою увагу на новаторстві й експерименті, вважають документалізм творчим напрямом, жанром і стилем, що належить сучасності. Популярність біографічних, есеїстських та мемуарних жанрів підтверджує необхідність глибокого теоретичного осмислення проблем біографічної літератури й упорядкування жанрових новотворів. Визначено основні ознаки сучасної біографічної прози на прикладі романів В. Врублевської „Соломія Крушельницька” та „Шарітка з Рунгу”. Досліджено психологізм у контексті сучасних художніх біографій, акцентовано проблему психологізації наукових підходів до вивчення й інтерпретації образу митця, яка досі залишається недостатньо висвітленою.


Ключові слова


Валерія Врублевська; біографічна проза; художня біографія; психологізм; психобіографічний метод; документалізм; митець

Повний текст:

PDF

Посилання


Vrublevs′ka V. Solomiia Krushel′nyts′ka [Solomiia Krushel′nyts′ka]. Kyiv, 1986, 358 p. (in Ukrainian).

Vrublevs′ka V. Sharitka z Runhu: Biohrafichnyi roman pro Ol′hu Kobylians′ku [Sharitka of Runge: Biographical novel about Olga Kobylyansky]. Kyiv, 2007, 512 p. (in Ukrainian).

Kliuchevskii V. O. O vzgliade khudozhnika na obstanovku i ubor izobrazhaemogo im litsa [About the artist look at the situation and the person he portrayed piece]. In: Works. Moscow, 1959, vol. 8, pp. 295–305. (in Russian).

Kotsiubyns′ka M. Lysty i liudy: rozdumy pro epistoliarnu tvorchist′ [Letters and People: Reflections on the epistolary art]. Kyiv, 2009, 584 p. (in Ukrainian).

Liakhova Zh. Teoretychni pytannia doslidzhennia epistoliariiu ukrains′koho pys′menstva [Theoretical research questions epistolary texts Ukrainian literature]. Tretii Mizhnarodnii konhres ukrainistiv. Kharkiv, 1996, pp. 85–91. (in Ukrainian).

Matsapura V. I. Literaturnyi psykholohizm ta ioho rol′ u khudozhn′omu tvori. Osnovni formy i pryiomy [Literary psychology and its role in the artwork. The basic forms and techniques]. Vsesvitnia literatura ta kul′tura v navchal′nykh zakladakh Ukrainy, 2000, no. 1, pp. 41–43. (in Ukrainian).

Mel′nychuk B. Vyprobuvannia istynoiu. Problemy istorychnoï ta khudozhn′oï pravdy v ukraïns′kii istoryko-biohrafichniĭ literaturi (vid pochatkiv do s′ohodennia) [Test truth. Problems of historical and artistic truth in Ukrainian historical and biographical literature (from the beginnings to the present)]. Kyiv, 1996, 272 p. (in Ukrainian).

Naienko M. K. Intym pysmennytskoi pratsi: Z lektsii pro spetsyfiku khudozhnoi tvorchosti [Intimacy writer's work: From lectures about the specifics of art]. Kyiv, 2003, 208 p. (in Ukrainian).

Protsiuk S. “Troianda rytualnoho boliu” [“The Rose of ritual pain”]. Available at: http://life.pravda.com.ua/culture/2010/05/31/49379/ (accessed 1 September 2014). (in Ukrainian).

Sichkar O. M. Formy, pryiomy ta zasoby vtilennia psykholohizmu v ukrains′kii literaturi (sproba systemnoho analizu) [Forms, methods and embodiment of psychology in Ukrainian literature (attempt to systems analysis)]. Visnyk Luhans′koho natsional′noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Filolohichni nauky, 2010. no. 4 (191), pp. 35–44.

Khodorkivs′kyi I. D. Obraz myttsia. Ohliad istoryko-biohrafichnykh tvoriv pro pys′mennykiv [The image of the artist. Review historical and biohafical works of writers]. Kyiv, 1985, 140 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Врублевська В. Соломія Крушельницька : роман-біографія / Валерія Врублевська. – К. : Дніпро, 1986. – 358 с.

 

Врублевська В. Шарітка з Рунгу: Біографічний роман про Ольгу Кобилянську / Валерія Врублевська. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – 512 с.

 

Ключевский В. О. О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица / В. О. Ключевский // Сочинения : в 8 т. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1959. – Т. 8. – С. 295–305.

 

Коцюбинська М. Листи і люди: роздуми про епістолярну творчість / Михайлина Коцюбинська. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 584 с.

 

Ляхова Ж. Теоретичні питання дослідження епістолярію українського письменства / Ж. Ляхова // Третій Міжнародній конгрес україністів. – Харків, 1996. – Том: Літературознавство. – С. 85–91.

 

Мацапура В. І. Літературний психологізм та його роль у художньому творі. Основні форми і прийоми / В. І. Мацапура // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 1. – С. 41–43.

 

Мельничук Б. Випробування істиною. Проблеми історичної та художньої правди в українській історико-біографічній літературі (від початків до сьогодення) / Б. Мельничук. – К. : ВЦ „Академія”, 1996. – 272 с.

 

Наєнко М. К. Інтим письменницької праці : з лекцій про специфіку художньої творчості / Михайло Наєнко. – К. : Педагогічна преса, 2003. – 208 с.

 

Процюк С. „Троянда ритуального болю” [Електронний ресурс] / С. Процюк. – Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/culture/2010/05/31/49379.

 

Січкар О. М. Форми, прийоми та засоби втілення психологізму в українській літературі (спроба системного аналізу) / О. М. Січкар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. – 2010. – № 4 (191). – С. 35–44.

 

Ходорківський І. Д. Образ митця. Огляд історико-біографічних творів про письменників / І. Д. Ходорківський. – К. : Дніпро, 1985. – 140 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Anna Kulik

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine