Художня модель хронотопу в антиутопічному жанрі другої половини ХХ століття

Yuriy Zhadanov, Inna Kulikova

Анотація


Аналізується художня модель концепту часу та простору в антиутопічному жанрі другої половини XX століття. Розглянуті різні позиції вчених щодо просторово-часових вимірів. У результаті визначено, що час є провідним у хронотопі й частіше виступає минулим. Він відрізняється багатоваріантністю, альтернативністю в реалізації однієї й тієї ж долі, однієї й тієї ж події. Концептуально час володіє загальною властивістю, він умовний, створений людиною. Простір в антиутопії завжди обмежений. Найчастіше він охоплює територію материка, острова, держави, міста або будинку головного героя. Отже, місце дії в антиутопіях завжди замкнуто географічно. Особлива увага приділяється новим структурним елементам хронотопу, що не досліджувалися раніше, як-от: інформаційний хронотоп, внутрішній хронотоп.

Ключові слова


час; концепт; простір; місто; острів; робінзонада; герой; психологічний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M. M. Formy vremeni i khronotop v romane. Ocherki po istoricheskoi poetike [Forms of time and chronotope in the novel. Essays on historical poetics]. In: Voprosy literatury i estetiki. Moscow, 1975, pp. 234407. (in Russian).

Bibik V. B. Katehoriia khronotopu iak obiekt literaturnoï krytyky [Category-space as an object of literary criticism]. Filolohichni seminary, 2009, no. 12, pp. 288–308. (in Ukrainian).

Velykodna H. Svoieridnist′ obraznosti u zbirtsi “Avtostop” O. Zabuzhko [Originality of imagery in the book “Hitchhiking” O. Zabuzhko ]. Studiï novitn′oï literatury, 2008. no. 3, pp. 267–275. (in Ukrainian).

Kopystians′ka N. Zhanr, zhanrova systema u prostori literaturoznavstva [Genre, genre system in the space of literary]. Lviv, 2005, 368 p. (in Ukrainian).

Lanin B. Anatomiia literaturnoi antiutopii [Anatomy of literary dystopia]. Obshchestvennye nauki i sovremennost', 1993, no. 5, pp. 154–163. (in Russian).

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary Dictionary]. Kyiv, 2007, 752 p. (in Ukrainian).

Stoianova I. D. Movni zasoby realizatsiï stratehiï komunikatyvnoho manipuliuvannia u dyskursi antyutopiï [Verbal means of communication strategy manipulation in discourse dystopia]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 2012. no. 14 (249), pp. 276–282. (in Ukrainian).

Frank S. L. Dusha cheloveka. Opyt vvedeniia v filosofskuiu psikhologіiu [The soul of man. Experience in introducing philosophical psychology]. In: Predmet znaniia. Dusha cheloveka. Moscow, 2000, pp. 631–990. (in Russian).

Shishkina S. G. Istoki i transformatsii zhanra literaturnoi antiutopii v XX veke [Origins and transformation of the genre of literary dystopia in the XX century]. Ivanovo, 2009, 232 p. (in Russian).

Shkaruba L. M. Kniga: prestol chelovechestva [Book: the throne of mankind]. Zarubizhna literatura v shkolakh Ukraïny, no. 3, 2012, pp. 57–61. (in Russian)

Atwood M. The Handmaid's Tale. Тоronto, 1985, 324 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Формы времени и хронотоп в романе. Очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 234–407.

 

Бібік В. Б. Категорія хронотопу як об’єкт літературної критики / В. Б. Бібік // Філологічні семінари : [зб. наук. ст.] / [редкол.: М. К. Наєнко (голова) та ін.]. Вип. 12: Літературна критика і критерії художності. – К. : Логос, 2009. – С. 80–83.

 

Великодна Г. Своєрідність образності у збірці „Автостоп” О. Забужко / Г. Великодна // Студії новітньої літератури. – № 3. – 2008. – С. 267–275.

 

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : монографія / Н. Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

 

Ланин Б. Анатомия литературной антиутопии / Б. Ланин // Общественные науки и современность. – 1993. – № 5. – С. 154–163.

 

Літературознавчий словник-довідник / [ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – 752 с. – (Nota bene).

 

Стоянова І. Д. Мовні засоби реалізації стратегії комунікативного маніпулювання у дискурсі антиутопії / І. Д. Стоянова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 14 (249). – С. 276–282.

 

Франк С. Л. Душа человека. Опыт введения в философскую психологию / С. Л. Франк // Предмет знания. Душа человека. – Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2000. – С. 631–990.

 

Шишкина С. Г. Истоки и трансформации жанра литературной антиутопии в XX веке / С. Г. Шишкина. – Иваново : Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2009. – 232 с.

 

Шкаруба Л. М. Книга: престол человечества / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2012 (березень). – № 3. – С. 57–61.

 

Atwood M. The Handmaid’s Tale / Margaret Atwood. – Тоronto : McClelland and Stewart, 1985. – 324 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Yuriy Zhadanov, Inna Kulikova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine