Втілення авторської свідомості крізь наратив головного персонажа у “Записках українського самашедшого” Ліни Костенко

Yekaterina Shabal

Анотація


Досліджується завуальована форма втілення авторської свідомості в політичному романі „Записки українського самашедшого” Л. Костенко. З’ясовано, що власне авторське бачення подій початку ХХІ ст. передається через записи та дії головного героя. Персонаж занотовував політичні та соціальні повідомлення, про які дізнавався з різних засобів масової інформації, тому художня дійсність у романі відображається у формі записок. Зосереджено увагу на тому, як, передавши авторські функції персонажеві, письменниця розкриває суперечності складної політичної ситуації в країні та глобалізованої дійсності загалом, через констатацію фактів і правдивість відтворення подій у творі виявляється суть загальнонаціональних проблем та інтересів. У романі деталізована фактажно-соціальна основа. Зроблено висновок, що „Записки українського самашедшого” Л. Костенко – емоційна авторська реакція на навколишню дійсність, спроба художньо осмислити реалії сьогодення, літературна рефлексія на суспільно-політичне життя країни.


Ключові слова


автор; авторська свідомість; герой; жанровий різновид; політичний роман; Л. Костенко

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseyev K. Zarozhdenie zhanra russkogo sotsial'no-politicheskogo romana i ego razvitie v seredine XIX veka [Genesis of the Genre of Russian socially political novel and its development in the middle of the XIX century]. Vestnik Riazanskogo gosudarstvennogo universiteta imeni S. A. Esenina, 2009, no. 1/21, pp. 48–69. (in Russian).

Andrukhovitch Yu. Bu-Ba-Bu i vse inshe. Apolohіia blazenady [Boo-Ba-Boo and all the rest. Apology of Tomfooliana]. In: Suchasnyi literaturnyi protses [Modern literary process: program of the special course of study]. Zhitomir, 2002. – pp. 41–42. (in Ukrainian).

Bakhtin M. Voprosy literatury i ėstetiki. Issledovaniia raznykh let [Questions of Literature and Aesthetics. Research of various years]. Moscow, 1975, 504 p. (in Russian).

Vinogradov V. Problema avtorstva i teoriia stileі [The problem of authorship and the theory of styles]. Moscow, 1961, 614 p. (in Russian).

Zatonsky D. Khudozhestvennye orientiry XX veka [Artistic points of the XX century]. Moscow, 1988, 416 p. (in Russian).

Kostenko L. Zapysky ukraïns′koho samashedshoho [Notes of a Ukrainian Madman]. Kyiv, 2012, 416 p. (in Ukrainian).

Motornjuk I. Politychnyі roman s′ohodni [Political novel nowadays]. Literaturna Ukrayina, 2013, no. 10, p. 12. (in Ukrainian).

Potsar A. Politicheskiі roman v Rossii [Political novel in Russia]. 2012. Available at: http://www.russia.ru/video/diskurs_13848/ (accessed 28 December 2012). (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеев К. Зарождение жанра русского социально-политического романа и его развитие в середине ХIХ века / К. Алексеев // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина : научный журнал / гл. ред. А. П. Лиферов. – Рязань : Рязанский гос. ун-т, 2009. – №1/21. – С. 48–69.

 

Андрухович Ю. Бу-Ба-Бу і все інше. Апологія блазенади / Ю. Андрухович // Сучасний літературний процесс : програма спецкурсу. Навчальні матеріали. – Житомир, 2002. – С. 41–42.

 

Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1975. – 504 с.

 

Виноградов В. Проблема авторства и теория стилей / В. Виноградов. – М. : Гослитиздат, 1961. – 614 с.

 

Затонский Д. Художественные ориентиры ХХ века / Д. Затонский. – М. : Сов. писатель, 1988. – 416 с.

 

Костенко Л. Записки українського самашедшого / Л. Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 416 с.

 

Моторнюк І. Політичний роман сьогодні / І. Моторнюк // Літературна Україна. – 2013. – № 10. – С. 12.

 

Потсар А. Политический роман в России [Электронный ресурс] / А. Потсар. – 2012. – Режим доступа : http://www.russia.ru/video/diskurs_13848/.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Yekaterina Shabal

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine