Семантика и поэтика автобиографизма в лирике окопных поэтов

Yevheniya Chernokova

Анотація


Розглядаються трансформації автобіографізму в ліриці англійських поетів Першої світової війни Зігфріда Сассуна, Вілфреда Овена та Айзека Розенберга. За допомогою філологічного аналізу творів обґрунтовується, що зміни в семантиці та поетиці автобіографізму зумовлені глибинною зміною самої суб’єктної структури ліричного твору, коли „рольовий” герой лірики Сассуна змінюється на ліричного суб’єкта віршів Овена та Розенберга, якому притаманна складна спрямованість на „іншого” та сприйняття самого себе як „іншого”.


Ключові слова


лірика; автобіографізм; суб’єктна структура; Сассун; Овен; Розенберг; „рольовий” герой; ліричний суб’єкт; „інший”

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Hegel G. W. F. Estetika [Aesthetics]. Moscow, 1971, vol. 3, 623 p. (in Russian).

Lejeune Ph. W zashchitu avtobiografii [In defence of autobiography]. Inostrannaia literatura, 2000, no. 4, pp. 108–122. (in Russian).

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary terms dictionary]. Kyiv, 1997, 752 p. (in Ukrainian).

Medarich M. Avtobiografiia [Autobiography]. In: Avtointerpretatsiia [Autointerpretation]. Saint Petersburg, 1998, pp. 5–32. (in Russian).

Teoriia literatury [Theory of literature]. Moscow, 2010, 512 p. (in Russian).

Khalizev W. Teoriia literatury [Theory of literature]. Moscow, 2002, 437 p. (in Russian).

Bergonzi B. Late Victorian to Modernist (1880–1930). In: The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford, N.Y., 1990, pp. 379–430.

Bergonzi B. The Problem of War Poetry : Byron Foundation Lecture for 1990. Nottingham, 2010, 26 p.

Fussell P. The Great War and Modern Memory. London, 1979, 363 p.

Knowles O. Introduction. In: The Poems of Wilfred Owen. London, 2002, pp. 5–20.

Owen W. The Collected Letters. London, 1967, 629 p.

Perkins D. A History of Modern Poetry: From the 1890s to the High Modernist Mode. Cambridge, London, 1976, 624 p.

The Poems of Wilfred Owen. London, 2002, 112 p.

Selected Poetry of the First World War. London, 1995, 140 p.

Wilson J. V. Isaac Rosenberg: The Making of a Great War Poet. London, 2008, 512 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гегель Г. В. Ф. Эстетика : в 4 т. / Г.В.Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1971. – Т. 3. – 623 с.

 

Лежен Ф. В защиту автобиографии / Филипп Лежен // Иностранная литература. – 2000. – № 4. – С. 108–122.

 

Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ковалів та ін. – К. : ВЦ „Академія”, 1997. – 752 с.

 

Медарич М. Автобиография / Автобиографизм. Текст / Магдалена Медарич // Автоинтерпретация : сб. ст. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1998. – С. 5–32.

 

Теория литературы : учеб.пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т.1: Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. – 4‑е изд., стер. – М. : Издательский центр „Академия”, 2010. – 512 с.

 

Хализев В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – 3‑е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 2002. – 437 с.

 

Bergonzi B. Late Victorian to Modernist (1880–1930) / Bergonzi, Bernard // Rogers P. The Oxford Illustrated History of English Literature. – Oxford, N.Y. : Oxford UP, 1990. – P. 379–430.

 

Bergonzi B. The Problem of War Poetry: Byron Foundation Lecture for 1990 / Bernard Bergonzi. – Nottingham : University of Nottingham, 2010. – 26 p.

 

Fussell P. The Great War and Modern Memory. – London : Oxford UP, 1979.– 363 p.

 

Knowles O. Introduction / Knowles, Owen // The Poems of Wilfred Owen. – London : Wordsworth Classics, 2002. – P. 5–20.

 

Owen W. The Collected Letters. Ed. Harold Owen and John Bell / Wilfred Owen. – London : Oxford UP, 1967. – 629 p.

 

Perkins D. A History of Modern Poetry: From the 1890s to the High Modernist Mode. – Cambridge; London : The Belknap Press of Harvard UP, 1976. – 624 p.

 

The Poems of Wilfred Owen / Introduction by Owen Knowles. – London : Wordsworth Classics, 2002. – 112 p.

 

Selected Poetry of the First World War. – London : Wordsworth Editions Ltd, 1995. – 140 p.

 

Wilson J. V. Isaac Rosenberg: The Making of a Great War Poet: A New Life / Jean Moorcroft Wilson. – London : Weidenfeld& Nicolson, 2008. – 512 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Yevheniya Chernokova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine